Duloxetine, resultaten meta-analyse in diabetische pijn

Engelse neurologen beschreven in 2008 een meta-analyse van de werkzaamheid bij pijn van de serotonineopnameremmer Duloxetine hydrochloride. Een stof die veel verwantschap heeft met fluoxetine. Er werden drie studies in diabetische pijnlijke neuropathie gevonden, en hun uiteindelijke conclusie was:

  • Overall 41% of patients achieved 50% pain relief with any dose of Duloxetine compared with 24% with placebo. [1]

pixabay-257336-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn duloxetineDuloxetine: Numbers needed to treat: 5.9

  • Combining all doses in both conditions (2,216 patients), the NNT for one patiënt to achieve at least 50% pain relief with Duloxetine compared with placebo was 5.9 (95% CI 4.8 to 7.7).

De eindmeting was in alle gevallen hetzelfde, tenminste 50% pijnreductie: at least 50% pain relief over baseline in the 24-hour average pain score by the end of the trial.

Numbers needed to harm: 15

Welke dosis de patiënten kregen, dat maakte op de effectiviteit niets uit. 60 mg was dus even goed als 120 mg, alleen 60 mg werd uiteraard beter verdragen. Wat betreft de bijwerkingen, uitgedrukt in NNH het volgende werd gevonden:

  • Withdrawals due to adverse events occurred significantly more often with Duloxetine (15%) than placebo (8%). The NNH was 15 (11 to 25) (Table 1). They were 2% to 8% lower with 60 mg than 120 mg, giving an NNH of 19 (11 to 86) for 120 mg compared to 60 mg.

Bijwerkingen van Duloxetine

De meest voorkomende bijwerkingen van Duloxetine waren misselijkheid, slaperigheid, verstoppingen en afgenomen eetlust

  • There were statistically duidelijk increases in nausea (29% vs 10%), somnolence (14% vs 4%), constipation (13% vs 3%) and decreased appetite (7% vs 1%) with all doses of Duloxetine compared with placebo.

Duloxetine: effectiviteit vergeleken met andere anti-depressiva. Dat is goed te zien in de onderstaande tabel:

Summary of efficacy in anti-depressant meta-analysis

  Number ofPercent with  
  
  
AntidepressantOutcomeTrialsPatientsPlaceboActiveRelative benefit (95% CI)NNT (95% CI)
Duloxetine 60/120 mgat least 50% pain relief31,02427471.7 (1.4 to 2.1)5.1 (3.9 to 7.3)
Amitriptyline all dosesglobal improvement1058832642.0 (1.6 to 2.4)3.2 (2.6 to 4.2)
Other anti-depressantsglobal improvement321612504.2 (2.5 to 7.0)2.6 (2.0 to 3.7)
Venlafaxine all dosesglobal improvement320025572.3 (1.6 to 3.4)3.1 (2.2 to 5.1)
Desipramine all dosesglobal improvement27810595.8 (2.2 to 15)2.1 (1.5 to 3.3)
Imipramine all dosesglobal improvement25859719 (3.9 to 89)1.1 (1.0 to 1.2)

NNT – Number need to treat

Samenvatting Cochrane analyse 2009

  • Duloxetine at 60 mg daily is effective in treating painful diabetic peripheral neuropathy in the short-term to 12 weeks with a risk ratio (RR) for 50% pain reduction at 12 weeks of 1.65 (95% confidence interval (CI) 1.34 to 2.03), number needed to treat (NNT) 6 (95% CI 5 to 10). [2]

Maart 2010, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink
‘Duloxetine, meta-analyse in diabetische pijn’

Neuropathie pijn, de oorzaken en klachten

Bekijk hier video’s van onze patiënten over neuropathie.

Methadon bij neuropathische pijn
Dwarslaesie met neuropathische pijn
Rituximab niet effectief bij MGUS Polyneuropathie


Referentielijst

[1] Sultan A, Gaskell H, Derry S, Moore RA. | Duloxetine for painful diabetic neuropathy and fibromyalgia pain: systematic review of randomised trials. | BMC Neurol. | 2008 Aug 1;8:29.

[2] Lunn MP, Hughes RA, Wiffen PJ. | Duloxetine for treating painful neuropathy or chronic pain. | Cochrane Database Syst Rev. | 2009 Oct 7;(4):CD007115.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*