Myopathie door bijwerkingen van statines

Statines, de cholesterolverlagende middelen, hebben ook bijwerkingen die op neuropathie klachten zoals Myopathie lijken.

pixabay-812270-INP myopathie statinesWe geven hier de bijwerkingen weer van de statines volgens de KNMP. De bijwerkingen die de spieren betreffen, heten myopathie, en dat is eigenlijk een ‘neuropathie‘ van de spieren. Deze bijwerkingen moeten wel serieus genomen worden. 

Bijwerkingen van statines

Spieren (myopathie, rabdomyolyse): De statines veroorzaken zelden spierpijn, gewrichtspijn, spierzwakte of spierkramp. Meestal is dit onschuldig, maar soms ontstaat myopathie, een ernstige spieraandoening die bij 1 op 1000 gebruikers optreedt.spierzwakte

Deze spierpijn komt snel en de pijn is hevig. Uiteindelijk kan, als er niet wordt ingegrepen, dit leiden tot spierafbraak (rabdomyolyse) en acuut nierfalen.

Bij kleine en magere mensen, ouderen en patiënten met verminderde nierfunctie is het risico op myopathie groter.

Het risico op ontwikkelen van myopathie is ook verhoogd bij combinatie van bijvoorbeeld simvastatine met andere middelen. Zoals bepaalde anti-biotica of antimycotica vanwege CYP3A4 remming.

Myopathie of spierzwakte

Komen de spierklachten snel op met hevig pijn? En is dit niet te wijten aan bijvoorbeeld sport- of tuinactiviteiten? Dan moet de patiënt direct staken met het statine en contact opnemen met de huisarts.

In overleg met de arts wordt een vervolgbehandeling afgesproken. Het is voor de patiënt niet schadelijk als tijdelijk één of twee weken geen cholesterolverlagend middel wordt gebruikt.

Als de patiënt last krijgt van myopathie of van spierzwakte die hij of zij ervaart als een vermindering van kwaliteit van leven, dient de oorzaak te worden nagegaan. Als de klacht het gevolg is van een te hoge spiegel door een interactie, kan een lagere dosis een oplossing zijn. Of een ander soort statines. Als de oorzaak niet duidelijk is, kan overstappen op een ander cholesterolverlagend middel aangewezen zijn.

Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD en DJ Kopsky, MD, versie juli 2009
‘Myopathie door bijwerkingen van statines’

Laser bij het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)?

Bekijk hier video’s van onze patiënten over neuropathie.

Pijn door Diabetes en Cystische Fibrosis CF
Doseringen van Pregabaline en overgewicht
Hyperglycemie tast Schwann cel aan


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*