Is Magnesium bij neuropathie zinvol?

Magnesium is een ion wat een belangrijke rol speelt in vele reacties in de cel, die bij neuropathie betrokken zijn. Een verlaging van de magnesiumconcentratie in het bloed en de cellen wordt geassocieerd met diabetes.

32496078-Ilkajb-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn magnesium neuropathieHet zou kunnen zijn dat polyneuropathie bij diabetes verbeterd kan worden door extra magnesium te geven, wanneer er een tekort bestaat aan magnesium. Dat geldt ook voor de neuropathie bij HIV.

Naast het feit dat te weinig magnesium voorkomt bij diabetespatiënten, is dit ook het geval bij patiënten met een verhoogde bloeddruk.[1] Een te laag gehalte magnesium in het bloed komt bij 13.5% to 47.7% voor bij patiënten met diabetes type 2.[2]

Er zijn nog niet veel studies gedaan naar de waarde van suppletie van magnesium bij diabetische neuropathie. Wel wordt voorzichtig aangeraden om extra magnesium in te nemen, wanneer een patiënt met diabetische neuropathie een aangetoonde hypomagnesiemie heeft.[3]

En sinds 2018 lijkt dat ook bij chemokuur geïnduceerde neuropathie zinvol.  [4]

Lage magnesiumgehalte

De Belgen hebben een studie opgezet waarin ze 1 jaar lang aan diabetische patiënten die neuropathie en een verlaagd magnesiumgehalte hadden in hun rode bloedlichaampjes, extra magnesium gaven. Het bleek dat vooral jonge patiënten met beginnende klachten baat hadden bij deze therapie.[5][6]

Een andere klinisch gerandomiseerde studie liet zien dat het geven van 300 mg magnesiumzout gedurende 5 jaar bij diabetes type 1 patiënten een gunstig effect had op de polyneuropathie vergeleken met de placebogroep. Lage concentraties van magnesium in de rode bloedcellen werden normaal.[7]

In een derde studie bleek dat te laag magnesium bij diabetes ook het risico op de bekende voetzweren vergrootte.[8] Diermodellen steunen de magnesiumhypothese ook.[9]

Beleid rond magnesium toedienen

Het lijkt er dus op dat te weinig magnesium de polyneuropathie en andere complicaties bij diabetes verslechteren. En dat suppletie, toediening van magnesium die problemen kan verminderen. Daarom neigen we er inmiddels toe om bij alle neuropathie patiënten het magnesiumgehalte in het bloed te onderzoeken. En dat zo nodig te compenseren door magnesium suppletie. 

Magnesium zit in de volgende voedingsstoffen: melkproducten, granen, de meeste groene groentes zoals spinazie, avocado en okra, noten, zaden, vlees, gevogelte, vis, gedroogde bonen, linzen en soyaproducten.

Te weinig magnesium, hypnomagnesiemie, wordt gedefinieerd als < 1.6 mg/dl magnesium in het serum.[10][11] Hoewel het vooral gaat om het magnesiumgehalte in de cel, wordt toch vaak magnesium in het serum gemeten, om de magnesiumstatus in het lichaam te bepalen. In de cel meten is namelijk geen routine.

Laag magnesium bij HIV neuropathie

Ook bij HIV neuropathie komt een laag magnesiumgehalte voor. We citeren een studie:

Stroud S, Salvato P, Thompson C; International Conference on AIDS.Int Conf AIDS. 1994 Aug 7-12; 10: 202 (abstract no. PB0235). Med. Univ., Charleston, SC.

OBJECTIVE:
To determine if a relationship exists between low serum magnesium (Mg) levels and symptoms characteristic of peripheral neuropathy.

METHODS:
68 pts. with HIV infection (59 AIDS) provided data. Histories were compatible with sensory dysfunction. Physical exams revealed abnormal sensory findings in feet/legs, reduced pinprick and vibratory sensations, with reduced/absent ankle jerks. 46 pts. had EMG nerve studies: 38 showed peripheral neuropathy.
Exclusions: neurotoxic drugs, alcohol abuse, and diabetes. All patients had normal vitamin B12 levels, normal thyroid function, and decreased serum Mg levels (mean 1.2). Pts. received an initial IV replacement of Mg and subsequent oral replacement. Mg levels were drawn monthly.

RESULTS:
Response was measured by improved pinprick and vibratory sensation, increased ankle jerk, decreased subjective pain, and decreased pain medication. 46 pts. (78%) had improvement in symptoms within 24-48 hours. 22 pts. (32%) showed no initial improvement. 7 of the 22 (32%). However, showed improvement after subsequent oral Mg (mean 14 days). At 12 months, 13 pts. were lost to follow-up. The remaining 55 pts. (81%) continued to demonstrate improvement in symptoms.

Conclusie

Een tekort aan magnesium is een oorzaak van sensorische perifere neuropathie-achtige symptomen bij HIV neuropathie. Magnesiumvervanging lijkt een gunstige behandeling te zijn voor sensorische neuropathie in een laat HIV stadium. Zowel voor het verminderen van ingewikkelde ziektes, als voor het verminderen van het gebruik van pijnstillers. Magnesium spiegels zouden moeten worden geëvalueerd bij HIV patiënten met sensorische neuropathie.

Magnesium zouten

Sommige artsen adviseren magnesium zouten als de neuropathie is veroorzaakt bij door een chemokuur. We citeren een modern overzicht:

  • New evidence strongly suggests that intravenous calcium and magnesium therapy can attenuate the development of oxaliplatin-induced CIPN, without reducing treatment response.

Er is sterk bewijs dat intraveneus toegediend magnesium de ontwikkeling van een door chemokuur veroorzaakte neuropathie kan verminderen.[12] Er zijn ook andere studies die aangeven dat magnesium de neuropathie kan verminderen.[13] Te weinig magnesium komt ook voor bij chemokuren en is hoog gerelateerd aan het ontstaan van neuropathie [14]

In diermodellen voor neuropathische pijn lijkt magnesium werkzaam te zijn.[15] Ook bij diabetische neuropathie wordt een positief effect gevonden.[7]

Verder kan magnesiumsulfaat, in doseringen van 500-1000 mg ingezet worden om de pijnstillende werking van andere stoffen te potentiëren, via het effect op de zogenaamde NMDA receptor. Deze receptor speelt een belangrijke rol bij de pijnverwerking op ruggenmergniveau

Versie oktober 2009; Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen; revisie juni 2019, JMKH
‘Is Magnesium bij neuropathie zinvol?’

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Cystic Fibrosis kan diabetes en neuropathie geven

Melatonine bij diabetische neuropathie
Wat is Notalgia Paresthetica?
Wat is Causalgie?


Referentielijst

[1] Paolisso G, Barbagallo M. | Hypertension, diabetes mellitus, and insulin resistance: the role of intracellular magnesium. | Am J Hypertens. | 1997 Mar;10(3):346-55.

[2] Pham PC, Pham PM, Pham SV, Miller JM, Pham PT. | Hypomagnesemia in patients with type 2 diabetes. | Clin J Am Soc Nephrol. | 2007 Mar;2(2):366-73. Epub 2007 Jan 3.

[3] Sales CH, Pedrosa Lde F. | Magnesium and diabetes mellitus: their relation. | Clin Nutr. | 2006 Aug;25(4):554-62. Epub 2006 May 11.

[4] Wesselink E1, Winkels RM2, van Baar H3, Geijsen AJMR4, van Zutphen M5, van Halteren HK6, Hansson BME7, Radema SA8, de Wilt JHW9, Kampman E10, Kok DEG11. | Dietary Intake of Magnesium or Calcium and Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy in Colorectal Cancer Patients. | Nutrients. | 2018 Mar 23;10(4). pii: E398. doi: 10.3390/nu10040398.

[5] Engelen W, Bouten A, De Leeuw I, De Block C. | Are low magnesium levels in type 1 diabetes associated with electromyographical signs of polyneuropathy? | Magnes Res. | 2000 Sep;13(3):197-203.

[6] de Lordes Lima M, Cruz T, Pousada JC, Rodrigues LE, Barbosa K, Canguçu V. | The effect of magnesium supplementation in increasing doses on the control of type 2 diabetes. | Diabetes Care. | 1998 May;21(5):682-6.

[7] De Leeuw I, Engelen W, De Block C, Van Gaal L. | Long term magnesium supplementation influences favourably the natural evolution of neuropathy in Mg-depleted type 1 diabetic patients (T1dm). | Magnes Res. | 2004 Jun;17(2):109-14.

[8] Rodríguez-Morán M, Guerrero-Romero F. | Low serum magnesium levels and foot ulcers in subjects with type 2 diabetes. | Arch Med Res. | 2001 Jul-Aug;32(4):300-3.

[9] Xiao WH, Bennett GJ. | Magnesium suppresses neuropathic pain responses in rats via a spinal site of action. | Brain Res. | 1994 Dec 15;666(2):168-72.

[10] Pham PC, Pham PM, Pham PA, Pham SV, Pham HV, Miller JM, Yanagawa N, Pham PT. | Lower serum magnesium levels are associated with more rapid decline of renal function in patients with diabetes mellitus type 2. | Clin Nephrol. | 2005 Jun;63(6):429-36.

[11] McNair P, Christensen MS, Christiansen C, Madsbad S, Transbøl I. | Renal hypomagnesaemia in human diabetes mellitus: its relation to glucose homeostasis. | Eur J Clin Invest. | 1982 Feb;12(1):81-5.

[12] Wolf S, Barton D, Kottschade L, Grothey A, Loprinzi C. | Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: prevention and treatment strategies. | Eur J Cancer. | 2008 Jul;44(11):1507-15. Epub 2008 Jun 18.

[13] Muto O, Ando H, Ono T, Itagaki H, Kobayashi Y, Onuki M, Akashi T, Tanaka Y, Hanaoka T. | [Reduction of oxaliplatin-related neurotoxicity by calcium and magnesium infusions]. | Gan To Kagaku Ryoho. | 2007 Apr;34(4):579-81.

[14] Ashraf M, Scotchel PL, Krall JM, Flink EB. | cis-Platinum-induced hypomagnesemia and peripheral neuropathy. | Gynecol Oncol. | 1983 Dec;16(3):309-18.

[15] Hasanein P, Parviz M, Keshavarz M, Javanmardi K, Mansoori M, Soltani N. | Oral magnesium administration prevents thermal hyperalgesia induced by diabetes in rats. | Diabetes Res Clin Pract. | 2006 Jul;73(1):17-22. Epub 2006 Jan 18.

[16] De Leeuw I, Engelen W, De Block C, Van Gaal L. | Long term magnesium supplementation influences favourably the natural evolution of neuropathy in Mg-depleted type 1 diabetic patients (T1dm). | Magnes Res. | 2004 Jun;17(2):109-14.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*