Vitamine E beschermt de zenuwen bij schade

Vitamine E beschermt de zenuwen bij schade veroorzaakt bijvoorbeeld door een chemokuur. Dat toonden Franse onderzoekers aan, in een studie met meer dan 100 patiënten, die in 2010 gepubliceerd werd.

412383-Bebcmj-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn vitamine e beschermtEen van de meest gebruikte anti-kanker middelen, en vaak een onderdeel van chemokuren, is het Cisplatin. Chemotherapie met dit middel is beperkt door de ernstige neuropathie die als bijwerking kan ontstaan.

Duidelijke resultaten

Bij 108 patiënten die cisplatin chemotherapie ondergingen werd of vitamin E suppletie gegeven met alpha-tocopherol 400 mg/dag, of ze kregen een placebo.

De behandeling startte een dag voor de chemokuur, en er werd 3 maanden door behandeld met vitamine E. De resultaten waren duidelijk: de zogenaamde neurotoxiciteit was aanzienlijk lager bij de patiënten die vitamine E kregen.

Maar ja, er waren wel wat methodologische zwaktes in de studie, dat lezen we hier:

  • Of 108 randomized patients, 68 received at least one clinical and neurophysiologic examination after cisplatin CT; 41 patients received a cumulative dose of cisplatin higher than 300 mg/m(2) and were eligible for statistical analysis: 17 in the vitamin E group (group 1) and 24 in the placebo group (group 2).

Het was dus geen ITT analyse, maar een per protocol analyse.

De conclusie die de auteurs trokken:

  • This phase III study confirms the neuroprotective role of vitamin E against cisplatin peripheral neurotoxicity. Vitamin E supplementation should be adopted in patients receiving cisplatin-based chemotherapy. Classification of evidence: This study provides Class II evidence that vitamin E supplementation significantly reduces the relative risk of developing signs or symptoms of neurotoxicity (relative risk = 0.14) (95% confidence interval = 0.02-1.00, p < 0.05). [1]

Korotm, deze studie bevestigt de neuroprotectieve rol van vitamine E bij Cisplatine perifere neurotoxiciteit. Deze studie levert het bewijs dat vitamine E het relatieve risico vermindert van het ontwikkelen van tekenen of symptomen van neurotoxiciteit (relatieve risico = 0.14) (95% betrouwbaarheidsinterval = 0,02-1,00, p < 0,05).[r = 20194916]

Tekort van Vitamine E

Neuropathie kan veroorzaakt worden door een tekort aan vitamine E. Maar dat komt erg weinig voor. Wanneer dit tekort wordt aangevuld, zullen de symptomen van neuropathie in het algemeen verminderen.

Enkele gevallen van neuropathieën zijn in de literatuur beschreven bij een tekort aan vitamine E. Dat ging dan om individuele gevallen waarbij het aanvullen van vitamine E de klachten van de neuropathie deden verdwijnen.[2][3][4]

Dit tekort aan vitamine E is bij enkele patiënten gevonden na een maagoperatie. Vooral wanneer de maag geheel werd weggenomen door de chirurg en het voedsel geen tijd had om in de dunne darm verteerd te worden, was er een kans op een vitamine E deficiëntie.

Dit is onderzocht bij 48 patiënten die een maagoperatie ondergingen.[5] De neuropathie die aanwezig was werd in deze studie door de onderzoekers in relatie gebracht met een tekort in de opname van vitamine E.

Maart 2010, Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, Instituut voor Neuropathische Pijn (INP)
‘Vitamine E beschermt bij zenuwschade’

Bekijk hier onze video’s.

Metformine kan vitamine B tekort veroorzaken

LDN Naltrexone bij neuropathische pijn
Gunstig effect van Uridine bij neuropathie
Ascorbyl palmitaat bij neuropathie?


Referentielijst

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 20194916

[2] Puri V, Chaudhry N, Tatke M, Prakash V. | Isolated vitamin E deficiency with demyelinating neuropathy. | Muscle Nerve. | 2005 Aug;32(2):230-5.

[3] Ko HY, Park-Ko I. | Electrophysiologic recovery after vitamin E-deficient neuropathy. | Arch Phys Med Rehabil. | 1999 Aug;80(8):964-7.

[4] McCarron MO, Russell AJ, Metcalfe RA, Deysilva R. | Chronic vitamin E deficiency causing spinocerebellar degeneration, peripheral neuropathy, and centro-cecal scotomata. | Nutrition. | 1999 Mar;15(3):217-9.

[5] Rino Y, Suzuki Y, Kuroiwa Y, Yukawa N, Saeki H, Kanari M, Wada H, Ino H, Takanashi Y, Imada T. | Vitamin E malabsorption and neurological consequences after gastrectomy for gastric cancer. | Hepatogastroenterology. | 2007 Sep;54(78):1858-61.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*