Polyneuropathie door gifstoffen

Gifstoffen kunnen voor veel ellende zorgen, waaronder polyneuropathie.

freeimages-Oliver-Gruener-1557950-INP polyneuropathie gifstoffenVooral organische oplosmiddelen die vaak te vinden zijn in verf en lak, kunnen, bij het langdurig in aanraking zijn, perifere neuropathie veroorzaken. De stoffen kunnen vet oplossen en zo de neuropathie veroorzaken.

Oplosmiddelen

Aromatische en alifatische oplosmiddelen, zoals n-hexaan, 2-hexanoon, kunnen een dosisafhankelijke neuropathie veroorzaken.[1]

Een onderzoek bij werkers in de verf- en lakindustrie liet zien dat hoe langer de werkers blootgesteld werden aan white spirit, tolueen, butylacetaat, ethylacetaat, en xyleen in verven, hoe slechter hun zenuwgeleiding was.[2]

Andere klachten als moeheid, verdoofde handen, vergeetachtigheid, concentratievermindering en hoofdpijn kwamen bij deze werkers vaker voor dan in de controlegroep.[3]

De vibratiezin kan verstoord zijn bij schilders die langdurig blootgesteld zijn aan organische oplosmiddelen.[4]

Polyneuropathie door werken met verf

In een case-report was de oorzaak voor een perifere neuropathie ‘het langdurig werken met organisch oplosmiddelen vanwege het vele schilderen’. De man was kunstenaar, en schilderde al 30 jaar met verf waarin deze organische oplosmiddelen vermengd waren, of waarmee hij zijn kwasten schoonmaakte.

De organische stoffen die hij gebruikte waren o.a. thinner, aceton en tolueen. Hij gebruikte geen beschermmiddelen als handschoenen en een mondkapje.[5]

Ook het verbranden van verf waarin organische oplosmiddelen zijn gebruikt, kan zorgen voor een vergiftiging met deze stoffen en kan perifere polyneuropathie veroorzaken.[6]

Preventieve maatregelen zijn belangrijk om perifere neuropathie door organische oplosmiddelen te voorkomen.[7]

Hexaan gifstoffen kan leiden tot polyneuropathie

Hexaan wordt bij de schoenproductie gebruikt en kan leiden tot neuropathische klachten. Enkele schoenwerkers met neuropathie werden onderzocht op het moment van de symptomen, en een jaar nadat ze gestopt waren.

De geleidingstijd van de zenuwen was duidelijk gestoord. Maar normaliseerde nadat de patiënten geen contact meer hadden met n-hexaan.[8]

Koolmonoxide intoxicatie

Ook koolmonoxide is behoorlijk giftig. Het kan als je te lang het inademt, in je hersenen allerlei schade veroorzaken. Daardoor ontstaan dan allerlei onwillekeurige bewegingen en een soort parkinson trillen.

Deze verschijnselen kunnen soms ook gepaard gaan met symptomen van neuropathie.[9]. Koolmonoxide kan ook verlammingen geven van de ademhalingsspieren.[10]

Er zijn wat geïsoleerde meldingen van pure neuropathie na koolmonoxide vergiftiging.[11][12][13] Ook in experimentele studies met ratten wordt dat gezien.[14]

Overzicht klachten en oorzaken

Er zijn een heel aantal neurotoxische stoffen die polyneuropathie kunnen veroorzaken. Hieronder een tabel met een overzicht:

Tabel 1: neurotoxische stoffen, ingedeeld naar de aard van het effect (Ladou, 2004)  

Vooral sensorisch of sensomotorisch
Weinig of geen spierzwakte
Acrylamide, koolstofdisulfide, ethyleenoxide, methylbromide
Metalen: arseen, lood, kwik, thallium
Polychloorbiphenylen
Vooral motorisch of sensomotorisch
Significante spierzwakte
N-hexane, methyl-n-butylketon
Metalen: lood, arseen, kwik
Alleen sensorisch verlies
Geen spierzwakte
Neuropathie hersenzenuwen
Thallium
Trichloorethyleen (N. trigeminus)
Prominente autonome disfunctie
Acrylamide, N-hexane (lijmsnuivers)
Thallium, Vacor (rattenvergif)
Mogelijke relatie met polyneuropathie
(overwegend anekdotisch)
Benzeen, koolmonoxide, dioxine, methylmethacrylaat, pyrethrines

Bron

Ladou J. Current occupational & environmental medicine. McGraw-Hill Company, Inc, third edition 2004: 375-377. ISBN 0-8385-7219-7

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen  
‘Polyneuropathie door gifstoffen’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over neuropathie.

Wat is Notalgia Paresthetica?

Pijn bij genitaliën goed te behandelen
Dunne Vezel Neuropathie bij Carpaal Tunnel Syndroom
Wat is auditieve neuropathie?


Referentielijst

[1] Spencer PS, Kim MS, Sabri MI. | Aromatic as well as aliphatic hydrocarbon solvent axonopathy. | Int J Hyg Environ Health. | 2002 Mar;205(1-2):131-6.

[2] Jovanović JM, Jovanović MM, Spasić MJ, Lukić SR. | Peripheral nerve conduction study in workers exposed to a mixture of organic solvents in paint and lacquer industry. | Croat Med J. | 2004 Dec;45(6):769-74.

[3] Jovanović J, Jovanović M. | [Neurotoxic effects of organic solvents among workers in paint and lacquer manufacturing industry]. | Med Pregl. | 2004 Jan-Feb;57(1-2):22-5.

[4] Demers RY, Markell BL, Wabeke R. | Peripheral vibratory sense deficits in solvent-exposed painters. | J Occup Med. | 1991 Oct;33(10):1051-4.

[5] Moshe S, Bitchatchi E, Goshen J, Attias J. | Neuropathy in an artist exposed to organic solvents in paints: a case study. | Arch Environ Health. | 2002 Mar-Apr;57(2):127-9.

[6] Sakai T, Araki S, Nakano Y, Sata F, Araki T. | Analysis of toxic gas produced by heating tar epoxy resin paint to assess work atmosphere. | Sangyo Igaku. | 1994 Nov;36(6):412-9.

[7] White RF, Proctor SP. | Solvents and neurotoxicity. | Lancet. | 1997 Apr 26;349(9060):1239-43.

[8] Kutlu G, Gomceli YB, Sonmez T, Inan LE. | Peripheral neuropathy and visual evoked potential changes in workers exposed to n-hexane. | J Clin Neurosci. | 2009 Oct;16(10):1296-9. Epub 2009 Jul 1.

[9] Kelafant GA. | Encephalopathy and peripheral neuropathy following carbon monoxide poisoning from a propane-fueled vehicle. | Am J Ind Med. | 1996 Dec;30(6):765-8.

[10] Joiner TA, Sumner JR, Catchings TT. | Unilateral diaphragmatic paralysis secondary to carbon monoxide poisoning. | Chest. | 1990 Feb;97(2):498-9.

[11] Choi IS. | A clinical study of peripheral neuropathy in carbon monoxide intoxication. | Yonsei Med J. | 1982;23(2):174-7.

[12] Goto I, Miyoshi T, Ooya Y. | Deafness and peripheral neuropathy following carbon monoxide intoxication--report of a case. | Folia Psychiatr Neurol Jpn. | 1972 Jan;26(1):35-8.

[13] Snyder RD. | Carbon monoxide intoxication with peripheral neuropathy. | Neurology. | 1970 Feb;20(2):177-80.

[14] Grunnet ML, Petajan JH. | Carbon monoxide-induced neuropathy in the rat. Ultrastructural changes. | Arch Neurol. | 1976 Mar;33(3):158-63.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*