Bloedend tandvlees niet handig bij overgewicht

Er lijkt een associatie tussen overgewicht en bloedend tandvlees (parodontitis) te bestaan. Zwaarlijvigheid en bloedend tandvlees zijn beide uitingen van een verhoogde ontstekingstendens in het lichaam.

Het lijkt daarom zeer zinvol om bij obesitas in ieder geval te zorgen dat er geen bloedend tandvlees is. Dat er geen ‘pockets’ zijn.

Inflammatoire weefselvernietiging – ontsteking maakt cellen stuk

pixabay-2584260-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn-INP.jpg bloedend tandvleesEr is gesuggereerd dat obesitas de tweede grootste risico factor is na roken; de een na sterkste risicofactor voor inflammatoire parodontale weefselvernietiging dus. Dat betekent dat de ontsteking cellen stuk maakt. En bij obesitas gaan er toch al vetcellen stuk in de buik. Dus er ontstaat een dubbel probleem.

Het eerste rapport over de relatie tussen obesitas en parodontitis verscheen in 1977, toen onderzoekers histopathologische veranderingen in het tandvlees (parodontium) bij erfelijke zwaarlijvige ratten vonden. Tja ratten zijn geen mensen. Toch waren de gegevens wel van belang.

Met behulp van een kunstmatig opgewekte tandvleesontsteking, vonden ze dat alveolaire botresorptie  ( het verdwijnen van kaakbot) groter was bij obese dieren in vergelijking met niet-obese ratten.

De hypothese van obesitas als risicofactor voor parodontitis werd verder ook ondersteund door epidemiologische studies.

In 1998 analyseerden onderzoekers 241 gezonde Japanse individuen. Zij toonden voor de eerste keer een verband aan tussen mensen met obesitas en parodontitis.

Bovendien hebben verdere studies aangetoond dat het vetverdelingspatroon een cruciale rol speelt in de associatie met parodontitis, met ontstoken tandvlees. Veel buikvet geeft meer tandvleesontsteking is het idee.

Van vet afgeleide ontstekingsfactoren

Een andere recente studie concludeerde dat obesitas gepaard gaat met diepe pockets tussen je tanden, onafhankelijk van je suikerstofwisseling (Ide glucose-tolerantiestatus). Ook de BMI correleert positief met de ernst van parodontale beschadigingen; ze vonden dat deze relatie wordt gemoduleerd door insulineresistentie.

De onderliggende biologische mechanismen voor de associatie van overgewicht met parodontitis zijn niet goed bekend. Echter, van vetweefsel afgeleide ontstekingsfactoren, zoals cytokinen en hormonen kunnen een belangrijke rol spelen.

Vetweefsel is niet alleen een passief triglyceridenreservoir van het lichaam, maar produceert ook een enorme hoeveelheid cytokinen en hormonen. Die worden gezamenlijk de adipokines of adipocytokines genaamd. Deze stoffen kunnen die op hun beurt parodontitis moduleren.[1]

Conclusie

Concluderend zijn er duidelijke aanwijzingen dat als je overgewicht hebt, en je wilt weer in balans komen, dat ook je tandvlees goed gezond moet worden!

Juni 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts

Aangezichtspijn: typisch en atypisch

Bekijk hier de video’s van onze artsen.


Referentielijst

[1] Jagannathachary S1, Kamaraj D. | Obesity and periodontal disease. | J Indian Soc Periodontol. | 2010 Apr;14(2):96-100. doi: 10.4103/0972-124X.70827.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*