Waarom ben je moe bij Multiple Sclerose (MS)?

Moe zijn komt bij Multiple Sclerose (MS) bijzonder veel voor. Maar we begrijpen niet precies wat de oorzaak ervan is.

freeimages-1476274-INP.jpg moe bij msIn een recent artikel uit 2008 staat de volgende hypothese [1]:

  • To perform a similar activity, patients with MS have to recruit more nerve fibers or innervation areas in the brain than healthy individuals.

Dit is een duidelijke neurologische verklaring voor de vermoeidheid. Het zou dus kunnen komen door het feit dat de MS patiënt meer neurologische activiteit moet ontwikkelen als de persoon in beweging wil komen.

Een studie naar de relatie tussen de hoeveelheid beschadigingen in de hersens bij vermoeide en niet vermoeide MS patiënten, toonde geen relatie aan. Dus die hypothese klopt niet.

Uitval in de hersens

Een tweede hypothese heeft te maken met de reactie van de hersenvelden op de aanwezigheid van de MS. Het blijkt dat door de uitval in de hersenen, andere delen die functies ook weer voor een deel overnemen. Dat heet corticale reorganisatie:

  • Despite some inconsistency, there is growing evidence for the involvement ofa functional cortical reorganization in the origin of fatigue in MS.  

Daarnaast kunnen ontstekingsreacties optreden bij een schub die ook duidelijk vermoeidheid veroorzaken. Dat zie je ook bij patiënten met andere auto-immuunziekten.

De conclusie van dat artikel was dan ook niet heel verhelderend:

  • The origin of primary fatigue in MS is not yet fully understood. Evidence for the pathological process of demyelination and axonal loss leading to higher fatigue levels is available in nondisabled and nondepressed individuals with MS. It remains unclear, however, whether fatigue is directly influenced by this degenerative process or a consequence ofimmunological action in the brain.
    A possible functional cortical reorganization may lead to a higher energy demand, which on its turn may lead to fatigue. This hypothesis should be confirmed in future studies.
    Increased levels of peripheral immunological markers have been found in fatigued patients. These agents may trigger a disturbance in the endocrine system; however, the inverse may also happen. The precise mech anism in this interaction related to fatigue needs to be clarified.

De oorsprong van primaire vermoeidheid bij MS is nog niet volledig begrepen. Bewijs voor het proces wat leidt tot vermoeidheid is er niet.

Echter blijft het onduidelijk of vermoeidheid direct wordt beïnvloed door een hersenproces, of dat het een gevolg is van een actie in de hersenen. Een mogelijk functionele corticale reorganisatie kan leiden tot een hogere vraag naar energie, die op zijn beurt tot vermoeidheid leiden kan.

Deze hypothese moet worden bevestigd in toekomstige studies, om het precieze mechanisme te verduidelijkingen.

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen
‘Waarom ben je moe bij MS Multiple Sclerose?’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over MS.

Het mechanisme van neuropathische pijn

Neurectomie bij een neurinoom
Nieuwe behandeling voor aangezichtspijn
Mechanismen van neuropathische pijn


Referentielijst

[1] Kos D, Kerckhofs E, Nagels G, D'hooghe MB, Ilsbroukx S. | Origin of fatigue in multiple sclerosis: review of the literature. | Neurorehabil Neural Repair. | 2008 Jan-Feb;22(1):91-100. Epub 2007 Apr 4.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*