De symptomen bij perifere neuropathische pijn

Perifere neuropathische pijn is een moeilijke term voor ziektes van lange zenuwen naar de benen en de armen. Het woord perifeer staat voor handen en voeten. Deze neuropathie veroorzaakt o.a. pijn en doofheid in handen en voeten en ook gevoelloosheid.

110569558-Perambulator-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn perifere neuropathische pijnDe pijn wordt beschreven als tintelend of brandend, en het verlies van gevoel wordt vergeleken met het gevoel alsof je een sok draagt, of een handschoen, of.prikkeldraad. Als er die vervelende pijn bijkomt zoals de prikkeldraad sensaties of branderigheid dan wordt dat soort pijn neuropathische pijn genoemd. 

Die neuropathische pijn kunnen ingedeeld worden naar hoe ze tot stand komen. Dat betekent dat we spreken van diabetische neuropathische pijn als de neuropathie door diabetes veroorzaakt is.

Of alcoholische neuropathische pijn, als een chronisch alcoholgebruik de oorzaak van de neuropathie is. Of de CIAP met pijn. Zo zijn er veel verschillende neuropathische pijn, maar ze komen overeen in de ernst en het bizarre lastig te omschrijven gevoel.

5 moeilijke woorden van zenuwpijn

Perifere neuropathische pijn wordt in het vakjargon ook hyperpathie, allodynie, hyperalgesie, paresthesie en dysesthesie genoemd. Ofwel zenuwpijn.  De pijn is dus te beschrijven als ‘schrijnend, brandend, zeurend, of tintelend”.

Ook zeggen patiënten dat ze “het gevoel hebben van op glas te lopen” of “termieten voelen kriebelen onder je huid”. Patiënten met neuropathische pijn geven vaak spontane pijn aan, dat wordt dan met een mooi woord hyperpathie genoemd.

Naast die spontane pijn kunnen externe prikkels, zoals temperatuur, aanraking en druk, die normaal geen pijn veroorzaken, een hevige pijn uitlokken. Dat wordt allodynie genoemd. En hele lichte pijnprikkels kunnen heftige reacties veroorzaken. Dat is de hyperalgesie.

Naast deze drie kunnen er abnormale gewaarwordingen zijn die vergelijkbaar zijn met elektrische prikkeling of schokken, de zogenaamde paresthesie en ook vervelende onaangename gewaarwordingen, dysesthesie.

Perifere neuropathische pijn oorzaken

Perifere neuropathische pijn kan veroorzaakt worden door enkele oorzaken, waarvan diabetes de meest voorkomende is. Die patiënten zien we in onze praktijk ook het meest. Maar ook kan neuropathische pijn veroorzaakt worden door ongelukken, infecties, problemen van de stofwisseling, erfelijke aandoeningen en vergiftigingen.

De belangrijkste neuropathische pijnsyndromen door beschadigingen van perifere zenuwen zijn:

 1. diabetische neuropathie
 2. postherpetische neuralgie (na een herpes zoster infectie, gordelroos)
 3. neuroom (een zenuwgezwel)
 4. Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) (een beklemming van een zenuw in de pols)
 5. Tarsaal Tunnel Syndroom (CTS) (een beklemming van een zenuw in de voet)
 6. meralgia paresthetica (een beklemming van een zenuw in de dij)
 7. trigeminusneuralgie  (een nare pijnaandoening in het gelaat)
 8. CRPS Complex Regionaal pijnsyndroom (vroeger Sudeck genoemd)
 9. fantoompijn (pijn na amputatie)

Behandeling bestaat uit 3 delen

De behandeling van patiënten met perifere neuropathische pijn is over het algemeen ruim onvoldoende! Uit enkele studies blijkt dan dat deze patiënten vaak slecht of onderbehandeld worden.[1][2] Daar willen we verandering in brengen.

De behandeling van perifere neuropathie en pijn in de meest optimale zin bestaat volgens ons uit 3 stappen:

 • behandeling van de oorzaak van de neuropathie, bijvoorbeeld de optimale behandeling van de diabetes,
 • aanpak van de symptomen van de neuropathie, bijvoorbeeld de pijn,
 • en op een derde aspect van de behandeling: het stimuleren van het herstel van de zenuwen. Hier wordt in het algemeen weinig of geen aandacht aan besteed. Dat komt omdat binnen de neurologie tot voor kort een te statisch beeld bestond over het zenuwstelsel: eens kapot, altijd kapot dacht men.

Bij ons Instituut voor Neuropathische Pijn (INP) analyseren we met u deze drie gebieden van behandelen, en proberen de optimale mix voor iedereen te vinden. We hebben voor verschillende vormen van perifere neuropathische pijn behandelprotocollen ontwikkeld. De patienten reviews op deze site geven aan hoe die protocollen in de praktijk geholpen hebben.

Tabel van termen bij neuropathie

allodynie
pijn als gevolg van een prikkel die normaal geen pijn veroorzaakt
analgesie
afwezigheid van pijn na een prikkel die normaal pijnlijk is
dysesthesie
een onaangenaam abnormaal gevoel (spontaan of uitgelokt)
hyperalgesie
een versterkte reactie op een prikkel die normaal pijnlijk is
hyperesthesie
verhoogde gevoeligheid voor stimulatie
hyperpathie
pijnlijk syndroom gekenmerkt door een abnormaal pijnlijke reactie op een prikkel, in het bijzonder een herhaalde prikkel, en een verhoogde drempel?
hypoalgesie
minder pijn dan normaal als reactie op een pijnlijke prikkel
hypo-esthesie
verminderde gevoeligheid voor stimulatie
paresthesie
een abnormaal gevoel (spontaan of uitgelokt)

Bron

Neurobiologische aspecten van pijn door Prof. dr. K.C.P. Vissers;  Pijn Info (april 2006), p. 15-30

Versie Maart 2010, Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen
‘De symptomen bij perifere neuropathische pijn’

PENS elektrostimulatie bij neuropathische pijn

Bekijk hier onze video’s.


Referentielijst

[1] Gore M, Dukes E, Rowbotham DJ, Tai KS, Leslie D. | Clinical characteristics and pain management among patients with painful peripheral neuropathic disorders in general practice settings. | Eur J Pain. | 2007 Aug;11(6):652-64. Epub 2006 Nov 27.

[2] O'Connor AB. | Neuropathic pain: quality-of-life impact, costs and cost effectiveness of therapy. | Pharmacoeconomics. | 2009;27(2):95-112. doi: 10.2165/00019053-200927020-00002.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*