Perifere neuropathie bij prediabetes

Bijna 50% van de diabetespatiënten ontwikkelt diabetische perifere neuropathie (DPN), maar hoe zit dat met mensen met prediabetes?[1]

Oorzaken blijven onbekend

143156760-Tanuwong-Kammungkun-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn.jpg neuropathie prediabetes20% van de patiënten met type 2 diabetes heeft diabetische perifere neuropathie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het aantal mensen met diabetes gestegen van 108 miljoen in 1980 tot 422 miljoen in 2014.

Perifere neuropathie is een belangrijke oorzaak van invaliditeit en verminderde kwaliteit van leven. Dat komt als gevolg van sensorisch verlies, pijn, uitval, loopstoornissen, krampen, val-gerelateerde verwonding, voetzweren en amputaties.

Wereldwijd bedroegen de gezondheidszorguitgaven voor diabetes in 2015 USD 673 miljard, wat overeenkomt met 12% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg. Pffff dus.

Bovendien treft diabetes nu ook Afrika, India en China, waardoor de economie verder wordt belast. Ondanks de prevalentie ervan, blijft de oorzaak (pathogenese) van diabetische neuropathie onduidelijk.

Hoewel de mechanismen die ten grondslag liggen aan neuropathie bij type 1 diabetes en type 2 diabetes elkaar overlappen, maar verschillend zijn.

Obesitas en Metabool Syndroom

Een groeiend aantal studies koppelt obesitas en het Metabool Syndroom aan het risico op neuropathie bij type 1 diabetes en type 2 diabetes.  Bovendien laten verschillende onderzoeken zien dat patiënten met het Metabool Syndroom en prediabetes een verhoogd risico hebben op cryptogene sensorische polyneuropathie (CSPN).

Wij noemen dat een CIAP, vóór het begin van de manifestatie van diabetes. En dat CIAP patiënten een verhoogd risico hebben op het Metabool Syndroom en de metabole afwijkingen in het bestanddeel ervan is ook duidelijk geworden.

Ontstekingsreacties

De hogere niveaus van pro-inflammatoire factoren bij obesitas bij Fibromyalgie kunnen een van de mogelijke oorzaken zijn van pijngevoeligheid. Pro-inflammatoire cytokines zijn betrokken bij:

  • centrale sensitisatie,
  • verandering in de endocriene en opioïde systemen,
  • en de ontwikkeling van extra pijngevoeligheid in spieren.

Gewichtsvermindering vermindert pro-inflammatoire cytokines en vermindert dus de pijngevoeligheid!

Juni 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts
‘Perifere neuropathie bij prediabetes en het Metabool Syndroom’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over diabetes.

Eindelijk pijnvrij na 40 jaar diabetes type 1

Melatonine bij diabetische neuropathie
Literatuur over geschiedenis van Fibromyalgie
Zenvia bij diabetische neuropathie?


Referentielijst

[1] Stino AM1, Smith AG2. | Peripheral neuropathy in prediabetes and the metabolic syndrome. | J Diabetes Investig. | 2017 Sep;8(5):646-655. doi: 10.1111/jdi.12650. Epub 2017 May 3.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*