Vernet syndroom: een aandoening waarbij de hersenenuwen 9, 10 en 11 aangedaan zijn. Meestal wordt dit veroorzaakt door een lokale tumor, een schedelbasis fractuur of een aneurysma. Het Vernet syndroom kan ook door gordelroos veroorzaakt zijn. Hier een voorbeeld daarvan. Gordelroos geeft dan bijzondere symptomen, zoals heesheid, oorpijn, problemen met slikken en dergelijke.

Komt het Vernet syndroom door Gordelroos?

Het Vernet syndroom verwijst naar verlamming van enkele hersenzenuwen. Wat heeft dit te maken met Gordelroos?

Het zijn de zenuwen met de nummers de IX, X en XI. Deze hersenzenuwen lopen door een smal gaatje, het jugulaire foramen. Een verscheidenheid van problemen kan het jugulaire foramen omvatten, zoals tumoren, vasculaire laesies, infecties en beschadigingen.

32807721-Joloei-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn gordelroos vernet syndroomTegen het begin van de 20ste eeuw beschreef de neuroloog Hunt over craniale neuropathieën met erythemateuze blaasjes op hoofd en nek. Oorzaak: het varicella-zoster-virus.

In Zuid-Korea zijn twee gevallen van Vernet syndromen gerapporteerd als een gevolg van schedelbasisfractuur en niet-specifieke ontsteking van de nek.

Er is echter geen geval van Vernet syndroom door varicella-zoster-virus gerapporteerd. De volgende schetst een geval van Vernet syndroom veroorzaakt door varicella-zoster-virus.

 Vernet syndroom beschreven als gevolg van Gordelroos

  • A 32-year-old man, who complained of left ear pain, hoarse voice and swallowing difficulty for 5 days, presented at the emergency room. He showed vesicular skin lesions on the left auricle. On neurologic examination, his uvula was deviated to the right side, and weakness was detected in his left shoulder. Left vocal cord palsy was noted on laryngoscopy.
    Antibody levels to varicella-zoster virus were elevated in the serum. Electrodiagnostic studies showed findings compatible with left spinal accessory neuropathy. Based on these findings, he was diagnosed with Vernet syndrome, involving left cranial nerves, attributable to varicella-zoster virus.[1]

Eczeem en stembandverlamming

Het ging daarbij om Een 32-jarige man, die klaagde over pijn in het linkeroor, schorre stem. Ook had hij moeite met slikken gedurende 5 dagen, en hij meldde zichzelf bij de Eerste Hulp.

Hij had een soort blaasjesachtig eczeem, dat dermatologen vesiculaire huidlaesies noemen, aan de linker oorschelp. Bij neurologisch onderzoek werd zijn huig afgewend naar de rechterkant en werd zwakte waargenomen in zijn linkerschouder. Een eerder bestaande stembandverlamming werd gezien met laryngoscopie.

Antilichaam niveaus voor varicella-zoster-virus waren verhoogd in het serum. Op basis van deze bevindingen werd bij hem het Vernet syndroom vastgesteld. Daarbij waren  linker schedelzenuwen betrokken. De oorzaak was toe te schrijven aan het varicella-zoster-virus.

Aug 2013, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, revisie mei 2019, JMKH
‘Komt het Vernet syndroom door Gordelroos?’

Rituximab niet effectief bij MGUS Polyneuropathie

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Wat is het syndroom van Guillain Barre?
Wat is het Cauda Equina Syndroom?


Referentielijst

[1] Jo YR, Chung CW, Lee JS, Park HJ. | Vernet syndrome by varicella-zoster virus. | Ann Rehabil Med. | 2013 Jun;37(3):449-52. doi: 10.5535/arm.2013.37.3.449. Epub 2013 Jun 30.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*