De link tussen neuropathie en een nierziekte

Hoe zijn een nierziekte en neuropathie met elkaar gelinkt? Een te hoog ureumgehalte in het bloed, ofwel uremie, kan neuropathie veroorzaken. Ureum is een afvalproduct van eiwitten en wordt door de nier uitgescheiden. Daarom gaat een nierziekte met een te hoog ureum vaak samen met neuropathie.

Neuropathie en dialyse

In een laat stadium van een nierziekte waarbij de patiënt al een tijd moet dialyseren, is de kans op neuropathie tussen de 60% en 100%.[1] Neuropathie ontwikkelt zich voornamelijk wanneer de filterfunctie van de nieren minder dan 12 ml/min. is.

Nierziekte en neuropathie: afwijkingen in bloed bij ernstige nierziektes

De klachten die ontstaan zijn parenthesen (prikkelingen), verminderde vibratiezin, verminderde reflexen en spierzwakte.

Bij een late fase van nierziekte en neuropathie is er vaak ook een teveel aan kalium in het bloed (hyperkaliemie). Dit zorgt er ook voor dat de zenuwen niet goed meer signalen kunnen doorgeven.

Het lijkt erop dat wanneer tussen de dialyse momenten het kalium goed onder controle gehouden wordt, de neuropathie minder ernstig verloopt.

Reactieve moleculen

Geavanceerde geglyceerde eindproducten (AGE) zijn reactieve moleculen die ontstaan door een te hoog bloedsuiker en in reactie gaan met de zenuwen.

Zo ontstaat neuropathie bij diabetes. Het lijkt erop dat ook bij uremie deze reactieve moleculen een rol spelen bij het ontstaan van neuropathie:

  • There is increasing evidence to support thatreactive serumAGEs may comprise an importantcomponent of the uremic middle molecule. Which can produce tissue damage and presumably mediatethese complications. [2]

Autonome neuropathie en oogzenuw neuropathie 

Naast perifere neuropathie, kan ook het autonome zenuwstelsel worden aangetast door uremie.[3] Een zeldzame neuropathie door uremie is neuropathie van de oogzenuw. Daardoor kan de patiënt blind worden.[4]

Patiënten met een chronisch nierlijden, een nephropathie, en patiënten die aan de dialyse zijn, hebben een verhoogde kans op het krijgen van een neuropathie. Om die neuropathie zo goed mogelijk te behandelen, is het van belang precies te weten welke medicijnen ingenomen worden, voordat zenuwherstellende supplementen gegeven kunnen worden.

Supplementen bij neuropathie door nierfalen? 

Gelukkig is er wat inzicht in enkele mogelijkheden om een door verminderde nierfunctie ontstane neuropathie te stabiliseren. In onze praktijk hebben we bijvoorbeeld een patiënt gezien, die hoge doses alfa liponzuur gebruikt. Dat vermindert duidelijk de neuropathische klachten.

Verder is het boeiend dat bij deze patiënt het stoppen met innemen van dat supplement, de klachten van tintelingen en doofheid binnen enkele dagen laat toenemen. Ook dierstudies ondersteunen de zinvolheid om bepaalde supplementen te geven.[5] 

Vermoeidheid bij nierfalen

Ook hebben nierdialyse patiënten, en patiënten met een verminderde nierfunctie vaak last van erge vermoeidheid. Ook dat symptoom kan soms goed reageren op bepaalde supplementen. 

Zo weten we uit onderzoek dat het gehalte van het supplement ubichinon in het bloed vaak erg laag is. En dat ubichinon zonder problemen ingenomen kan worden, er geen kans op nare bijwerkingen door accumulatie van de stof.[6] Dit supplement vermindert de oxidatieve schade die optreedt bij nephropathie.[7]

Conclusie

Het behandelen van een neuropathie bij patiënten met nierlijden met bepaalde supplementen kan dan ook in sommige gevallen zinvol zijn. 

Maart 2010 David Kopsky arts, en Jan M. Keppel Hesselink, arts, revisie Mei 2019, Prof. dr. Jan. M. Keppel Hesselink, pijnarts
‘Nierziekte en neuropathie’

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Metformine kan vitamine B tekort veroorzaken

Nieuwe behandeling voor aangezichtspijn
Nitroglycerine crème bij neuropathische pijn
Michigan Neuropathy Screening Instrument


Referentielijst

[1] Krishnan AV, Kiernan MC. | Uremic neuropathy: clinical features and new pathophysiological insights. | Muscle Nerve. | 2007 Mar;35(3):273-90.

[2] Raj DS, Choudhury D, Welbourne TC, Levi M. | Advanced glycation end products: a Nephrologist's perspective. | Am J Kidney Dis. | 2000 Mar;35(3):365-80.

[3] Vita G, Bellinghieri G, Trusso A, Costantino G, Santoro D, Monteleone F, Messina C, Savica V. | Uremic autonomic neuropathy studied by spectral analysis of heart rate. | Kidney Int. | 1999 Jul;56(1):232-7.

[4] Winkelmayer WC, Eigner M, Berger O, Grisold W, Leithner C. | Optic neuropathy in uremia: an interdisciplinary emergency. | Am J Kidney Dis. | 2001 Mar;37(3):E23.

[5] Saiki R, Lunceford AL, Shi Y, Marbois B, King R, Pachuski J, Kawamukai M, Gasser DL, Clarke CF. | Coenzyme Q10 supplementation rescues renal disease in Pdss2kd/kd mice with mutations in prenyl diphosphate synthase subunit 2. | Am J Physiol Renal Physiol. | 2008 Nov;295(5):F1535-44. Epub 2008 Sep 10.

[6] Solis RT, Wright CB, Gibbs MB. | Electronic particle size measurements of platelet aggregates formed in vitro. | J Appl Physiol. | 1975 Apr;38(4):739-44.

[7] Jia XY, Scheper G, Brown D, Updike W, Harmon S, Richards O, Summers D, Ehrenfeld E. | Translation of hepatitis A virus RNA in vitro: aberrant internal initiations influenced by 5' noncoding region. | Virology. | 1991 Jun;182(2):712-22.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*