Studie over Pregabaline bij neuropathische pijn

Pregabaline (Lyrica®) is een geregistreerd medicijn voor neuropathische pijn, hoofdzakelijk bij diabetes en gordelroos. Maar in deze studie had 40% van de patiënten een andere vorm van neuropathie.

freeimages-1181167-INP.jpg Pregabaline neuropathische pijnEerst werden 256 patiënten 4 weken lang behandeld met Pregabaline. Wanneer de patiënten meer dan 30% pijnvermindering hadden na die 4 weken, werden ze verdeeld over twee groepen: placebo en Pregabaline. Deze studieopzet wordt een ‘enrichment design’ genoemd.

Patiënten dagboek

Alleen patiënten die een hevige neuropathische pijn hadden, werden toegelaten in de studie. Van tevoren moesten de patiënten in een dagboek gedurende 1 week iedere dag hun pijnscore van 24 uur op een schaal van 0 tot 10 bijhouden. Alleen wanneer de pijn 4 of meer was gedurende minimaal 4 dagen, konden die patiënten meedoen.

Na 4 weken had 65% van de patiënten een pijnvermindering van meer dan 30%.[1] In totaal werden 157 patiënten gerandomiseerd over twee groepen: Pregabaline (n=80) en placebo (n=78).

Gedurende 5 weken werd de studiemedicatie gegeven. In de placebogroep werd de eerste week 150 mg Pregabaline gegeven, om de medicatie uit te sluipen.

Pijnscores

Uiteindelijk waren de resultaten van deze studie dat de patiënten, voordat de studie begon, een gemiddelde wekelijkse pijnscore hadden van 6.29 (SD: 1.4). Na de 4 weken medicatie was de pijnscore duidelijk gezakt naar 3.79 (SD: 2.1).

Hierna werden de patiënten die reageerden gerandomiseerd over de twee groepen:

  • De placebogroep begon met een pijnscore van 2.49 (SD: 1.2) en na 5 weken was de score verhoogd naar 3.49 (SD: 1.7)
  • De Pregabalinegroep begon met 2.68 (SD: 1.3) en eindigde met een score van 2.90 (SD: 1.9).

Uit deze gegevens blijkt dat de pijn in beide groepen na de randomisatie iets meer steeg. Echter bij de placebogroep duidelijk meer. Wat wel opvalt, is dat in de placebogroep de pijn toch nog vrij laag blijft (3.79). En in ieder geval niet weer tot de beginwaarde is opgeklommen. Het bleek dat vooral in de eerste week de pijn weer toenam, in de tijd dat de patiënten een verminderde dosering van Pregabaline (150mg) kregen.

Placebo effect

In de placeboperiode was er geen duidelijke schommeling van de pijn. De auteurs hypothetiseren dat de reden van het niet verder opklimmen van de pijn in de placebogroep kan liggen aan dat Pregabaline het zenuwstelsel moduleert. Andere studies laten echter zien dat patiënten op placebo weer op hun oude pijnniveau terugkomen.[2][3][4]

De gemiddelde dosering van de patiënten die gerandomiseerd waren in de Pregabalinegroep, was 394 mg per dag.

  • 2% van de patiënten had 75 mg/d
  • 21% kreeg 150 mg/d
  • 33% had 300 mg/d, en
  • 44% kreeg de maximale dosering van 600 mg/d.

De meest waarschijnlijke reden dat de pijn niet naar de oude waarde terug is gelopen, is het placebo-effect in deze studie. Dat werd mogelijk in de hand gewerkt door de frequente artsenbezoeken. Binnen de 9 weken namelijk zag de arts de patiënt 6 maal en werd er 3 maal met de patiënt gebeld. 

Auteur: David Kopsky, arts, december 2010
‘Studie over Pregabaline bij neuropathische pijn’

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Misbruik van Gabapentine en Pregabaline

Alarmbel luidt over gebruik zware pijnstillers!
Herclassificatie van Gabapentine door misbruik
10 vragen over Chronische Idiopathische Axonale Neuropathie (CIAP)


Referentielijst

[1] Gilron I, Wajsbrot D, Therrien F, Lemay J. | Pregabalin for peripheral neuropathic pain: a multicenter, enriched enrollment randomized withdrawal placebo-controlled trial. | Clin J Pain. | 2011 Mar-Apr;27(3):185-93.

[2] Stacey BR, Dworkin RH, Murphy K, Sharma U, Emir B, Griesing T. | Pregabalin in the treatment of refractory neuropathic pain: results of a 15-month open-label trial. | Pain Med. | 2008 Nov;9(8):1202-8. Epub 2008 Mar 11.

[3] Gilron I, Bailey JM, Tu D, Holden RR, Weaver DF, Houlden RL. | Morphine, gabapentin, or their combination for neuropathic pain. | N Engl J Med. | 2005 Mar 31;352(13):1324-34.

[4] Morello CM, Leckband SG, Stoner CP, Moorhouse DF, Sahagian GA. | Randomized double-blind study comparing the efficacy of gabapentin with amitriptyline on diabetic peripheral neuropathy pain. | Arch Intern Med. | 1999 Sep 13;159(16):1931-7.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*