Ethosuximide (ETX) werkt niet bij neuropathie

Ethosuximide (ETX) is een speciale stof, die helaas dus niet zinvol is gebleken bij de behandeling van neuropathie.[1] Het is de zoveelste stof die de laatste jaren niet werkzaam bleek.

21886210-Alexander-Raths-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn Ethosuximide neuropathieIn dierproeven leek het nog allemaal veelbelovend. ETX is een anti-epilepticum en heeft geen indicatie voor pijnverlichting. Het is wel getest als een analgeticum in preklinische modellen van chronische pijn.

ETX vermindert volledig pijnlijke neuropathische symptomen veroorzaakt door ischias in diermodellen. Daarom wilde men het nu bij mensen testen.

Calciumkanalen van het T-type

Calciumkanalen van het T-type moduleren de pijnperceptie.  Ze zijn betrokken bij nociceptie en de pathofysiologie van chronische pijn. T-type depolariserende kanalen spelen een rol in de volgende neurofysiologische processen:

  • het initiëren van actiepotentialen of spike-treinen,
  • intracellulaire calciuminstroom,
  • de afgifte van neurotransmitters en
  • de amplificatie van zwakke dendritische signalen. 

T-type calciumkanalen beïnvloeden nociceptie en de initiatie en handhaving van verschillende soorten acute en chronische pijn, vooral neuropathie. Ethosuximide (ETX) is een van de belangrijkste farmacologische T-type kanaalblokkers met pijnstillende eigenschappen. 

De studie

De studie was een gerandomiseerde, dubbelblinde, gecontroleerde, parallelle studie bij patiënten met niet-diabetische perifere neuropathische pijn, uitgevoerd in 19 Franse ziekenhuizen en pijncentra.

Volgens de werkelijke IMMPACT, NeuPSIG, en EMA-aanbevelingen, was de primaire uitkomst de vergelijking van het percentage verandering in de NRS-pijn (gemiddelde van de laatste 7 dagen) op V1 en V2 tussen de twee behandelingsarmen.

Ethosuximide (Zarontin®, Pfizer): ETX is een anti-convulsieve siroop en werd ‘s morgens en’ s avonds tijdens de maaltijden gedurende 6 weken toegediend en als aanvullende therapie. De dosering werd geleidelijk verhoogd met 5 ml (250 mg) iedere 4 dagen tot de maximale dosis bij 30 ml (1500 mg) per dag.

Inactieve controle (Stodal®, Boiron Laboratories) was een homeopathische hoestsiroop. Deze controle werd gekozen omdat het dezelfde galenische vorm (stroop) als ETX had, en er geen analgetisch effect werd beschreven zijn, noch bijwerkingen.

Power calculatie

Voor de power calculatie werd de standaarddeviatie van de variatie van de pijnintensiteit werd geschat op ongeveer 2,5 van de 10. Honderd patiënten per groep waren nodig om een ​​pijnverschil te benadrukken dat gelijk is aan 1 punt (/ 10) voor een tweezijdig type I-fout bij 5% en een statistische kracht van 80%. Ten slotte werd een totaal van 220 patiënten geacht rekening te houden met verloren voor follow-up (10%).

Analyse van Ethosuximide bij neuropathie

De studie werd stopgezet tijdens de interimanalyse, na 114 inclusies, vanwege de niet-optimale effect / risicoverhouding voor ETX (veel bijwerkingen), die door de commissie van toezicht onethisch werd geacht voor de voortzetting van de studie.

Analyse van de primaire uitkomst liet zien dat ETX de totale pijn na 6 weken behandeling niet kon verminderen in vergelijking met placebo. De longitudinale analyse toonde aan dat de pijnintensiteit op de 4e week, vergeleken met de basislijn, duidelijk was verminderd met ETX met 10,2% pijnverlichting, maar niet met placebo (2,6% pijnverlichting)

De vermindering van pijnscores tussen ETX en IC was duidelijk verschillend (p = 0,013). Responders (meer dan 50% pijnverlichting na 6 weken behandeling) waren talrijker onder ETX (12,3%) dan onder placebo (6,1%).

Het verschil was niet statistisch duidelijk. De verkregen NNT ≥50% pijnverlichting was 16,1. Dat betekent 1 op de 16 patiënten zou iets aan dit middel hebben.

Mei 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts
‘Ethosuximide (ETX) werkt niet bij neuropathie’

Biotine helpt bij het metabool syndroom

Bekijk hier de video’s van onze artsen.


Referentielijst

[1] Kerckhove N1,2, Pereira B1, Soriot-Thomas S3, Alchaar H4, Deleens R5, Hieng VS6, Serra E3, Lanteri-Minet M1,4, Arcagni P7, Picard P1, Lefebvre-Kuntz D8, Maindet C9, Mick G10, Balp L11, Lucas C12, Creach C7, Letellier M13, Martinez V14, Navez M7, Delbrouck D8, Kuhn E13, Piquet E4, Bozzolo E4, Brosse C7, Lietar B7, Marcaillou F1, Hamdani A8, Leroux-Bromberg N8, Perier Y15, Vergne-Salle P16, Gov C17, Delage N1, Gillet D10, Romettino S4, Richard D1, Mallet C1, Bernard L1, Lambert C1, Dubray C1,2, Duale C1,2, Eschalier A1,2. | Efficacy and safety of a T-type calcium channel blocker in patients with neuropathic pain: A proof-of-concept, randomized, double-blind and controlled trial. | Eur J Pain. | 2018 Aug;22(7):1321-1330. doi: 10.1002/ejp.1221. Epub 2018 Apr 18.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*