Dexamethason, prednisolon of Mycophenolate bij CIDP?

De onderzoeksgroep van het AMC deed een onderzoek naar de effecten van hoge dosis dexamethason versus prednisolon bij CIDP patiënten. De studie was dubbelblind.

De PREDICT trial

  • D129066523-Lightfieldstudiosprod-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn Dexamethasone titel: Pulsed high-dose dexamethasone versus standard prednisolone treatment for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (PREDICT study): a double-blind, randomised, controlled trial.

De zogenaamde gepulseerde hoge dosis dexamethason kan bij CIDP patiënten gedurende lange tijd de ziekte in een remissie brengen, zo bleek uit een pilot trial. In de PREDICT studie werd gekeken of die remissie ook bereikt kon worden met de normale standaardbehandeling met prednisolon per os.

Vrijwel alle neuromusculaire centra in Nederland deden aan deze studie mee (8). De patiënten werden een jaar behandeld. De hoeveelheid ingesloten patiënten in die 8 centra in totaal 5 jaar was. 40 patiënten. 24 daarvan kregen dexamethason en 16 prednisolon.

Er werd geen verschil gevonden. Dat is niet verbazend, gezien de kleine aantallen patiënten. Het is schokkend dat 5 jaar werk in 8 centra maar zo weinig patiënten oplevert.

Vergaande conclusie

De auteurs trokken een wat vergaande conclusie, gezien het dit geringe patiënten aantal:

  • Pulsed high-dose dexamethasone treatment did not induce remission more often than prednisolone treatment. A substantial proportion of patients were in remission at 12 months in both treatment groups. High-dose dexamethasone could be considered as induction therapy in CIDP, but comparison with intravenous immunoglobulin treatment is needed. [1]

Maar de auteurs gaven wel aan dat het primaire eindpunt niet gehaald kon worden omdat de studie ‘underpowered’ was. 

Commentaar relevantie PREDICT

In een artikel in Lancet Neurology stond een mooie stukje commentaar op de studie en de betekenis van de PRECICT trial [2]:

  • The PREDICT trial supports the contention that we are probably over-treating patients with CIDP. An attempt to withdraw therapy in patients responsive to treatment after a 6-month course of corticosteroids (pulsed oral dexamethasone or daily oral prednisolone). Or intravenous immunoglobulin is recommended to assess the need for ongoing therapy. Minimise the risk of side-effects, and reduce the cost of unnecessary treatment. Probably the most important rationale for the use of oral pulsed dexamethasone is to accrue the benefits of corticosteroid therapy with fewer side-effects.

En:

  • With the PREDICT trial data on dexamethasone, we now have good evidence that this old drug might have a new indication as an alternative treatment for those CIDP patients who have a contraindication to intravenous immunoglobulin treatment, when intravenous immunoglobulin is not easily available, or when the cost is prohibitive. 

Of Mycophenolate mofetil voor CIDP?

In een ander onderzoek, een pilot trial, testen Amerikaanse neurologen of de stof mycophenolate mofetil, die een immuun modulerend effect heeft, zinvol zou kunnen zijn bij de behandeling van patiënten met CIDP.

Mycophenolate mofetil (MMF) wordt momenteel steeds meer gezien als een immuun modulator bij neuromusculaire aandoeningen, volgens de auteurs. De stof wordt ook ingezet bij transplantaties.[3]

In een pilot studie met 8 patiënten bekeek men de behandeling met MMF in een dosis van 2 gram per dag gedurende meer dan een jaar op de handicap.

De resultaten waren:

  •  Six of these eight patients were either able to stop concomitant medications (corticosteroid, intravenous immunoglobulin) or reduce their doses and frequency by >/=50%.

En de auteurs concludeerden:

  • Our pilot data suggest that MMF appears to be an effective therapy for patients with naive or refractory CIDP, and further controlled studies are warranted for their confirmation. [4]

Februari 2010, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink
‘Dexamethason, prednisolon of Mycophenolate bij CIDP?’

Tapentadol en Olesoxime bij neuropathie?

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Literatuur over iontoforese
Metformine kan vitamine B tekort veroorzaken
Pycnogenol remt diabetische retinopathie


Referentielijst

[1] van Schaik IN, Eftimov F, van Doorn PA, Brusse E, van den Berg LH, van der Pol WL, Faber CG, van Oostrom JC, Vogels OJ, Hadden RD, Kleine BU, van Norden AG, Verschuuren JJ, Dijkgraaf MG, Vermeulen M. | Pulsed high-dose dexamethasone versus standard prednisolone treatment for chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (PREDICT study): a double-blind, randomised, controlled trial. | Lancet Neurol. | 2010 Mar;9(3):245-53. Epub 2010 Feb 2.

[2] Gorson KC. | A new trick for an old dog: pulsed dexamethasone treatment for chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. | Lancet Neurol. | 2010 Mar;9(3):228-9. Epub 2010 Feb 2.

[3] Sollinger HW, Sundberg AK, Leverson G, Voss BJ, Pirsch JD. | Mycophenolate mofetil versus enteric-coated mycophenolate sodium: a large, single-center comparison of dose adjustments and outcomes in kidney transplant recipients. | Transplantation. | 2010 Feb 27;89(4):446-51.

[4] Bedi G, Brown A, Tong T, Sharma KR. | Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy responsive to mycophenolate mofetil therapy. | J Neurol Neurosurg Psychiatry. | 2010 Jun;81(6):634-6. Epub 2010 Feb 22.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*