Is Fibromyalgie een Dunne Vezel Neuropathie?

Fibromyalgie zou wel eens toch een lichte vorm van Dunne Vezel Neuropathie kunnen zijn. Dit zou mogelijk door een stoornis van de dunne vezel komen. Dat zijn hele dunne zenuwen die pijnimpulsen transporteren.

1960762-Norbert-Weijde-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn fibromyalgie Dunne Vezel Neuropathie
Dunne Vezels (verbeeld als boomwortels)

In een recente studie uit de VS lijkt dat inderdaad zo te zijn. Bovendien wordt sinds die studie door andere onderzoekers ook op deze associatie gewezen. Fibromyalgie zou Dunne Vezel Neuropathie kunnen zijn. We citeren een persbericht:

Research just presented at the American Academy of Neurology’s annual meeting suggests that many of us with these conditions have small fiber neuropathy. Which are abnormalities in the small nerve fibers, which are near the surface of your skin a deal with pain and temperature sensation.

Researchers took skin biopsies from 30 people with fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, chronic pain syndrome, or a combination of these illnesses, as well as from a control group.  Of the people with painful conditions, 13 (43%) had evidence of small fiber neuropathy.

The prevalence of intense nerve pain, strange nerve sensations and abnormal nerve response all point that direction. As does the fact that many of us are helped by treatments aimed at neuropathy. Checking for small fiber neuropathy may help doctors determine which of us are likely to respond to neuropathy treatments.

 

&rel=1&fs=1

 

Stekende en schietende pijn bij Fibromyalgie

De hoofdonderzoeker D. Gupta zei dat aan Dunne Vezel Neuropathie gedacht moet worden als Fibromyalgie patiënten last hebben van

De klachten van Fibromyalgie patiënten en neuropathie patiënten door diabetes kennen regelmatig een overlap.[1] Brandende pijn, stekende pijn en pijn bij wrijven waren in beide groepen evenveel aanwezig.

Er zijn meerdere recente studies die een associatie aangeven tussen Fibromyalgie en Dunne Vezel Neuropathie.  Met duidelijke controle groepen vergeleken bleek dat ook uit de volgende studie.[2]

Behandeling van Fibromyalgie en Dunne Vezel Neuropathie

In ons Instituut zien we regelmatig Fibromyalgie patiënten. Wij behandelen deze met een speciaal door ons ontwikkeld behandelprotocol. Dit bestaat o.a. uit bepaalde pijnstillende crèmes die de dunne vezels in de huid tot rust brengen. Daarmee verlichten we regelmatig de symptomen en kan het gehele ziektebeeld zich stabiliseren.

Bij patiënten met Fibromyalgie, wordt ook regelmatig geprobeerd met middelen tegen neuropathische pijn iets te bereiken.[3][4] Helaas levert dat in het algemeen weinig op. Het levert wel vrijwel altijd behoorlijke bijwerkingen op. Daarom kiezen wij voor andere middelen, zonder bijwerkingen.

Prof. dr. Jan M. Keppel Heselink, october 2010, revisie mei 2012, JMKH, revisie DJ Kopsky november 2012, revisie JMKH, aug 2014

Fenytoine crème bij Dunne Vezel Neuropathie

Dunne Vezel Neuropathie (DVN) bij diabetes
Continu orgasme syndroom is een neuropathie
Diagnose bij Dunne Vezel Neuropathie


Referentielijst

[1] Koroschetz J, Rehm SE, Gockel U, Brosz M, Freynhagen R, Tölle TR, Baron R. | Fibromyalgia and neuropathic pain--differences and similarities. A comparison of 3057 patients with diabetic painful neuropathy and fibromyalgia. | BMC Neurol. | 2011 May 25;11:55.

[2] eyler N1, Zeller D, Kahn AK, Kewenig S, Kittel-Schneider S, Schmid A, Casanova-Molla J, Reiners K, Sommer C. | Small fibre pathology in patients with fibromyalgia syndrome. | Brain. | 2013 Jun;136(Pt 6):1857-67. doi: 10.1093/brain/awt053. Epub 2013 Mar 9.

[3] Hearn L, Derry S, Moore RA. | Lacosamide for neuropathic pain and fibromyalgia in adults. | Cochrane Database Syst Rev. | 2012 Feb 15;2:CD009318.

[4] Gill D, Derry S, Wiffen PJ, Moore RA. | Valproic acid and sodium valproate for neuropathic pain and fibromyalgia in adults. | Cochrane Database Syst Rev. | 2011 Oct 5;(10):CD009183.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*