Home > Behandelingen > Iontoforese

Iontoforese

Iontoforese is een techniek waarbij met behulp van electrische stroom geneesmiddelen en pijnstillers door de huid worden ingebracht. Onder een plakelectrode wordt een pijnstiller aangebracht die een electrische lading heeft. Door stroom met dezelfde lading op de electrode te plaatsen, wordt het medicijn de in huid gedrukt. De theorie is boeiend, maar in de praktijk blijkt iontoforese erg duur te zijn en niet altijd even effectief. Voor ketamine bljkt ketamine creme bijvoorbeeld veel beter pijnstillend te werken dan ketamine iontoforese.

Iontoforese bij neuropathische pijn met S-Ketamine

Niet goed behandelbare neuropathische pijn is voor de patient zeer vervelend en voor de arts vaak frustrerend. Een techniek die onderzocht is om de pijn te behandelen is iontoforese. Door electrische stroom wordt een geneesmiddel via de huid lokaal ingebracht. Ketamine is een boeiende stof die zich leent voor de behandeling met iontoforese, vooral bij neuropathische pijnen. Iontoforese is echter zeer duur, en lokale pijnstillende cremes met ketamine zijn vermoedelijk veel effectiever.

Lees meer...

Iontoforese bij chronische pijn: een symposium

iontoforese.jpg

Op 27 mei 2009 kwam in Utrecht een groep behandelaars samen om over de waarde van iontoforese te spreken bij de behandeling van chronische pijn. Het behandelteam uit Soest was aanwezig. Bij iontoforese wordt een geladen geneesmiddel onder de pool van een huidelectrode gebracht. Dan stuurt bijvoorbeeld de positieve pool de positief geladen geneesmiddelen-ionen door de huid naar binnen. Ook wordt de doorlaatbaarheid van de huid lager door de electrische stroom. Iontoforese is een moderne veelbelovende techniek. Met weinig geneesmiddelen kan toch een mooi effect gescoord worden, terwijl de bijwerkingen minimaal zijn! Hier enkele aspecten uit de presentaties van het congres.

Lees meer...

Iontoforese bij pijn: werking en beperking

iontoforese.jpgBij iontoforese worden geneesmiddelen door de huid gedrukt door middel van een elektrische stroom. Veel bewijs voor de werkzaamheid is er eigenlijk nog niet. En duur is het zeker. Lokale pijnstillende cremes zijn vermoedelijk beter.

Iontophoretic patient-activated transdermal systems (IPATS) zo wordt het ook wel genoemd. Maar wat is het? Onder de kathode (negatieve pool) worden negatief geladen ionen van een geneesmiddel of pijnstillend middel als het ware door de huid gedreven. Op de afbeelding is te zien hoe onder de positieve pool, de anode, geneesmiddelenionen (die dus ook positief geladen zijn) de huid ingedreven worden. Een mooi artikel over iontoforese is op de volgende link te vinden.

Iontoforese is niet nieuw. Als je de geschiedenis van de iontoforese bekijkt, kom je bijvoorbeeld de volgende auteurs tegen: Benjamin Ward Richardson (1828-1896), Hermann Munk (1839-1912), William James Morton (1846-1920), Stéphane Leduc (1853-1939) en Fritz Frankenhäuser (1868). De geschiedenis is mooi beschreven in het volgende artikel. Maar nu de inhoud:

Lees meer...

Iontoforese combi’s

In ons centrum voor de behandeling van neuropathische pijnen kiezen we vaak voor de multimodale aanpak. Dat wil zeggen, verschillende soorten pijnstillers en dan van elk een relatief kleine dosering. Zo kan je synergie bewerkstelligen. Dat wil zeggen dat het geheel meer is dan de som der delen. 1 plus 1 is 3. Daarvoor moet je middelen kiezen uit verschillende groepen. Ook bij de iontoforese kan dit principe gevolgd worden. Het was een van de discussie-onderwerpen op een congres in Utrecht op dit gebied in 2009. In verband met dit thema deed ons centrum een zogenaamde patent search. Boeiend was dat we een patent (oktrooi) vonden dat precies dit principe ook huldigde. We citeren passages uit het patent:

Lees meer...

Venlafaxine iontoforese tegen neuropathische pijn

Venlafaxine kan iontoforetisch toediend worden als een pijnstiller bij neuropathische pijn. Een recente studie uit 2008 onderzocht de mogelijkheid om dit moderne antidepressivum in te zetten via iontoforese. Met behulp van een biggenhuid, een veel gebruikt model, toonden de onderzoekers aan dat venlafaxine goed door de huid heen dringt, vooral als er een klein beetje pepermuntolie bijgevoegd werd:

Lees meer...

Fentanyl iontoforese

Fentanyl, een opiaatachtige stof, wordt soms gebruikt bij postoperatieve pijn. De toedieningswijze kan iontoforese zijn. Fentanyl is een base.

Lees meer...

Electroporatie door electrische stroom

Electroporatie, het woord zegt het al, is het poreus maken van de huid door electrische stroom. Dit is een van de effecten van iontoforese. Door de electrische stroom wordt de huid meer poreus en kunnen geneesmiddelen eenvoudiger door de huid dringen. 

Lees meer...

Klinische rol van iontoforese

Enkele jaren geleden verscheen een artikel met de titel: The clinical use of iontophoresis, uit het PHYSICAL THERAPY PRODUCTS MARCH 1990, door Susan W. Stralka, Director of Physical Therapy,  Penny L Head en Kathy Mohr, RN, PT, CMT  uit ‘The Campbell Clinic, Inc., Memphis, Tennessee’ in de VS. Uit dat overzicht citeren we het volgende: Iontophoresis, is ithe use of continuous direct curèrent to move ions through the skin Over the last decade, iontophoresis has become popular in rehabilitation settings as an alternative to oral and in- jected delivery of corticosteroids, because it is non-invasive, non-traumatic, and painless and can be directed at a specific site In addition to rehabilitation, iontophoresis is of particular interest in the areas of dentistry, dermatology, and oncology.

Lees meer...