De rol van dunne vezels bij diabetische neuropathie

In mei 2019 verscheen er een nieuw artikel over het belang van dunne vezels bij pijnlijke diabetische neuropathie. We geven de essentie van dit recente overzicht hier weer.

Diabetes Mellitus (DM) heeft epidemische proporties aangenomen. De wereldwijde prevalentie van diabetes heeft epidemische proporties aangenomen. In 2045 zal het toenemen tot 629 miljoen. Stijgende bevolkingsgroei, vergrijzing, verstedelijking en een verhoogde prevalentie van obesitas en fysieke inactiviteit behoren tot de belangrijkste factoren.

Diabetische neuropathieën zijn een van de meest voorkomende chronische complicaties van DM en distale symmetrische polyneuropathie (DPN) is de meest voorkomende vorm van diabetische neuropathie. Het treft tot 50% van de patiënten.

De definitie van diabetische neuropathie

48679949-Jeannette-Lambert-Dreamstime-INP Dunne vezels en diabetische neuropathie
Dunne vezels (weergegeven als bevroren takken)

Dit wordt ook wel gedefinieerd als

  • “een symmetrische, lengte-afhankelijke sensorimotorische polyneuropathie die kan worden toegeschreven aan metabole en microschaalveranderingen als gevolg van chronische blootstelling aan hyperglykemie en cardiovasculaire risicocovariaten” 

Een meer recente definitie in de Position Statement van de American Diabetes Association is

  • “de aanwezigheid van symptomen en / of tekenen van perifere zenuwstoornissen bij mensen met diabetes na de uitsluiting van andere oorzaken”

Het toenemende aantal patiënten met neuropathische aandoeningen gerelateerd aan diabetes, zal een enorme impact hebben op de gezondheidszorg en sociale zorg. 

Diabetische neuropathie is een belangrijke risicofactor

Deze vorm van neuropathie is een belangrijke risicofactor voor diabetische voetulcera. Die zijn nog steeds een belangrijke oorzaak van morbiditeit en de belangrijkste oorzaak van niet-traumatische amputaties.

Hoewel dit bij een groot aantal patiënten volledig asymptomatisch kan zijn, heeft ongeveer 15-25% van de mensen met diabetes een neuropathische pijn.

Dit heeft verschillende klinische syndromen waarvan de meest voorkomende een gemengde dikke en dunne vezel neuropathie is. Dunne zenuwvezels (DZV) zijn sensibele vezels van klein kaliber, die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor perifere pijnreceptie.

Dunne vezel neuropathie bij diabetische neuropathie

Pure Dunne Vezel Neuropathie kan dus optreden bij diabetes. Klinische kenmerken omvatten symptomen van:

  • pijnlijke perifere neuropathie
  • met tekenen van DZV beschadiging
    • bijv. Pinprick of
    • thermische hypoalgesie of allodynia
  • in een perifere neuropathie distributie bij
  • afwezigheid van beschadiging van grote vezels.

Deze pijnlijke neuropathie resulteert vaak in slapeloosheid, stemmingsstoornissen en een slechte kwaliteit van leven. De momenteel beschikbare behandelingen voor de pijn geassocieerd zijn niet indrukwekkend. Ze leveren slechts een relatief bescheiden pijnverlichting en hebben vaak lastige bijwerkingen.

Onderzoek is nodig

Er is dus een dringende behoefte aan een beter begrip van de pathogenese van deze aandoening. Pijnlijke DPN lijkt in dit onderzoek verband te worden gebracht met het vrouwelijke geslacht en vooral met een stoornis in de dunne vezel.

Verder onderzoek is dringend nodig om ons begrip van de pathogenese van deze pijn te ontwikkelen om nieuwe en effectieve mechanistische behandelingen te ontwikkelen.

Met onze Fenytoine crème en onze response test kunnen we responders snel identificeren (binnen 30 minuten).

Mei 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts

De geschiedenis van diabetische neuropathie

Bekijk hier video’s van onze patiënten over pijnstillende crèmes.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*