Thalidomide geeft polyneuropathie

Sommige kanker patiënten worden behandeld met Thalidomide, wat vroeger Softenon heette. Dit wordt gegeven aan patiënten met bepaalde vormen van kanker, zoals het multiple myeloom. Eén van de bijwerkingen van Thalidomide is echter polyneuropathie.

https://neuropathie.nu/20855239-Alkan2011-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn thalidomide kanker polyneuropathieBelgische onderzoekers keken naar de dosis van Thalidomide en andere factoren om er wat wijzer van te worden. Om duidelijk te krijgen wat risico factoren waren voor het krijgen van een pijnlijke neuropathie bij Thalidomide.

15 patiënten werden onderzocht die 100 mg Thalidomide gekregen hadden gedurende een langere tijd. Uit het klinische en neurofysiologische onderzoek bleek het volgende: Hoe langer er behandeld was, hoe meer klachten ontstonden.

Afwijking van zenuwgeleiding

In het bijzonder zagen ze ook duidelijk afwijkingen van de zenuwgeleiding. Bij 12 patiënten (80 %) ontwikkelde zich een duidelijk meetbare polyneuropathie.

Bij enkelen waren er ook verschijnselen van verminderde spierkracht en een Carpaal Tunnel Syndroom (CTS). Andere onderzoekers vonden vergelijkbare afwijkingen.[1]

Hun conclusie was

  • Our results suggest that Thalidomide produces a dose dependent peripheral polyneuropathie, mainly localized to the peripheral nerves in a length dependent manner. The patiënt must be monitored closely to prevent irreversible consequences.[2]

Re-positioneren van oude actieve stoffen

Zo zien we dat een oude stof toch weer heel waardevol kan zijn. Als gevolg van dit soort inzichten hebben we in ons instituut ook de andere oude stof Fenytoine opgepakt en uitgewerkt.

Daardoor van deze activiteit zijn er nu al in Nederland vele duizenden patiënten die al pijnstilling hebben ondervonden door deze stof. Ten eerste is dat bijzonder prettig voor deze patiënten. Ten tweede helpt ons dat bij het verder vervolmaken van dit behandelingsprincipe.

Conclusie

Oude stoffen in nieuwe jasjes: dat heet re-positioneren. Het boeiende daarvan is dat er bij deze oude stoffen heel veel bekend is over de veiligheid. En we dus niet verrast kunnen worden door nieuwe vreemde bijwerkingen of interacties.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, en Drs. David J. Kopsky, artsen; revisie april 2019, JMKH

SMON Subacute myelo-optische neuropathie

Bekijk hier video’s van onze patiënten over kanker.

Xeloda kan neuropathie veroorzaken
Oxaliplatin: verlamming en polyneuropathie
Cannabis kan de kanker remmen


Referentielijst

[1] Zara G, Ermani M, Rondinone R, Arienti S, Doria A. | Thalidomide and sensory neurotoxicity: a neurophysiological study. | J Neurol Neurosurg Psychiatry. | 2008 Nov;79(11):1258-61. Epub 2008 May 1.

[2] Kocer B, Sucak G, Kuruoglu R, Aki Z, Haznedar R, Erdogmus NI. | Clinical and electrophysiological evaluation of patients with thalidomide-induced neuropathy. | Acta Neurol Belg. | 2009 Jun;109(2):120-6.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*