Niet om te lachen: Lachgas geeft neuropathie

Lachgas is niet geheel onschadelijk, het kan namelijk de oorzaak zijn van neuropathie.  En zelfs is er een myelopathie gemeld na het regelmatig gebruiken van een slagroomvrije slagroomspuit.

18076954-Nyul-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn lachgasLachgas, of distikstofoxide (N2O) is een zwak verdovend gas dat gewoonlijk wordt gebruikt voor chirurgische en tandheelkundige procedures. Het wordt echter ook steeds vaker gebruikt voor recreatieve doeleinden.  Dat wordt over het algemeen onderschat.

N2O kan neurologische disfuncties veroorzaken. Dat komt omdat het de werking van vitamine B12 tegen gaat. B12 is een gebonden cofactor is van een belangrijk enzym, methioninesynthase. Zonder goede werking daarvan ontstaat een neuropathie.

Neuropathie door lachgas

Dit enzym remt de methioninesynthase-activiteit. Het verlaagt vervolgens de methylatie van fosfolipiden van myeline-omhulsel.

Het resultaat van lachgas is dan ook de demyelinisatie van zenuwen en het ruggenmerg. Soms treedt optische atrofie en encefalopathie op, Ofwel oogstoornissen en hersenstoornissen.

De diagnose wordt vaak laat gesteld. Dit kan moeilijk zijn als de patiënt nalaat om zijn lachgas inhalatie-activiteit bekend te maken.

Laboratorium uitslag van verlaagde serumniveau van vitamine B12 is nodig voor de diagnose.

De auteurs beschreven een geval van een N2O-gebruiker. Hij ontwikkelde een gemengde myelopathie en polyneuropathie. Hij herstelde volledig na behandeling met vitamine B12 injectie en geheel stoppen met lachgas.

Voorbeeld van een 19-jarige lachgas gebruiker

Een 19-jarige jongen had een maand last van een toenemende verdoving van armen en benen, en loopstoornissen. Lichamelijk onderzoek onthulde milde algemene spierzwakte, areflexie en wijdverspreide, ataxische stappegang.

Sensorische tests toonden een verminderde oppervlakkige sensibiliteit onder het niveau van de cervicale-thoracale overgang. Samen met  een patroon van sensorische uitval van armen en benen.

Een MRI onderzoek van de cervicale wervelkolom onthulde een verhoogd bilateraal signaal van de achterste en voorste kolommen op de zogenaamde T2-gewogen beelden.

Zenuwgeleidingssnelheid en elektromyografische testen onthulden polyneuropathie. Bij nader onderzoek gaf de patiënt toe aan chronisch recreatief gebruik van lachgas. De uiteindelijke diagnose was door stikstofoxide veroorzaakte neurotoxiciteit.

De patiënt werd gedurende 5 dagen behandeld met injecties van 1000 μg / dag vitamine B12, gevolgd door een aanvullende behandeling van 2 maanden in een dosis van 1000 μg / week.

De gevoelloosheid verdwenen na de eerste week. Maar er bleef een milde zintuiglijke ataxische gang. De patiënt herstelde volledig na 2 maanden behandeling en onthouding van stikstofoxide.

Juni 2019, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts
‘Niet om te lachen: Lachgas geeft neuropathie’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over neuropathie.

https://neuropathie.nu/restless-legs-onrustige-benen-bij-neuropathie/

Wat zijn de beperkingen van iontoforese?
Nieuwe behandeling voor aangezichtspijn
Ziekte van Fabry en neuropathische pijn


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*