Sativex ® (Cannabis) bij diabetische neuropathie?

Het een goede zaak dat een industrieel Cannabis extract, Sativex, onderzocht is als een nieuwe behandeling bij patiënten met diabetische neuropathie. Bij diabetes zijn goede pijnstillers namelijk schaars. 

Jammer is wel dat de studie veel te weinig patiënten telde om duidelijk aan te geven of Cannabis zo toegediend zinvol is. En dat er een paar methodologische fouten gemaakt zijn, zoals het diagnosticeren van depressie met de HAM-D schaal.

Sativex studie 

96239782-Olegmalyshev-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn savitex cannabis neuropathieEr werden namelijk maar 30 patiënten in de studie opgenomen, en daarvan vielen er tijdens de studie 6 uit (20%) en er was een protocol violator. Aanvankelijk werden er wel 38 patiënten onderzocht:[1]

  • Thirty-eight patients with chronic painful-DPN (NTSS 6 Score (2) >4 and <16) for at least six months with stable glycaemic control (Hba1c<11%) were assessed.  

Wij zouden dat niet als goed ingestelde patiënten zien, onze grens ligt voor Hba1c bij 7. De behandelingseffecten werden gemeten op een VAS pijn schaal, maar op een wat vreemde wijze, namelijk voor 3 verschillende soorten pijn:

  • Three modalities of pain (superficial, deep and muscular pain) were assessed daily using a 100mm visual analogue scale (VAS).  

Cannabis als spray

De neuropathische pijnscore NPS werd als primaire uitkomst gekozen. De Cannabis werd gegeven als een soort spray:

  • Sativex® [tetrahydrocannabinol (27mg/ml) and cannabidiol (25mg/ml)] and its matching placebo were presented as a pump action spray. Doses were administered sublingually in divided doses up to four times a day.  

De resultaten waren dat beide groepen minder pijn hadden aan het eind van de studie en dat er geen verschil was tussen placebo en Cannabis:

  • There was no significant difference in mean change TPS between Sativex and placebo [p=0.40 (SEM=9.5; 95%CI -11.3:27.8)] at endpoint. Similarly there was no difference in mean change in superficial [p=0.72 (9.1;-15.3:21.93)], deep [p=0.38 (10.5;-12.2:30.8)] and muscular [p=0.26 (10.3;-9.15:33.0)] pain VAS. Differences in NPS did not reach statistical significance [p=0.62 (7.8; – 20.1:12.1)].  

Bespreking

Een typisch voorbeeld van een zinloze studie. Te weinig patiënten, verschillen in base-line qua depressie scores, en geen dose-finding.

Studies met enkele tientallen patiënten kunnen alleen maar gebruikt worden om uit te zoeken of de in te stellen behandeling veilig is, en hoe de bijwerkingen zijn. Uitspraken over effectiviteit kan men sowieso niet doen.

Cannabis is vermoedelijk een zinvolle vorm van therapie, maar als je dat wil testen, moet je wel kiezen voor een methodologisch betere studie.

Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD, PhD en Drs David J. Kopsky, MD, versie september 2009
´Sativex (Cannabis) bij diabetische neuropathie?´

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Cannabis soorten bij neuropathische pijn

Weinig vooruitgang nieuwe pijnstillers
Klinische rol van iontoforese
Groen licht voor Cannabis bij pijn


Referentielijst

[1] Selvarajah D, Gandhi R, Emery CJ, Tesfaye S. | Randomized placebo-controlled double-blind clinical trial of cannabis-based medicinal product (Sativex) in painful diabetic neuropathy: depression is a major confounding factor. | Diabetes Care. | 2010 Jan;33(1):128-30. Epub 2009 Oct 6.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*