Diabetes, overgewicht en neuropathie zijn gekoppeld

Het is duidelijk dat overgewicht gepaard gaat met klachten, maar zeker als er ook sprake is van diabetes en neuropathie. Bovendien is dat niet alleen pijn door extra gewicht dat drukt op de gewrichten.

Ook kunnen het neuropathische pijnklachten zijn. Het metabool syndroom komt ook veel voor bij overgewicht. Dit is de eerste stap naar diabetes. Daardoor hebben obese patiënten vaker pijnklachten.

Studie naar metabool syndroom en neuropathie

92945040-Kwanchaichaiudom-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn obesitas en neuropathie

Studies hebben een verband aangetoond tussen metabool syndroom en polyneuropathie. Maar de precieze componenten die deze associatie veroorzaken blijven onduidelijk.[1]

In een studie werd de prevalentie van polyneuropathie gestratificeerd op basis van de glycemische status. Dit bij goed gekarakteriseerde obese en magere deelnemers.  Daarna werd de associatie van specifieke componenten van het metabool syndroom met polyneuropathie bekeken.

De studie werd gedaan bij obese deelnemers. Deze hadden een body mass index van 35 of meer. Zonder comorbiditeitscondities of 32 of meer met tenminste 1 extra ziekte. Verder waren er normale controle mensen.

Het voorkomen van neuropathie, gestratificeerd op basis van de glycemische status, werd bepaald. Deelnemers voltooiden ook bepaalde functionele testen.

Zoals de kwantitatieve sudomotor axon reflex testen, kwantitatieve sensorische testen, de neuropathie-specifieke Quality of Life in Neurological Disorders instrument. Daarnaast de korte vorm McGill Pain Questionnaire. Zo kon een goed inzicht verkregen worden.

Het resultaat: meer polyneuropathie bij zwaarlijvigheid

De onderzoekers hadden 102 zwaarlijvige deelnemers onderzocht. Samengevat 48 mannen en 54 vrouwen, 45 met normoglycemie [44,1%], 31 met prediabetes [30,4%]. Verder 26 met type 2 diabetes [25,5%]) en 53 slanke controles.

De prevalentie van polyneuropathie was 3,8% bij magere controles (n = 2). Het was 11,1% bij obese deelnemers met normoglycemie (n = 5). Verder 29% bij obese deelnemers met prediabetes (n = 9) en 34,6% bij obesitas deelnemers met diabetes (n = 9).

Leeftijd, diabetes, en taille omtrek waren duidelijk geassocieerd met neuropathie. Prediabetes was niet duidelijk geassocieerd met neuropathie. Zoals te verwachten was de prevalentie van polyneuropathie hoog bij obese personen. Dat gold zelfs bij mensen met normoglycemie.

Conclusie

Diabetes, prediabetes en overgewicht zijn de waarschijnlijke metabole drijfveren van deze neuropathie.

Mei 2019, Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts
‘Diabetes, overgewicht en neuropathie zijn gekoppeld’

Bekijk hier onze video’s over neuropathie en ons behandelprotocol

Snel afvallen helpt met resetten
Overgewicht geeft concentratie stoornissen
Kauwgom helpt bij afvallen


Referentielijst

[1] Callaghan BC1, Xia R2, Reynolds E2, Banerjee M2, Rothberg AE3, Burant CF3, Villegas-Umana E1, Pop-Busui R3, Feldman EL1. | Association Between Metabolic Syndrome Components and Polyneuropathy in an Obese Population. | JAMA Neurol. | 2016 Dec 1;73(12):1468-1476. doi: 10.1001/jamaneurol.2016.3745.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*