Is endometriose een neuropathische pijn?

Endometriose is een aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies in de buikholte aanwezig is. Iedere maand groeit het baarmoederslijmvlies in de baarmoeder, waarna dit uiteindelijk loslaat wanneer er geen bevruchting plaats vindt.

102326184-Kowniewping-Dreamstime-INP endometriose neuropathie pijnDit loslaten van het baarmoederslijmvlies is menstruatie. Wanneer er ook baarmoederslijmvlies in de buikholte aanwezig is, en het daar ook aangroeit en gaat bloeden, dan kan dit pijnklachten veroorzaken, en o.a. neuropathische pijn. Dat heet ectopisch baarmoederslijmvlies en is de oorzaak van endometrioses.

De pijnklachten bij endometriose zijn complex en een mix van ontstekings-, neuropathische en “nociceptieve” pijn.[1]

Nociceptieve pijn is de “gewone” pijn, die bijvoorbeeld pijn bij het stoten optreedt. Vrouwen met endometriose hebben vaak pijnklachten in de buik en het bekkengebied. De klachten kunnen optreden bij de menstruatie, bij het vrijen, bij de ontlasting en rugpijn.

Neuropathische pijn bij endometriose

Ook neuropathische pijn kan optreden bij endometriose. Wanneer endometriose voorkomt op plaatsen in de buik- of bekkenholte waar veel zenuwen voorkomen, dan kan endometriose de zenuwen aantasten, en zo neuropathie veroorzaken.[2]

Ook kunnen in de endometriose Is plekken zenuwen ingroeien en zo pijn veroorzaken. Het type neuropathische pijn dat kan optreden bij endometriose is, vergrootte pijngevoeligheid (hyperalgesie) en pijn door prikkels die normaliter niet pijnlijk zijn (allodynie).

De zenuwvezels die de neuropathische pijn veroorzaken zijn waarschijnlijk de dunne C vezels en de autonome zenuwvezels.

Klachten van de beenzenuw

Ook kan endometriose neuropathie van de nervus ischiaticus, de grote beenzenuw veroorzaken, door druk op deze zenuw.[3] Dit is zeldzaam, maar wel belangrijk om in het achterhoofd te houden.[4]

Deze vorm van endometriose kan de enige uiting zijn van deze aandoening.[5][6] Zeker wanneer de neuropathische pijn in het been maandelijks terugkeert of versterkt wordt. 

Mogelijk samen met gevoels- en krachtsverlies bij vrouwen die menstrueren, moet gedacht worden aan neuropathische pijn van de nervus ischiaticus.[7]

Vragenlijst en behandeling

Met de neuropathie vragenlijsten zoals de DN-4 kan onderscheid worden gemaakt of de pijn bij endometriose van neuropathische aard is of niet.

Wanneer de pijn een neuropathie is, dan is de kans op pijnverlichting het grootst, wanneer de pijn wordt behandeld met neuropathische pijnmedicatie.

Een recent onderzoek liet ook zien dat Palmitoylethanolamide (PEA) verlichting kan brengen bij endometriose. En dan vooral pijn bij het vrijen. Vier patiënten met endometriose zijn beschreven in deze kleine maar hoopgevende studie.[8]

Het onderkennen van pijn van neuropathische aard is belangrijk, zodat er een optimale therapie kan worden aangeboden.[9]

Zie ook de website over endometriose.

Auteur: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink & David J. Kopsky, artsen, augustus 2010

Verrassend: Vibratie helpt bij neuropathie

Bekijk hier video’s van onze patiënten over PEA.


Referentielijst

[1] Howard FM. | Endometriosis and mechanisms of pelvic pain. | J Minim Invasive Gynecol. | 2009 Sep-Oct;16(5):540-50.

[2] Berkley KJ, Rapkin AJ, Papka RE. | The pains of endometriosis. | Science. | 2005 Jun 10;308(5728):1587-9.

[3] Murata Y, Ogata S, Ikeda Y, Yamagata M. | An unusual cause of sciatic pain as a result of the dynamic motion of the obturator internus muscle. | Spine J. | 2009 Jun;9(6):e16-8. Epub 2009 Feb 12.

[4] Mannan K, Altaf F, Maniar S, Tirabosco R, Sinisi M, Carlstedt T. | Cyclical sciatica: endometriosis of the sciatic nerve. | J Bone Joint Surg Br. | 2008 Jan;90(1):98-101.

[5] Possover M, Chiantera V. | Isolated infiltrative endometriosis of the sciatic nerve: a report of three patients. | Fertil Steril. | 2007 Feb;87(2):417.e17-9.

[6] GRANBERRY WM, HENDERSON ED, MILLER RH, FABER JE, DOCKERTY MB. | Endometriosis of the sciatic nerve without evidence of pelvic endometriosis. Report of a case. | Minn Med. | 1959 Dec;42:1794-7.

[7] Zager EL, Pfeifer SM, Brown MJ, Torosian MH, Hackney DB. | Catamenial mononeuropathy and radiculopathy: a treatable neuropathic disorder. | J Neurosurg. | 1998 May;88(5):827-30.

[8] Indraccolo U, Barbieri F. | Effect of palmitoylethanolamide-polydatin combination on chronic pelvic pain associated with endometriosis: preliminary observations. | Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. | 2010 May;150(1):76-9. Epub 2010 Feb 21.

[9] Chavez NF, Zweizig SL, Stewart EA. | Neuropathic uterine pain after hysterectomy. A case report. | J Reprod Med. | 2003 Jun;48(6):466-8.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*