Pregabaline werkt niet bij neuropathische pijn

Medicijnen die we zien als gouden standaard, werken niet altijd, zoals Pregabaline niet werkt bij neuropathische pijn. Ofwel Lyrica, is daar een mooi voorbeeld. In een 2019 grote meta-analyse viel al op dat het pijnstillend effect erg klein was. Ook dat het niet werkte bij hernia pijn. Nu een nieuwe vingerwijzing dat pijn behandelen erg complex is.

pexels-360622-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn Pregabaline neuropathie

Een recente USA studie door Pfizer betaald, kon geen werkzaamheid bewijzen van Pregabaline bij deze aandoening.[1]

Diverse typen zenuwbeschadiging zijn bekend als triggers van chronische posttraumatische neuropathische pijn (PTNP). Daaronder postoperatieve syndromen.

Opzet studie

Weefselschade kan de perifere pijn verwerking chronisch veranderen. Pijn verschuift dan van acuut naar chronisch. De behoefte aan symptomatische behandeling van posttraumatische neuropathische pijn neemt toe, maar wordt nog steeds onvoldoende aangepakt. Vandaar deze studie.

Een grote studie in 101 centra in 11 landen werd opgezet. Dit onderzoek van langere duur was bedoeld om te voldoen aan de Amerikaanse FDA eisen voor chronische pijnindicatie: 12 weken dosering.

Het primaire doel was om de werkzaamheid van Pregabaline (flexibel gedoseerd, 150 – 600 mg / dag) versus placebo te vergelijken bij de behandeling van posttraumatische neuropathische pijn.

Secundaire doelstellingen vergeleken de werkzaamheid van Pregabaline versus placebo met betrekking tot de algehele status, pijn gerelateerde activiteitsbeperking en slaap, naast veiligheids- en tolerantie beoordelingen.

Resultaten onderzoek

Deze studie werd uitgevoerd tussen 2012 en 2015. 1164 patiënten werden gescreend voor opname. 622 voldeden niet aan de inclusie criteria, meestal vanwege het niet voldoen aan de geschiktheidscriteria. Vooral de NeP criteria (n = 190). In totaal werden 542 patiënten gerandomiseerd, van wie er 3 niet werden behandeld (Pregabaline, n = 274, placebo, n = 265)

Ongeveer de helft van de patiënten was een man; gemiddelde leeftijd was 53 jaar (bereik, 20-85 jaar). Ongeveer de helft van de patiënten had pijn bij operaties en de rest had pijn van andere traumatische letsels. Alle gerandomiseerde patiënten hadden een primaire diagnose van perifere zenuwbeschadiging.

Het vaakst werden aangetast de

  • peronal zenuw (been) (10,1%),
  • ulnaire (arm) (6,6%),
  • sural (been) (6,1%),
  • mediaan (arm) (6,0%),
  • ischias (been) (5,9%),
  • radiaal (arm) (5,6%),
  • laterale huidzenuw van de dij (5,3%).

De gemiddelde duur tussen het begin van de symptomen en de deelname aan de studie was 8,0 jaar in beide behandelingsgroepen. De score van de basisweek van het dagelijkse pijndagboek was 6,41 in de Pregabalinegroep en 6,54 in de placebogroep. Dat is matige pijn.

Geen verschil Pregabaline en placebo

De primaire analyse liet geen opvallend verschil zien tussen groepen in de gemiddelde verandering van pijnscores van baseline tot week 15. Kortom: geen duidelijk effect dus.

In week 15 waren de pijnscores in beide groepen verbeterd in vergelijking met baseline gemiddelde verandering vergeleken met baseline: Pregabaline, – 2,12; placebo, – 1,90.

Conclusie

Kortom, Pregabaline lijkt geen duidelijk voordeel te bieden over placebo in deze patiëntengroep.

Mei 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts
‘Pregabaline werkt niet bij neuropathische pijn’

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Aandacht voor neuropathische pijn

Wat gebeurt er bij zenuwcompressie?
Wat is een Hypoglossus verlamming?
In ziekenhuis vaker neuropathische pijn


Referentielijst

[1] Markman J1, Resnick M2, Greenberg S2, Katz N3, Yang R2, Scavone J2, Whalen E2, Gregorian G2, Parsons B2, Knapp L2. | Efficacy of pregabalin in post-traumatic peripheral neuropathic pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. | J Neurol. | 2018 Dec;265(12):2815-2824. doi: 10.1007/s00415-018-9063-9. Epub 2018 Sep 21.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*