Genezen met lichaamseigen stof autacoiden

Het bestaat echt: je lichaam genezen en in balans brengen met de lichaamseigen vetstof autacoiden! Ik werk al jaren op dit gebied, en heb ook veel bijgedragen aan de internationale literatuur erover. Vaak samen met internationale collega’s.  [1][2][3][4][5][6][7][8]

pixabay-534120-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn autacoidenDat omdat ik denk dat met deze stoffen we ons lichaam in balans kunnen brengen op een natuurlijke manier. Zonder bijwerkingen. We activeren ermee ons zelfhelende vermogen. Wat mooier om het lichaam te genezen via de eigen genezingsmoleculen!

Omdat dit doel zo boeiend is, werk ik al sinds 2010 met het natuurlijke en lichaamseigen supplement Palmitoylethanolamide (PEA). En inmiddels steunen niet alleen internationale wetenschappers, maar ook vele patiënten de visie dat je met dit middel veel bereiken kan!

Wat zijn autacoiden?

Autacoiden zijn lichaamseigen moleculen die beschermen en repareren. Ze worden door onze lichaamscellen zelf gemaakt. Dat gebeurt om schadelijke prikkels te neutraliseren. Het is een oeroud helingsprincipe, dat we al aantreffen in planten en in vele weekdieren.

Zodra een plant of dier onder stress komt, bedreigt wordt of ziek wordt, maakt het lichaam deze zelfgenezende moleculen lokaal aan. Autacoiden zou je ook weefselhormonen kunnen noemen. Ze worden lokaal gemaakt, werken lokaal en worden weer lokaal afgebroken.

Ons zelfgenezend vermogen steunt op autacoiden

 Het zelfgenezend vermogen van ons eigen lichaam versterken met natuurlijke stoffen. Dat is het ideaal van de natuurgeneeskunde. Als je als behandelaar tegen een patiënt zegt, ik probeer het natuurlijke heelvermogen van je eigen lichaam te stimuleren, dan kijkt men je vaak vragend aan.

Het voorbeeld Palmitoylethanolamide (PEA) helpt. Het is een lichaamseigen stof die door onze eigen cellen gemaakt wordt en die cellen beschermd en laat herstellen na schade. De basis van ons zelfhelende vermogen. Ook Omega-3 vetzuren kunnen daarbij genoemd worden, deze stoffen zijn voorloper moleculen (precursors) van bepaalde autacoiden.

Autacoid: een bijzonder begrip

Professor-Sir-Edward-Sharpev-Schafer.png
Professor Sir Edward Sharpev-Schäfer (1850-1935), Fysioloog van de Universiteit van Edinburgh (UK) en naamgever van de ‘autocoid’.

Het begrip autacoid is al heel oud. Het is afgeleid van het Grieks, ‘auta’ staat voor zelf, en ‘coid’ is een woordstam die wijst op helen. Zelf-helen dus. 

Rond een eeuw geleden werd dit begrip geïntroduceerd door de Britse hoogleraar in de fysiologie Sir Sharpey-Schäfer. Hij werkte op het gebied van de endocrinoloog en  introduceerde het begrip autacoid voor zowel stimulerende als remmende hormonen.

De eerste stoffen die ongeveer een eeuw geleden autacoid genoemd werden, waren serotonine en histamine. Vervolgens kwamen de prostaglandinen en  leukotriënen. De inhoud van de term veranderde echter, en wordt nu gebruikt voor lichaamseigen stoffen die balans brengende en helende eigenschappen hebben.

Een autocoid werkt lokaal

Een autacoid wordt gedefinieerd als een lichaamseigen stof, die lokaal als het nodig is (!) geproduceerd wordt en die vervolgens ook lokaal een bepaalde fysiologische werking uitoefent om daarna lokaal afgebroken te worden. Dat staat bekend als ‘on demand synthesis’.

  1. Het gaat om lichaamseigen stoffen, de werking is lokaal, daar waar verstoringen plaatsvinden. De synthese van het autacoid is een natuurlijk antwoord van het lichaam op die problemen, en een autacoid is per definitie dus iets anders dan een hormoon of een neurotransmitter.

Palmitoylethanolamide: een belangrijk autacoid

Palmitoylethanolamide (PEA) is een belangrijk autacoid, omdat het ook therapeutisch beschikbaar is als capsule.Suppletie kan zeer zinvol zijn bij chronische aandoeningen, omdat dan het lichaam te weinig van deze beschermende en herstellende stof maakt.

De stof wordt zowel door planten als dieren gemaakt. Cellen maken de stof bij stressvolle omstandigheden, bij te weinig zuurstof (een infarct) aan als reactie op allerlei beschadigingen. Als je een Geranium 2 weken geen water geeft, ontstaat er droogte stress. Die stress stimuleert de cellen van de plant om extra Palmitoylethanolamide (PEA) te vormen.

Door die extra synthese beschermt de PEA de plantencellen tegen de droogte stress. Hetzelfde geldt voor hartspiercellen, als er ineens een infarct ontstaat. Dan kan je meten dat de cellen om het infarct heen, die nog effectieve synthese kunnen bedrijven. Extra PEA maken en dat beschermt de nog levende cellen tegen verdere schade door onder andere de zogenaamde ischemie en reperfusie schade. PEA werkt via een groot aantal ontstekingsremmend en radicaal productie-remmende mechanismen, onder anderen via de remming van overactieve ontstekingsprocessen (bijvoorbeeld de NF-kappe-B pathway).

Autacoid Geneeskunde

Nu zijn er vele soorten autacoiden, van simpele, kleine wateroplosbare moleculen tot en met grote vetachtige moleculen. Die vetachtige stofklassen kunnen een enorm belangrijke rol spelen binnen de geneeskunde van de toekomst. Waarom?

Omdat als we aandoeningen kunnen behandelen met autacoiden, we hoogstwaarschijnlijk geen problemen krijgen met bijwerkingen. Het laboratorium van het leven heeft namelijk de toxicologische studies al gedaan, gedurende miljoenen jaren en de stoffen zijn goed bevonden.

Palmitoylethanolamide is daar een goed voorbeeld van. Deze stof is zeer oud en werd al ongeveer 300 miljoen jaar geleden door ongewervelde zeedieren gesynthetiseerd. Dat beviel zo goed, dat dit helende principe nu bijna bij alle dieren en planten een rol kan spelen.

Palmitoylethanolamide (PEA)

Uit de vele klinische studies, die met de stof gedaan zijn in chronische ontstekingen en pijnsyndromen, komt ook duidelijk naar voren dat de stof veilig is en vrijwel geen bijwerkingen kent, op voorwaarde dat in een goed onderzochte en veilige formulering gegeven.

Ik heb deze stof nu al sinds ruim 6 jaar bij duizenden patiënten ingezet en aanbevolen en nooit heb ik een behandeling af moeten breken door bijwerkingen.

De lipide autacoiden hebben de mooie namen gekregen van resolvines, protectines en maresines. Terwijl deze drie klassen van tegen ontstekingen beschermende autacoiden gesynthetiseerd worden vanuit omega-3-vetzuren, behoort Palmitoylethanolamide (PEA) tot een 4de groep van lipide autacoiden, de zogenaamde N-acyl-ethanolamides.

Iedere groep heeft zijn eigen werkingsmechanismen, die in principe op ontstekingsremming neerkomen. De mechanismen zijn echter verschillend en zijn daarom synergistisch. Geen enkele groep is krachtigere dan de andere, maar sommigen zijn nog niet beschikbaar, omdat er geen geschikte formuleringen voorlopig bestaan.

Nobelprijs winnaar

Alle groepen samen worden aangeduid met de term die de Nobelprijs winnaar professor Rita Levi-Montalcini in 1993 introduceerde, de ALIA-mides van ‘Autacoid Local Inflammation Antagonist’. Het potentiële indicatiegebied van ALIA-mides is enorm, namelijk overal waar ontstekingen het ziekteproces definiëren.

Van obesitas tot diabetische retinitis, van glaucoom tot het droge oog en van burning mouth tot en met neuropathische pijn, om eens een paar uitersten te noemen. Maar ook voor het moeilijk te behandelen chronisch prostatisme en blaasontstekingen zijn deze stoffen zinvol.

Autacoid Geneeskunde: praktische invalshoeken

Wat kan je nu in de kliniek inzetten vanuit het perspectief van de autacoid geneeskunde? Dat is tot nu toe niet zo heel veel, maar toch.

Ten eerste kan je bij bijzonder veel van de aandoeningen die je dagelijks ziet deze principes een rol geven, want vrijwel alle chronische aandoeningen worden gekenmerkt door ‘slow inflammation’, van diabetes tot reuma, van colitis tot keratoconjunctivitis sicca, van obesitas tot en met blaasontstekingen. Er zijn in ieder geval nu 2 therapeutische invalshoeken al direct beschikbaar:

  1. Palmitoylethanolamide (PEA) en
  2. Omega-3-vetzuren, de precursors van de resolvines, de protectines en de maresines.

In mijn kliniek combineer ik veel behandelwijzen; vooral met Palmitoylethanolamide (PEA) als basis.

Palmitoylethanolamide (PEA) gecombineerd

Ik kies sinds een jaar altijd voor een capsule met PEA samen met fysiologisch gedoseerde vitamines B complex, omdat daar meer patiënten goed op reageren.

Als ik patiënten zie met chronische ontstekingsproblemen, zoals bijvoorbeeld patiënten met neuropathische pijn, dan zet ik altijd meteen palmitoylethanolamide-B-complex in samen met het Budwig ontbijt, met daarin 2 druppels vitamine D (1000 IE/druppel).

Ook kan je kiezen voor een goed preparaat met omega 3 verzuren, let wel op dat je kiest voor een optimaal preparaat met goede kwaliteit en een hoge dosis omega-3 vetzuren erin! Onderzoek naar wat de optimale dosering moet zijn ontbreekt echter.

Het mooiste is om dat dan 3 maal daags te doseren samen met palmitoylethanolamide-B-complex, zo ontstaat de beste synergie. Sinds enkele jaren weten we hoeveel subklinische vitamine B deficiënties voorkomen, waardoor neuropathische pijn in de hand gewerkt wordt (en voet). Andere supplementen waarmee bijzonder goed te combineren is, zijn alfa-liponzuur, acetyl-l-carnitine en resveratrolen.

Welke PEA kan ik kiezen?

Onze voorkeur hebben PEA supplementen met PEA-opt keurmerk (in Nederland GMP geproduceerd) en PEA-um (in Italië GMP geproduceerd). Alleen deze zijn afdoende klinisch getest qua veiligheid en werkzaamheid.

Juni 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts

Behandeling van spierkrampen bij neuropathie

Bekijk hier video’s van onze patiënten over PEA.


Referentielijst

[1] Keppel Hesselink JM1. | Fundamentals of and Critical Issues in Lipid Autacoid Medicine: A Review. | Pain Ther. | 2017 Dec;6(2):153-164. doi: 10.1007/s40122-017-0075-4. Epub 2017 Jun 19.

[2] Hesselink JM1, Chiosi F2, Costagliola C2. | Resolvins and aliamides: lipid autacoids in ophthalmology - what promise do they hold? | Drug Des Devel Ther. | 2016 Sep 27;10:3133-3141. eCollection 2016.

[3] Keppel Hesselink JM1. | The terms 'autacoid', 'hormone' and 'chalone' and how they have shifted with time. | Auton Autacoid Pharmacol. | 2015 Dec;35(4):51-8. doi: 10.1111/aap.12037. Epub 2016 Mar 29.

[4] Keppel Hesselink JM1, Costagliola C2, Fakhry J3, Kopsky DJ4. | Palmitoylethanolamide, a Natural Retinoprotectant: Its Putative Relevance for the Treatment of Glaucoma and Diabetic Retinopathy. | J Ophthalmol. | 2015;2015:430596. doi: 10.1155/2015/430596. Epub 2015 Nov 18.

[5] Keppel Hesselink JM1, Kopsky DJ1. | Palmitoylethanolamide, a neutraceutical, in nerve compression syndromes: efficacy and safety in sciatic pain and carpal tunnel syndrome. | J Pain Res. | 2015 Oct 23;8:729-34. doi: 10.2147/JPR.S93106. eCollection 2015.

[6] Keppel Hesselink JM, de Boer T, Witkamp RF. | Palmitoylethanolamide: A Natural Body-Own Anti-Inflammatory Agent, Effective and Safe against Influenza and Common Cold. | Int J Inflam. | 2013;2013:151028. Epub 2013 Aug 27.

[7] Hesselink JM. | Chronic idiopathic axonal neuropathy and pain, treated with the endogenous lipid mediator palmitoylethanolamide: a case collection. | Int Med Case Rep J. | 2013 Sep 13;6:49-53. doi: 10.2147/IMCRJ.S51572.

[8] Hesselink JM. | Evolution in pharmacologic thinking around the natural analgesic palmitoylethanolamide: from nonspecific resistance to PPAR-? agonist and effective nutraceutical. | J Pain Res. | 2013 Aug 8;6:625-34. doi: 10.2147/JPR.S48653. eCollection 2013.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*