DVN protocol van de UvM

De Universiteit van Maastricht (UvM) is gespecialiseerd in de diagnose op basis van een protocol van Dunne Vezel Neuropathie DVN. Er is in dat universitaire centrum veel ervaring. Hier de aanbevelingen uit 2009 van Maastricht.

Inleiding Dunne Vezel Neuropathie

136042888-Flying2lowak-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn dvn protocol uvm
Dunne Vezel Neuropathie DVN (verbeeld als boomtakken)

Disfunctie van dunne zenuwvezels (A-delta en C vezels, aansturing sensibele (pijn- en temperatuurzin) en autonome functies) kan bij aanvang of in het verloop van een neuropathie op de voorgrond staan of geïsoleerd voorkomen.

Bij geïsoleerde Dunne Vezel Neuropathie kan de diagnose moeilijk zijn. Dit vanwege geen of geringe afwijkingen bij standaard neurologisch onderzoek (normale kracht, vibratiezin en reflexen) en een normaal zenuwgeleidingsonderzoek.

Het stellen van de diagnose geïsoleerde Dunne Vezel Neuropathie DVN, is van belang bij zoeken naar onderliggende oorzaak. Deels andere etiologie dan Dikke Vezel Neuropathie. Hoewel een oorzaak vaker gevonden wordt, als er sprake is van een gecombineerde (dikke en dunne vezel) neuropathie.  

Diagnose DVN

Op basis van klinisch beeld, normaal zenuwgeleidingsonderzoek, afwijkend huidbiopt (alleen aan te vragen in overleg met Dr. Faber/ M. Bakkers sein 7609) of afwijkende temperatuurdrempels en contact heat evoked potentials. Bij een diagnose voor DVN is dit protocol van het UvM leidend.

Klinische verdenking Dunne Vezel Neuropathie

Twee of meer van de volgende symptomen dienen aanwezig te zijn:  

Sensibel

Autonoom

Perifere pijn (brandend)
Sicca syndroom (droge mond en/of droge ogen)
Paresthesieen
Accomodatiestoornissen
Allodynie (o.a. lakenintolerantie)
Hyperhidrosis/ hypohidrosis
Verminderde temperatuurzin
Verminderde pijnzin
Impotentie / lubricatie problemen / ejaculatie stoornissen
 
Gastroparese
 
Diarree, dan wel obstipatie
 
Opvliegers (facial flushing)
 
Orthostatische klachten Palpitaties

Aanvullende onderzoeken ter analyse

Bij duidelijke orthostatische klachten AFO aanvragen. Bij cardiale klachten consult cardiologie. 

Analyse onderliggende aandoening

Altijd: nuchter glucose, leverfunctie, lipidenspectrum, ACE, Paraproteïne, vrije lichte ketensANA, ENA, ANCA, HIV,SS-A/SS-B, endomysium IgA, tissue transglutaminase IgA, vit B6, X-thorax

In overleg: glucose tolerantietest[1], anti-Hu, neopterine, soluble ILII, buikhuid/rectum biopt, Alpha galactosidase, lipbiopt.

Behandeling DVN

Bij onderliggende aandoening altijd deze eerst proberen te behandelen. Bekijk de lijst (onder) voor een overzicht van mogelijke symptomatische therapie.          

Differentiaal diagnose en anamnestische clues

Diabetes, glucose intolerantie Hyperlipidemie
Nuchter glucose, HbA1c, orale glucose tolerantietest, Nuchter lipidenspectrum
AlcoholVit B6 intoxicatieAntiretrovirale medicatieStatinesMetronidazolChemotherapieToxines, industrieel/omgeving
Anamnese, leverfunctie, vit B6, relatie start medicatie?
HIVEpstein BarrLepraChagas (Tryponasoma cruzi)DifterieBotulisme
HIV test, EBV test, Lang verblijf buitenland, huidafwijkingen? Verblijf Zuid-Amerika, insectenbeet, Vaccinatiestatus, keelklachten? Honing, zwemwater
VasculitisM. Sjögren, Coeliakie, Sarcoïdose, SLE, Systemische amyloïdose Paraneoplastische neuropathie, Inflammatory Bowel Disease, GBS, Monoclonale gammopathie, Antilichamen tegen anti-sulfatide, Antilichamen tegen anti-trisulfaat heparine disaccharide
ANCAENA, SS-A, SS-B, lipbioptEndomysium IgA, Tissue transglutaminase IgAX-thorax, ACE, neopterine, soluble ILII receptorANA, anti ds DNA Paraproteine, lichte ketens, buikhuid/rectum bioptAnti-HuKliniek, icc GEKliniek, LPParaproteineantilichaam bepaling antilichaam bepaling
Hereditair
M. FabryM. Tangier, Familiaire amyloïdose Hereditaire sensore autonome neuropathie, Charcot Marie Tooth, 2B Gegeneraliseerde anhidrosis, Familial burning feet syndrome, Erythromelalgie/erythermalgie 
Alpha galactosidase, DNA (AMC)Gele tonsillen, splenomegalieAlpha (high density) lipoproteineDNA TTR-gen (Groningen) DNA RAB7-gen (AMC) SCN9A-gen (Nijmegen) 
Idiopathische Dunne Vezel Neuropathie, Burning mouth syndrome, Rectal hypersensitivity and fecal urgency, CRPS (type I), Ross’ syndroom (Adie + segmenale anhidrose)
Diagnose per exclusionam en typisch klinisch beeld  

Symptomatische therapie kan zich richten op

 • pijn: neurontin (Gabapentin): opbouwen 1x300mg, 2x300mg, 3x300mg maximaal 3600/dag
 • tryptizol (Amitriptyline) 10-25mg a.n., eventueel ophogen (cave: voorzichtigheid bij ouderen)                                  
 • tegretol (carbamazepine) 2x 200mg eventueel ophogen tot 2dd 300mg
 • lyrica 1-2x75mg, eventueel ophogen tot maximaal 2×300,
 • eventueel oxycontin 2 dd 5 mg (altijd in combinatie met movicolon o.i.d.)
 • onrust:RLS/PLMS: sifrol 0,125mg, enkele uren voor de nacht, eventueel ophogen
 • neurontin/lyrica, eventueel rivotril
 • maagontlediging: dieet advies (vetarm), domperidon 3x10mg, primperan 3x20mg
 • diarree: dieet (lactose, suikers en zoetstoffen verminderen), cholestyramine, loperamide
 • obstipatie: dieet (vocht, vezels), beweging, erectie, sildenafil 25mg (niet vergoed) – icc
 • urineverlies: tryptizol 2x10mg (evt. ophogen), vesicare 5 mg, detrusitol 4mg
 • urineretentie: omnic 0.4mg, xatral, katheterisatie
 • flushing: als meermalen per dag: tryptizol 2x10mg
 • sicca klachten: oogdruppels/gel, kunstspeeksel (niet vergoed)
 • hyperhidrosis: locaal: aluin/salicylzuur poeder, aluminiumchloride vloeistof, Botox – icc dermatologie gegeneraliseerd: overweeg anticholinergica (vesicare 5 mg, detrusitol 4mg)
 • orthostase: adviezen, vocht inname, zout inname, als zeer ernstig: midodrine, fludrocortison – icc interne  

M. Bakkers, C. Faber, I. Merkies, 15 november 2009

Pijnstillende crème voor Dunne Vezel Neuropathie

Bekijk hier onze patiënten video’s over Dunne Vezel Neuropathie.

Fenytoine bij neuropathie
Publicaties over Fenytoine crème
Brandende pijn bij Dunne Vezel Neuropathie


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*