Translationeel onderzoek leidt tot doorbraak

Het Instituut voor Neuropathische Pijn (INP) heeft als speerpunt translationeel onderzoek. Dus, hoe pas je fundamentele wetenschappelijke kennis toe zodat de patiënt er beter van wordt?

Fundamenteel onderzoek 

100116185-Kasto80-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn traditioneel onderzoekHet fundamentele onderzoek van moleculen en cellen krijgt steeds meer toepassingsmogelijkheden in de behandeling en de preventie van pijnsyndromen. Het onderzoek dat die brug slaat tussen het fundamentele onderzoek en de klinische toepassingen, wordt aangeduid met de term translationeel onderzoek.

Door de aanwezigheid van praktisch werkzame artsen en een moleculair farmacoloog in ons instituut en binnen onze samenwerkingskringen, heeft ons instituut een pole position op het gebied van het translationele onderzoek binnen de chronische neuropathische pijn.

Samenwerking INP en andere instituten

Steeds meer artsen in Nederland, evenals internationaal werkende artsen en wetenschappers, zoeken met ons de dialoog over ‘hoe verder’ bij de behandeling van chronische pijn. Ons instituut heeft dan ook een praktische doelstelling, die direct op de patiënt gericht is. De kern vat zich samen als:

Pijnstilling zonder bijwerkingen is ieders recht. Een van onze doelstellingen die dit steunen, is om op kwalitatief hoog niveau translationeel onderzoek te doen. En daarbij een hoge output te genereren op het gebied van de behandeling van chronische pijn.

In de laatste jaren genereerde ons instituut een grote serie publicaties met als focus optimale pijnbehandeling met minimale bijwerkingen.

Ontwikkeling behandeling chronische pijn met PEA

In ons instituut vormen we een spearhead op gebied van het onderzoek naar de pijnstillende werking van natuurlijke stoffen die vrij zijn van problematische bijwerkingen. Ons werk met het lichaamseigen supplement Palmitoylethanolamide (PEA) heeft geleid tot vele internationale publicaties op dit gebied.

Ontwikkeling nieuwe pijnstillende crèmes

Vanaf 2009 nam het aantal activiteiten dat gerelateerd is aan wetenschappelijk onderzoek binnen ons instituut sterk toe. Onder andere door de intensieve samenwerking met een formuleringsapotheker, die samen met ons een hele lijn pijnstillende crèmes ontwikkelde.

Ontwikkelingen binnen het thema van chronische pijn en pijnbestrijding, hebben zich sinds 2009 vooral geconcentreerd op het initiëren van nieuw onderzoek.

Ontwikkeling behandelprotocollen

Daarnaast werden er nieuwe projecten op het gebied van het Complex Regionaal pijn syndroom (CRPS) en de diabetische neuropathische pijn gestart. Ook werd een behandelingsprotocol ontwikkeld voor de behandeling van pijn na een chemokuur

Deze ontwikkelingen hebben ook geleid tot nieuwe samenwerking en verdere bestendiging van al bestaande internationale samenwerkingsverbanden. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om te komen tot internationale RCT’s op het gebied van pijnbehandeling met crèmes.

Via de LinkedIn ‘special interest group neuropathische pijn’ die door ons is opgericht, heeft ons instituut binding met ruim 500 internationale specialisten op het gebied van pijnbestrijding. 

Juli 2012, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink
‘Translationeel onderzoek leidt tot doorbraak’

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

https://neuropathie.nu/nieuw-tijdperk-voor-chronische-pijn-aandoeningen/

Nieuwe codes chronische pijn 2019
Nieuwe behandeling voor Colitis Ulcerosa
Tapentadol IR bij ernstige knie artrosepijn


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*