Doseringen van Pregabaline en overgewicht

Het blijkt dat de dosering van het medicijn Pregabaline overgewicht in de hand kan werken. In de Verenigde Staten is Pregabaline (Lyrica) een veel gebruikte behandelingsoptie voor pijn:

  1. geassocieerd met diabetische perifere neuropathie (pDPN),
  2. postherpetische neuralgie (PHN) en
  3. Fibromyalgie,
  4. naast andere indicaties.
37284555-Fotyma-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn
37284555-Fotyma-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn

De door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedgekeurde aanvangsdosering van Pregabaline voor alle indicaties is 150 mg / dag. Verdeeld in twee doses (BID) of drie doses (TID), afhankelijk van de indicatie.

Op basis van werkzaamheid, verdraagbaarheid en de nierfunctie kan de dosering binnen 1 week worden verhoogd tot 300 mg / dag voor diabetische perifere neuropathie, 300-600 mg / dag voor postherpetische neuralgie en 300-450 mg / dag voor Fibromyalgie.[1]

Indicaties Europa

In Europa is het goedgekeurde dosisbereik voor de behandeling van centrale en perifere neuropathische pijn 150-600 mg / dag.

Op wetenschappelijk bewijs gebaseerde klinische richtlijnen, bevelen ook een behandeling aan voor diabetische perifere neuropathie met Pregabaline tot 600 mg / dag. Afhankelijk van de individuele respons van de patiënt en de verdraagbaarheid.

Werkzaamheid dosering en bijwerkingen

Gegevens uit klinisch onderzoek tonen de werkzaamheid aan van Pregabaline bij doses ≥300 mg / dag voor diabetische perifere neuropathie, postherpetische neuralgie en Fibromyalgie.

Niet alle patiënten zullen echter hogere doses nodig hebben voor klinisch succes. In de klinische praktijk zijn er veel zaken die de behandelaar moet overwegen om de optimale dosis voor zijn patiënt te bepalen.

In het bijzonder moet de arts nagaan welke dosis een bevredigende behandelingsefficiëntie verschaft, terwijl bijwerkingen worden geminimaliseerd.

Dosisgerelateerde toename van de werkzaamheid leidt tot dosisgerelateerde toenames in bijwerkingen en de mate van stopzetting. Als gevolg van bijwerkingen bij diabetische perifere neuropathie, postherpetische neuralgie en patiënten met Fibromyalgie in het aanbevolen dosisbereik.

In een recente studie (2017)  toonde aan dat sommige patiënten met diabetische perifere neuropathie en postherpetische neuralgie pijnverlichting ervaren met toenemende Pregabaline dosering.

Patiënten met Fibromyalgie met pijnverlichting hadden hogere Pregabaline doses. Hoewel de toename lager was dan voor diabetische perifere neuropathie- en postherpetische neuralgie-patiënten. Verbeteringen in slaapkwaliteit deden zich ook voor bij toenemende dosering.

De dosis-respons van Pregabaline voor pijn, geeft aan dat de maximale aanbevolen dosering mogelijk zijn. Van 300 mg / dag voor diabetische perifere neuropathie, of de hogere aanbevolen doseringen van 300-600 mg / dag voor postherpetische neuralgie en 300-450 mg / dag voor Fibromyalgie.

Bijwerkingen

Bijwerkingen worden over het algemeen gezien binnen 1 week na aanvang van de behandeling gezien. Gewichtstoename treedt op pas na 6 weken behandeling. Dat geeft aan dat er een noodzaak is voor regelmatige controle van het gewicht.

Conclusie

Verschillende aandoeningen hebben verschillende doseringen nodig. Gewichtstoename is een aandachtspunt!

Bekijk hier onze video’s van onze artsen over neuropathie, en de interviews met onze patiënten.

Mei 2019, Prof. dr. Jan. M. Keppel Hesselink, pijnarts
‘Doseringen van Pregabaline en overgewicht’

Fibromyalgie patiënten hebben afwijking in hersenen

Echtscheiding door chronische pijn
Snel afvallen helpt met resetten
Overtollig gewicht leidt tot ontstekingen


Referentielijst

[1] Arnold LM1, McCarberg BH2, Clair AG3, Whalen E4, Thomas N5, Jorga A3, Pauer L6, Vissing R7, Park PW8. | Dose-response of pregabalin for diabetic peripheral neuropathy, postherpetic neuralgia, and fibromyalgia. | Postgrad Med. | 2017 Nov;129(8):921-933. doi: 10.1080/00325481.2017.1384691. Epub 2017 Oct 16.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*