Koude Multifocale Motorische Neuropathie (MMN)

De groep van dr. Notermans in het UMCU onderzocht of door kou de spierzwakte bij patiënten met Multifocale Motorische Neuropathie (MMN) en andere bepaalde vormen van neuropathie verergerden.

Dit onderzoek startte omdat ze een patiënt hadden die een toename van zwakte in de spieren aangaf bij kou. Dat was nogal onverwacht, omdat de meeste patiënten juist een toename van zwakte rapporteren bij toenemende warmte. Deze patiënt had multifocale motorische neuropathie, ook wel genoemd ‘multifocal motor neuropathy’ (MMN).

Koude verlammingen

108927267-Whitehoune-Dreamstime-INP Multifocale Motorische Neuropathie MMNZe onderzochten daarna 50 verschillende patiënten met multifocale motorische neuropathie, 48 patiënten met chronische ontstekingsneuropathie (chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP)) en 35 patiënten met progressieve spinale spieratrofie.

Kou leidde vaker tot toename van spierzwakte dan warmte. En koude verlammingen kwamen het meeste voor bij patiënten met MMN.

Hun hypothese was:

  • cold paresis in MMN does not reflect demyelination only, but may indicate the existence of inflammatory nerve lesions with permanently depolarized axons that only just conduct at normal temperature, but fail at lower temperatures.  

Hun conclusie was:

  • Because cold paresis is not consistent with demyelination, the lesions in MMN may involve other mechanisms than demyelination only. In conclusion, symptoms of cold paresis are common in peripheral nervous system disorders, particularly in MMN. This supports the above-described hypothesis.[1]

Bij de anamnese bij patiënten met neuropathie kan het relevant zijn om te vragen naar de aanwezigheid van koude of warmte verlammingen.

Immuunsuppressie bij Multifocale Motorische Neuropathie

Verder bleek uit onderzoek: Terwijl het geven van intraveneuze immunoglobulines zinvol lijkt bij Multifocale Motorische Neuropathie, is dat voorlopig niet het geval voor immuun-onderdrukkende stoffen, zoals mycophenolate.

De Cochrane-analyse van januari 2009 analyseerde het materiaal dat beschikbaar is en kwam tot de conclusie dat het bewijs afwezig was:

  • In the only randomised placebo-controlled trial of any immunosuppressive agent, mycophenolate mofetil did not produce significant benefit. Trials of other immunosuppressants should be undertaken.[2]

Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD, PhD en Drs David J. Kopsky, MD, versie juli 2009
‘Koude Multifocale Motorische Neuropathie (MMN)’

Beta-agonisten en pijnlijke neuropathie

Bekijk hier onze video’s.

Wat voor soorten pijn zijn er bij neuropathie?
Studie bevestigt: Overgewicht geeft pijn
IgM MGUS polyneuropathie succesvol behandeld


Referentielijst

[1] Straver DC, van Asseldonk JT, Notermans NC, Wokke JH, van den Berg LH, Franssen H. | Cold paresis in multifocal motor neuropathy. | J Neurol. | 2011 Feb;258(2):212-7. Epub 2010 Aug 28.

[2] Umapathi T, Hughes RA, Nobile-Orazio E, Léger JM. | Immunosuppressant and immunomodulatory treatments for multifocal motor neuropathy. | Cochrane Database Syst Rev. | 2009 Jan 21;(1):CD003217.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*