Fenytoine crème breekt door

In een recent overzicht zijn enkele verwijzingen naar ons werk op het gebied van pijn en Fenytoine crème te vinden. Dit is gepubliceerd in het Pubmed geïndexeerd peer reviewed tijdschrift ‘Pain Management’ van november 2017, met als titel: ‘Management van chronische neuropathische pijn met enkelvoudige en samengestelde lokale pijnstillers‘,

Fenytoine-creme-tubes-doos-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn.JPG Fenytoine crème pijnIn de inleiding van het artikel vinden we dit als een belangrijk citaat:

‘Fenytoïne crème 10%, een niet-selectieve spanningsafhankelijke Na-kanaalstabilisator, GABA-receptoragonist, toonde veelbelovende resultaten bij de allodynia-reductie.’

De Fenytoine crème en ons werk aan de keratinocyte-hypothese worden in meerdere paragrafen vermeld en in hun tabel 3:

De eigenschappen van Fenytoine crème

‘Topische verbindingen: Gabapentine, Fenytoïne en Baclofen voor perifere neuropathie’, waar we kunnen lezen over Fenytoine crème:

  • Niet-selectieve spanningsafhankelijke Na-kanaalstabilisator
  • Dosisafhankelijke remming van natriumkanaal Nav1.7 (dat aanwezig is in het epidermaal-vrije zenuwuiteinde)
  • Blokkeert spanningsafhankelijke L2-kanaals Ca2 + -kanalen
  • GABAA-receptoragonist
  • Mogelijke vermindering van de geleidingssnelheid in niet-gemyeliniseerde C-vezels
  • Gingiva en huid kunnen een rol spelen bij het metabolisme van de extra-hepatische site

In dezelfde tabel worden verschillende meldingen van klinische effecten van Fenytoine crème samengevat:

  • 5% Fenytoïne crème verlaagde allodynie gedurende 8 uur bij een patiënt met diabetische neuropathische pijn en Fenytoïne. 10% crème verloor de symptomen gedurende meer dan 12 uur bij dezelfde patiënt volledig
  • Een patiënt met gecombineerde chronische idiopathische axonale polyneuropathie had een pijnscore van 8 tot 3 op NRS na toepassing van Fenytoïne 5% crème die tenminste 5 uur duurde
  • Door chemotherapie geïnduceerde polyneuropathie patiënt vergeleek de pijnvermindering met Baclofen 5% crème en Fenytoïne 5% crème: respectievelijk 7-3 (NRS) en 7-0 (NRS). Fenytoïne 10% verhoogde de effectduur van 4 uur tot 6 uur, vergeleken met Fenytoïne 5% bij dezelfde patiënt

Het is duidelijk een nieuw teken dat ons werk aan Fenytoine crème bij neuropathische pijn internationale erkenning geniet.

 

Internationaal bevestigd: Fenytoine crème werkt
Dunne Vezel Neuropathie bij diabetes behandeld
Onderzoek naar oorzaak Multifocale Motorische Neuropathie


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*