99799255-Pureradiance-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn gabapentine

Gabapentine bij pijn niet bewezen

Gabapentine bij pijn niet bewezen ‘Miljoenen nemen Gabapentine bij pijn, maar er is weinig bewijs dat het werkt’. Zo beging een recent artikel over deze pijnstiller voor neuropathische pijn.  “Er zijn heel weinig gegevens om te rechtvaardigen hoe deze medicijnen worden gebruikt en waarom ze in de top 10 van de verkoop zouden moeten staan”,…

3401563-Anna-Dudko-Dreamstime-INP pijnstillers

Weinig vooruitgang nieuwe pijnstillers

Weinig vooruitgang nieuwe pijnstillers Een halve eeuw onderzoek naar nieuwe pijnstillers, en de meeste wetenschappelijke studies gaan nog steeds over aspirine en morfine. Pijnstillers van meer een eeuw oud, die bovendien bij veel soorten pijn, zoals neuropathische pijn vrijwel niet werken. Nog al beschamend al met al. Miljarden onderzoeksgeld en dan we komen niet erg…

pixabay-4083409-INP neuropathie bijwerking gneesmiddel

Neuropathie als bijwerking van geneesmiddel

Neuropathie als bijwerking van geneesmiddel Helaas wordt neuropathie niet alleen veroorzaakt door een aandoening, maar kan ook ontstaan als bijwerking van een geneesmiddel. In Nederland bestaat een organisatie die zich inspant om alle bijwerkingen van geneesmiddelen op een onafhankelijke mannier in kaart te brengen. Die organisatie heet LAREB. Het volgende stuk tekst is een overzicht…

2123119-Dmitry-Ternovoy-Dreamstime-INP imipramine Amitriptyline pijn

Imipramine en Amitriptyline bij pijn

Imipramine en Amitriptyline bij pijn Chronische neuropathische pijn kan behandeld worden met anti-depressiva, zoals Imipramine en Amitriptyline. Echter hebben veel patiënten veel last van de bijwerkingen. Daarom zijn deze middelen vrij onpopulair, vooral bij oudere mensen. Patiënten die bij ons komen, klagen vaak over sufheid en een zombie gevoel. Imipramine en Amitriptyline zijn beide TCA’s,…

pixabay-2754956-INP.jpg Methadon voor neuropathische pijnen

Methadon bij neuropathische pijn

Methadon bij neuropathische pijn In een recent artikel stond over Methadon en neuropathische pijn: Methadone appears to have unique properties including N-methyl-D-aspartate antagonist activity that may make it especially useful in the management of intractable neuropathic pain. [1] Indications for Methadone (Treatment for Pain States Cost Morphine allergy Neuropathic pain Opioid adverse effects Pain refractory…

34298902-Alexander-Raths-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn neuropathie door geneesmiddel

Neuropathie door medicijnen

Neuropathie door medicijnen Neuropathie en neuropathische pijn door medicijnen: In het geneesmiddelenbulletin van april 2014 ruime aandacht voor bijwerkingen van geneesmiddelen op het gebied van zenuwen en zenuwpijnen. Het GeBu definieert een perifere neuropathie als een aandoening van de perifere zenuwen die kan leiden tot motorische symptomen, zoals krampen, of sensibele, zoals tintelingen of doofheid…