Ketamine infuus werkt kort bij neuropathie

In de afgelopen 10 jaar is het gebruik van intraveneuze (IV) Ketamine infuus om chronische pijn te behandelen enorm populair. Dat merkte hoofdauteur Steven Paul Cohen, MD, directeur van de Johns Hopkins in Baltimore op.

Intraveneuze Ketamine behandeling bij pijn

pixabay-141551-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn ketamine infuus neuropathie

Ketamine is een generiek geneesmiddel is dat niet door de FDA is goedgekeurd voor chronische pijn. Daarom wordt het gebruik in deze context gekenmerkt door grote verschillen in indicaties, doseringsschema’s, bewakingsvereisten en facturering.

Vandaar is het goed te weten of Ketamine wel voldoende pijnstilling geeft. En dat lijkt misschien niet zo heel duidelijk te zijn.

Ketamine infuus werkt niet lang bij pijn

Intraveneus Ketamine wordt veel gebruikt om patiënten met chronische pijn te behandelen. Het is echter onduidelijk of de patiënten daar langdurig baat bij hebben.[1]

De auteurs brachten bewijs samen uit gerandomiseerde studies. Om zo de effectiviteit van IV-Ketamine infusies voor pijnverlichting bij chronische aandoeningen te bepalen. Van de 696 studies die werden beoordeeld op geschiktheid, voldeden er slechts 7 aan inclusiecriteria.

Veel vertekening in de studies

Alle onderzoeken behalve één liepen een groot risico op voor vertekening. Binnen deze studies werden willekeurig 211 patiënten toegewezen met

  • neuropathische (n = 2),
  • gemengde (n = 2) en
  • niet-neuropathische (nociplastische of nociceptieve) (n = 3) pijn.

Drie studies zagen een duidelijk analgetisch voordeel voor Ketamine. Een meta-analyse liet echter slechts een klein effect zien tot 2 weken na de infusie. In de 3 onderzoeken die responder percentages beschreven, was het deel met een positief resultaat groter in de Ketamine dan in de placebogroep.

In vergelijking met laag gedoseerde Ketamine studies en onderzoeken die niet-complexe regionale pijnsyndroom aandoeningen bekeken, werd een kleine maar niet-duidelijke vermindering van pijnscores gevonden.  

Conclusie

Een Ketamine infuus levert een klein maar duidelijk kortdurend pijnstillend voordeel op bij patiënten met refractaire chronische pijn. Er is ook enig bewijs van een dosis-responsrelatie. Het lijkt er dus op dat met deze complexe behandeling misschien een klein effect bereikt wordt. Er was geen vermelding van de NNT.

Mei 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink
‘Ketamine infuus werkt kort bij neuropathie’

Iontoforese met S-Ketamine bij neuropathie

De beperkingen van iontoforese
Aandacht voor neuropathische pijn
Tanezumab: veel hoop, weinig literatuur


Referentielijst

[1] Orhurhu V1, Orhurhu MS2, Bhatia A3, Cohen SP4,5. | Ketamine Infusions for Chronic Pain: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. | Anesth Analg. | 2019 May 9. doi: 10.1213/ANE.0000000000004185. [Epub ahead of print]


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*