Wat is de werking van Pycnogenol bij pijn?

Pycnogenol is een plantaardige stof, die vooral door onderzoekers in Zuid Europa veel onderzocht is met een positieve werking bij pijn. De stof is werkzaam als een antioxidant, en behoort tot de plantenstoffen die flavonoïden genoemd worden.

Pycnogenol is een flavonoïdencomplex uit de schors van een den, de Pinus maritima. Het is een boeiend supplement, dat als er een farmaceutische industrie achter zou zitten, hoge ogen zou gooien binnen de diabetes zorg. Waarom?

De voordelen van Pycnogenol

wikicommons-Pinus_pinaster-INP pycnogenol werking pijnIn een gecontroleerde studie bleek 3 maal daags 50 mg pycnogenol, duidelijk meetbare en positieve effecten te hebben bij diabetes patiënten met complicaties.[1]

Ook bij andere patiënten met vaatafwijkingen in de kleine vaten (micro-angiopathie) zijn klinisch positieve effecten beschreven na behandeling met deze stof.[2][3]

Bij diabetes zou deze stof een ondersteunende rol kunnen spelen.[4][5][6][7] Ook patiënten met diabetische micro-angiopathie in de ogen (retinopathie) hebben baat bij de stof.[8] 

In een rattenmodel voor diabetes bleek de stof ook de controle van de suiker positief te beïnvloeden, en de geleidingssnelheid in de zenuwen.[9]

Bij oudere patiënten bleek de stof positieve effecten te hebben op de geheugentest en er werden geen ernstige bijwerkingen gezien.[10]

Onderzoek met Pycnogenol en placebo

Amerikaanse onderzoekers van de universiteit van Arizona, gaven enkele diabetes patiënten of pycnogenol of placebo (125 mg/dag). Aan het einde van de studie vonden ze dat:

  • After 12 weeks of supplementation, Pycnogenol resulted in improved diabetes control, lowered CVD risk factors, and reduced anti-hypertensive medicine use vs controls.[4]

Ook diabetische zweren genezen beter met dit middel.[12] Ook krampen en spierpijn bij diabetici reageerden positief op een totale dagdosis van 400 mg pycnogenol.[13]

Zinvol supplement

Er zijn dus veel ondersteunende studies waaruit blijkt dat pycnogenol een zinvol supplement kan zijn bij de behandeling van diabetische neuropathie, omdat:

  • de oorzaak van diabetische neuropathie volgens sommige hypothesen gedeeltelijk samenhangt met micro-angiopathie. Dit is een beschadiging van de kleine bloedvaatjes in de zenuwen, waardoor de zenuwen minder goed kunnen functioneren,
  • er enkele modellen zijn waarbij pycnogenol de controle van de suiker ondersteunt,
  • de geleidingssnelheid van de zenuwen in dierproeven verbetert,
  • sommige diabetes patiënten last hebben van krampen goed reageerden op pycnogenol,
  • pycnogenol de invloed van risicofactoren bij diabetes blijkt te verminderen. 

Kortom, dat zijn redenen waarom wij in Soest soms werken met dit supplement.

Auteurs: Jan M Keppel Hesselink en David J Kopsky, artsen, maart 2010
‘Wat is de werking van Pycnogenol?’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over diabetes.

Bronnen voor Pycnogenol bij diabetes en retinopathie

Pycnogenol remt retinopathie bij diabetes
Xeloda kan neuropathie veroorzaken
Tapentadol voor ernstige neuropathische pijn


Referentielijst

[1] Cesarone MR, Belcaro G, Rohdewald P, Pellegrini L, Ledda A, Vinciguerra G, Ricci A, Gizzi G, Ippolito E, Fano F, Dugall M, Cipollone G, Acerbi G, Cacchio M, Del Boccio G, Di Renzo A, Stuard S, Corsi M. | Improvement of diabetic microangiopathy with pycnogenol: A prospective, controlled study. | Angiology. | 2006 Aug-Sep;57(4):431-6.

[2] Cesarone MR, Belcaro G, Rohdewald P, Pellegrini L, Ledda A, Vinciguerra G, Ricci A, Gizzi G, Ippolito E, Fano F, Dugall M, Acerbi G, Cacchio M, Di Renzo A, Hosoi M, Stuard S, Corsi M. | Rapid relief of signs/symptoms in chronic venous microangiopathy with pycnogenol: a prospective, controlled study. | Angiology. | 2006 Oct-Nov;57(5):569-76.

[3] Steigerwalt RD, Gianni B, Paolo M, Bombardelli E, Burki C, Schönlau F. | Effects of Mirtogenol on ocular blood flow and intraocular hypertension in asymptomatic subjects. | Mol Vis. | 2008 Jul 10;14:1288-92.

[4] Zibadi S, Rohdewald PJ, Park D, Watson RR. | Reduction of cardiovascular risk factors in subjects with type 2 diabetes by Pycnogenol supplementation. | Nutr Res. | 2008 May;28(5):315-20.

[5] Liu X, Wei J, Tan F, Zhou S, Würthwein G, Rohdewald P. | Antidiabetic effect of Pycnogenol French maritime pine bark extract in patients with diabetes type II. | Life Sci. | 2004 Oct 8;75(21):2505-13.

[6] Liu X, Zhou HJ, Rohdewald P. | French maritime pine bark extract Pycnogenol dose-dependently lowers glucose in type 2 diabetic patients. | Diabetes Care. | 2004 Mar;27(3):839.

[7] Spadea L, Balestrazzi E. | Treatment of vascular retinopathies with Pycnogenol. | Phytother Res. | 2001 May;15(3):219-23.

[8] Schönlau F, Rohdewald P. | Pycnogenol for diabetic retinopathy. A review. | Int Ophthalmol. | 2001;24(3):161-71.

[9] Jankyova S, Kucera P, Goldenberg Z, Yaghi D, Navarova J, Kyselova Z, Stolc S, Klimas J, Racanska E, Matyas S. | Pycnogenol efficiency on glycaemia, motor nerve conduction velocity and markers of oxidative stress in mild type diabetes in rats. | Phytother Res. | 2009 Aug;23(8):1169-74.

[10] Ryan J, Croft K, Mori T, Wesnes K, Spong J, Downey L, Kure C, Lloyd J, Stough C. | An examination of the effects of the antioxidant Pycnogenol on cognitive performance, serum lipid profile, endocrinological and oxidative stress biomarkers in an elderly population. | J Psychopharmacol. | 2008 Jul;22(5):553-62.

[11] Zibadi S, Rohdewald PJ, Park D, Watson RR. | Reduction of cardiovascular risk factors in subjects with type 2 diabetes by Pycnogenol supplementation. | Nutr Res. | 2008 May;28(5):315-20.

[12] Belcaro G, Cesarone MR, Errichi BM, Ledda A, Di Renzo A, Stuard S, Dugall M, Pellegrini L, Gizzi G, Rohdewald P, Ippolito E, Ricci A, Cacchio M, Cipollone G, Ruffini I, Fano F, Hosoi M. | Diabetic ulcers: microcirculatory improvement and faster healing with pycnogenol. | Clin Appl Thromb Hemost. | 2006 Jul;12(3):318-23.

[13] Vinciguerra G, Belcaro G, Cesarone MR, Rohdewald P, Stuard S, Ricci A, Di Renzo A, Hosoi M, Dugall M, Ledda A, Cacchio M, Acerbi G, Fano F. | Cramps and muscular pain: prevention with pycnogenol in normal subjects, venous patients, athletes, claudicants and in diabetic microangiopathy. | Angiology. | 2006 May-Jun;57(3):331-9.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*