92681680-Brighton-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn lidocaine pleister

Lidocaine pleister geregistreerd in Europa

Gruenenthal’s Lidocaine pleister geregistreerd in Europa Gruenenthal’s Lidocaine pleister is geregistreerd in Europa. In 14 landen voor de indicatie postherpetische pijn door gordelroos (herpes zoster). De veroorzaker van gordelroos is het zogenaamde varicella zoster virus. Dat virus veroorzaakt ook de kinderziekte waterpokken. Na een periode van gordelroos kunnen als restverschijnselen ernstige pijn overblijven. Die zijn…