De stadia van diabetische neuropathie

Er worden drie stadia beschreven van de diabetische neuropathie, waarbij stadium 1 het lichtst is en stadium 3 het verst voortgeschreden.

We geven deze stadia weer met een tabel, die enkele jaren geleden in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde afgebeeld werd. Aan de hand van die tabel bespreken we de diverse stadia.

Stadium 0 – 3, kenmerken bij diabetische neuropathie

Stadium

Kenmerken

Stadium 0 – geen polyneuropathie
Geen klachten of symptomen
Stadium 1 – subklinische polyneuropathie
Geen klachten of symptomen, uitsluitend afwijkingen bij neurofysiologisch onderzoek of bij temperatuur– of vibratiezinmetingen
Stadium 2 – symptomatische polyneuropathie
Klachten en/of afwijkingen bij lichamelijk onderzoek:
Stadium 3 – Eindstadium van polyneuropathie

Uitleg van de stadia

Stadium 0

90998371-Thodonal-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn stadia diabetische neuropathieIs preklinisch zoals dat heet: er is wel sprake van diabetes, maar dat geeft nog geen klachten of symptomen. Toch ontstaat vanuit dit stadium het volgende. Stadium 1.

Stadium 1

Dan kan je afwijkingen vinden als je goed zoekt, terwijl de patiënt zelf nog geen klachten heeft. Maar als je de zenuwen doormeet, zijn er al tekenen te vinden van een langzamer geleiding van de impulsen. Dit is het subklinische stadium. Daarna ontstaat stadium 2.

Stadium 2

Dat is het stadium waar de eerste duidelijke symptomen zich manifesteren. De meeste patiënten die we in Soest zien, hebben duidelijk symptomen en klachten en hebben stadium 2. Langzaam kunnen de afwijkingen erger worden, en dan ontstaat stadium 3.

Stadium 3

Dan zijn er de ernstige aandoeningen, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde Charcot voet. Ook open benen, en amputaties kunnen in dit stadium aanwezig zijn. Bij een ernstige neuropathie neemt ook het spiervolume in de voeten en onderbenen af, waardoor er krachtsverlies optreedt.[1]

Stadium 2 en stadium 3 eisen aangepaste behandeling.

Groeifactor neurotrophin 3 bij diabetische neuropathie

M.b.t. onderzoek, keken Deense onderzoekers naar de aanwezigheid en de concentratie van verschillende groeifactoren in de dwarsgestreepte spieren van patiënten met diabetische neuropathie. Ze vergeleken deze niveaus van de groeifactoren met een groep gezonde vrijwilligers.

Vooral een bepaalde groeifactor, neurotrophin 3 kwam bij diabetische neuropathie veel minder in de spieren voor dan bij de controle-patienten. De mate van spierzwakte was ook direct gecorreleerd met het niveau van deze groeifactor in de spieren. Dat hoeft natuurlijk geen causaal verband te betekenen.

De conclusie van de auteurs was [2]:

  • Our results show that the expression of NT-3 is reduced in striated muscles in diabetic patients and is related to muscle weakness and neuropathy. We suggest that lack of NT-3 contributes to insufficient re-innervation leading to the loss of muscle strength in diabetic neuropathy.

De groeifactor NT-3 zorgt voor een optimaal transport in de zenuwen en ondersteunt de functie van de mitochondriën.[3] Deze groeifactor gaat ook abnormale ophopingen tegen van bepaalde disfunctionele neurofilamenten.[4]

Kortom, een belangrijke groeifactor die meerdere goede dingen lijkt te doen in ons lichaam. En die bij DM dus die goede dingen minder doet, doordat er minder van aanwezig is.

Bron

Tabel uit het NtvG 2000 [5]

Versie oktober 2009; Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink en Drs David J. Kopsky, artsen
‘Stadia van diabetische neuropathie’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over diabetes.

Soorten neuropathie bij diabetes

Diabetes en het nut van groene thee
Actovegin bij diabetische neuropathie?
Gunstig effect van Uridine bij neuropathie


Referentielijst

[1] Andreassen CS, Jakobsen J, Ringgaard S, Ejskjaer N, Andersen H. | Accelerated atrophy of lower leg and foot muscles--a follow-up study of long-term diabetic polyneuropathy using magnetic resonance imaging (MRI). | Diabetologia. | 2009 Jun;52(6):1182-91. Epub 2009 Mar 12.

[2] Andreassen CS, Jakobsen J, Flyvbjerg A, Andersen H. | Expression of neurotrophic factors in diabetic muscle--relation to neuropathy and muscle strength. | Brain. | 2009 Oct;132(Pt 10):2724-33. Epub 2009 Aug 20.

[3] Huang TJ, Sayers NM, Verkhratsky A, Fernyhough P. | Neurotrophin-3 prevents mitochondrial dysfunction in sensory neurons of streptozotocin-diabetic rats. | Exp Neurol. | 2005 Jul;194(1):279-83.

[4] Sayers NM, Beswick LJ, Middlemas A, Calcutt NA, Mizisin AP, Tomlinson DR, Fernyhough P. | Neurotrophin-3 prevents the proximal accumulation of neurofilament proteins in sensory neurons of streptozocin-induced diabetic rats. | Diabetes. | 2003 Sep;52(9):2372-80.

[5] van Dam PS, Valk GD, Bakker K. | [Diabetic peripheral neuropathy: international guidelines for prevention, diagnosis, and treatment]. | Ned Tijdschr Geneeskd. | 2000 Feb 26;144(9):418-21.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*