Wat is de relatie tussen buikpijn en neuropathie?

Er kan zeker een relatie zijn tussen buikpijn en neuropathie. De medische term is Abdominale intercostale neuralgie, of rectus abdominis (acnes)syndroom.

101454348-Aleksandra-Suzi-Dreamstime-INP buikpijn neuropathieWe beschrijven een casus van een chirurg. Hij zegt dat het pijnsyndroom veel miskend wordt en dat de diagnose wel mogelijk is:

  • Door de onbekendheid met deze aandoening ervaren zij een soms jarenlange, frustrerende rondgang door het medische circuit, zonder adequaat geholpen te worden. Wanneer men echter aan de mogelijkheid van ACNES denkt, kan men op basis van een gerichte anamnese en een eenvoudig lichamelijk onderzoek effectief handelen.

Vaatzenuwbundel

Bij chirurgische onderzoek wordt een beklemde vaatzenuwbundel gevonden: de chirurg schrijft:

  • Het valt op dat daar een vaatzenuwbundeltje de voorste rectusschede penetreert. Dit geheel wordt geëxciteerd. Patiënte is direct aansluitend aan deze ingreep van haar pijn verlost, zonder klinisch merkbaar sensibiliteitsverlies in de litteken regio.  

De auteur beschrijft 4 gevallen en vat e.e.a. samen:

  • Vier volwassen patiënten hadden al geruime tijd buikpijn. De pijn kon door druk op een klein gebiedje worden opgeroepen. Alle individuen vertoonden bij lichamelijk onderzoek een positief teken van Carnett, d.w.z. toegenomen pijn onder de palperende vinger van de onderzoeker. En bij gestrekt opheffen van de benen, of bij bewegen van de kin naar de borst. Deze test discrimineert tussen buikwandgerelateerde pijn (parietale) en viscerale pijn. Onder de diagnose ‘entrapment van anterieure cutane takken’ (ACNES, anterior cutaneous nerve entrapment syndrome) van intercostale zenuwen ontvingen allen een lokale injectie met Lidocaïne.

    Zij bleken na tien minuten pijnvrij, bij één patiënt zelfs met blijvend effect. Bij de andere drie werd een chirurgische exploratie uitgevoerd met succesvolle verwijdering van de geïrriteerde zenuwtakken. ACNES is een relatief onbekend pijnsyndroom. Deze diagnose blijkt vaak pas na vele onderzoeken, vaak ook na vruchteloze chirurgische buikingrepen. Er moet bij chronische buikpijn zonder objectiveerbare afwijkingen altijd aan dit syndroom worden gedacht.

Roumen heeft in hetzelfde jaar enkele casussen beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.[1] Een eerder casereport beschreef ook deze aandoening, echter de vrouw met deze aandoening had vage klachten als misselijkheid, krampen en gewichtsverlies.[2]

April 2010, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en David Kopsky, artsen, revisie okt 2011, Prof. dr. J.M. Keppel Hesselink
‘Wat is de link tussen buikpijn en neuropathie?’distributie-van-een-intercostale-zenuw.jpg

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Metformine kan vitamine B tekort veroorzaken
Osteopathie activeert Palmitoylethanolamide (PEA)
DVN Dunne Vezel Neuropathie bij diabetes


Referentielijst

[1] Roumen RM, Scheltinga MR. | [Abdominal intercostal neuralgia: a forgotten cause of abdominal pain]. | Ned Tijdschr Geneeskd. | 2006 Sep 2;150(35):1909-15.

[2] Haynsworth RF Jr, Noe CE. | An unusual presentation of intercostal neuralgia. | Anesthesiology. | 1990 Oct;73(4):779-80.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*