Polyneuropathie door Bortezomib

Polyneuropathie door Bortezomib (PN) geeft ernstige pijn. Het is een bijwerking die de behandeling van patiënten met een zogenaamd multiple myeloom goed in de wielen kan rijden.

50857843-Ralwel-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn bortezomib ployneuropathieWant dan moet de dosis aangepast worden, of zelfs de behandeling gestopt. Bij oudere patiënten treedt deze bijwerking vaker op.

Bij patiënten die nooit eerder met bortezomib behandeld werden, is de pijn vaak minder heftig dan bij patiënten die vaker met deze stof behandeld zijn. Er hoeft dan ook minder vaak gestopt te worden.

Dat zijn de resultaten van een onderzoek bij ongeveer 100 patiënten, waarvan de helft nooit eerder bortezomib gekregen had.[1] De auteurs vatten een en ander samen als:

  • In conclusion, incidence, severity and outcome of bortezomib-related PN are similar in untreated and pre-treated MM patients except for neuropathic pain which has lower incidence and shorter duration in untreated patients with less frequent need for bortezomib discontinuation. Age emerges as the most relevant risk factor for peripheral neuropathy, with a risk increase for PN of 6% per year of age.

Waarschuwing protocol Bortezomib UvG

We citeren uit het protocol van de Universiteit van Groningen:

  • De behandeling met Bortezomib is zeer vaak geassocieerd met perifere neuropathie. De incidentie van perifere neuropathie stijgt in het begin van de behandeling en is het hoogst tijdens kuur 5.

Aanbevolen wordt om patiënten nauwkeurig te controleren op symptomen van neuropathie, zoals een branderig gevoel, hyperesthesie, tintelingen en prikkelingen (hypo-esthesie, paresthesie), veranderd gevoel meestal in de voeten, neuropathische pijn of zwakte.

Patiënten met nieuwe of verergerde perifere neuropathie moeten een neurologisch onderzoek ondergaan en het kan nodig zijn de dosis en het toedieningsschema van Bortezomib te wijzigen.  

Combineren met Palmitoylethanolamide (PEA)

Wij adviseren, op basis van klinisch onderzoek, naast bovenstaande, om altijd bortezomib met de lichaamseigen stof Palmitoylethanolamide (PEA) te combineren. Dan kan er langer en hoger gedoseerd worden omdat PEA de zenuwen beschermd tegen de negatieve invloeden van dit chemokuur middel. Bovendien herstellen de zenuwen sneller na een chemokuur met Palmitoylethanolamide (PEA).

Bron

ResearchGate, 2167-7700.1000121

Auteur: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, januari 2010, revisie juni 2015

Nieuwe behandeling voor aangezichtspijn

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Wat is CNP?
Neurectomie bij een neurinoom
Wat is MGUS neuropathie?Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*