Capsaicine crème bij neuropathie pijn

Capsaicine crème is een pepercrème, en het paradoxale is dat deze crème soms verlichting kan geven bij neuropathie pijn. Goede studies tonen dat aan. Bijvoorbeeld in gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies bleek de doeltreffendheid van capsaïcine, lokaal bijvoorbeeld op de benen, toegepast als 0,075%,of 0,1% bij diabetische neuropathie pijn te verlichten.

49097494-Vladnik-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn capsaicine crème pepercreme
Capsaicine crème of peper crème werkt soms, maar heeft vaak branderigheid als bijwerking

Maar Capsaicine lokaal veroorzaakt soms een branderig gevoel, vooral in de eerste twee weken van de behandeling en de concentratie van 0,075% overschrijden we daarom niet graag.

De hoogste dosering is op de markt als cremor capsici comp.PHC. De dosis daarvan is 0,1 %. Die crème kan ook ingezet worden. Ook kunnen witte sokken wat rood worden, want de crème geeft wat af, ondanks dat de crème er witachtig uitziet!

Pepercrème werkt niet altijd

Er zijn diverse vormen van neuropathische pijn waarbij de effecten van Capsaicine crème duidelijk zinvol waren.[1][2] Alleen zijn er ook studies die aantonen dat je aan vrij groot aantal patiënten moet behandelen, wil er een echt pijnstilling ervaren. Kortom, het werkt ook vaak niet.

Was na het aanbrengen van de crème altijd goed de handen en wrijf nooit in de ogen met nog Capsaicine aan de handen. Dit kan ernstige irritatie veroorzaken van de ogen. Ons advies is daarom altijd: Lees de bijsluiter goed!

Wat is Capsaicine crème?

Capsaïcine is een verkorte naam van het volledige 8-methyl-N-vanillyl-6-noneamide. Capsaïcine komt uit Spaanse pepers. Het werkingsmechanisme is voor een deel nog onduidelijk, maar aangenomen wordt dat capsaïcine een specifiek effect heeft op de pijn receptoren die verbonden zijn aan de zogenaamde C-zenuwvezels. Het idee is het volgende.

We vatten het even eerst samen: in de zenuwvezels zit een chemische stof die ‘substantie P’ wordt genoemd en die een rol speelt bij de verzending van pijnsignalen. Capsaïcine crème verwijdert die substantie P uit uw zenuwcellen, waardoor u de pijn niet meer voelt. 

Hoe werkt Capsaicine? 

Capsaicine werkt zo dus in op de zenuwprikkeloverdracht. Verschillende mechanismen spelen hier een rol. De stof helpt eerst bij het vrijkomen van substantie P uit de uiteinden van de zenuwcel.[3] Vandaar het warme, branderige gevoel tijdens de eerste weken van de behandeling. Capsaicine remt echter ook de heropname van substantie P, waardoor de zenuwcel steeds minder van die stof gaat bevatten.

Het branderige gevoel verdwijnt dan en de geleiding van pijnprikkels wordt steeds minder.[4] Ook heeft Capsaicine een pijnstillende werking door receptor inactivatie, het blokkeren van voltage geactiveerde calciumkanalen en osmose veranderingen in de zenuwvezel.[5] Het mechanisme neuropathische pijn is echter zeer complex en zal in de toekomst nog meer opgehelderd worden.[6]

Capsaicine werkt vooral in de zogenaamde dunne, traag geleidende C-vezels, die diffuse pijnsignalen aan, zoals brandwonden, chronische gewrichtspijnen, en dus vooral bij neuropathische pijn.[7]

Enkele onderzoekers meent dat het minder gevoelig maken van deze C-gebonden pijnreceptoren afhankelijk is van de gebruikte dosis van capsaïcine. Daar gaan wij ook van uit. Dat heeft ook invloed op hoe je deze crème voorschrijft.

Capsaicine crème bij diabetes en kanker

Uit een paar grote studies naar het effect van Capsaicine crème bij diabetische neuropathie is gebleken dat deze crème beter werkt dan placebo en veilig is.[2] En geeft ook geen schade aan de pijnvezels.[9]

Capsaicine crème 0,075% heeft duidelijk effect bij neuropathische pijn na een kankeroperatie. In een studie met 99 patiënten werden de patiënten gevraagd de crème 4 maal per dag gedurende 8 weken op de aangedane plaats te smeren.

De patiënten wisten echter niet of dit een echte crème was of een placebocrème. Na die 8 weken werd de andere crème erop gesmeerd. De Capsaicine crème had een gemiddelde pijnvermindering van 53% vergeleken met de placebocrème 17%.[10]

Pepercrème bij postherpetische pijn

Na gordelroos (herpes zoster infectie) kunnen er vervelende pijn blijven. Capsaicine crème is effectief gebleken bij deze vorm van pijn. In een kleine studie bleek dat bijna 80% van de patiënten met neuralgische pijn een vermindering in pijn ervoer.[11] In een dubbelblinde studie met 143 patiënten is het positief effect van Capsaicine nogmaals aangetoond. 

Ook bleek de crème veilig. De enige bijwerking in 9% van de patiënten was branderigheid en stekeligheid.[12]

Capsaicine met glyceryl trinitraat

Capsaicine 0,025% samen met glyceryl trinitraat 1,33% bleek een goede combinatie te zijn tegen bij osteo arthritis.[13]In een dubbelblinde studie met een groep van 200 patiënten bleek dat de gecombineerde componenten meer effect hadden dan de ingrediënten alleen.

Ook heft de glyceryl trinitraat de warmte allodynie van de Capsaicine crème op.[14][15] Een bijwerking die storend is, na het aanbrengen van Capsaicine. Ook heeft glyceryl trinitraat een ontstekingsremmend effect.[16][17][18]

Een hogere concentratie Capsaicine bleek bij neuropathie bij HIV patiënten een duidelijke pijnverlichting te geven vergeleken met de controlegroep. De gehele studiegroep bestond uit 307 patiënten.[19]

Ook een andere patiëntengroep, neuropathie na een herpes zoster infectie had duidelijk baat bij de hoge concentratie Capsaicine pleister.[20]

Het oude Capsaicine in een nieuw jasje?

Echter hebben onderzoekers uit India hebben nu een nieuwe formule gevonden voor Capsaicine. Ze maken bepaalde kleine membraanomhulde druppeltjes, die diep de huid indringen en veel minder bijwerkingen zouden geven. Dit is wat ze vonden in een diermodel:

  • Multilamellar drug-loaded FMVs, prepared by thin-film hydration were evaluated for their efficacy in vitro and in vivo. When compared with conventional liposomes, the formulated FMVs showed higher skin retention during ex vivo permeation studies employing LACA mice skin. Higher analgesic potential using radiant tail-flick method in mice, and better flexibility in regaining their size.
    Being less of an irritant, these vesicular carriers were also found to be more comfortable on human skin. Thus, the Capsaicin-loaded FMVs offer high potential as topical drug delivery technologies with improved patiënt acceptance and effectiveness.
    [21]

Combinatie doxepine en Capsaicine crème

Opvallend is dat de combinatie van het tricyclisch anti-depressivum met Capsaicine. Hierbij blijkt in een dubbelblinde studie de pijn snel te verminderen vergeleken met placebo.

In een studie met 200 neuropathie patiënten bleek dat de combinatie 3,3% doxepine en  0,025% Capsaicine al na een week de pijn kon verminderen. In de groepen waar alleen doxepine of Capsaicine werd gebruikt bleek de pijn pas na 2 weken te verminderen.[22] Na 4 weken echter was er geen verschil tussen de enkelvoudige preparaten en de gecombineerde.

Conclusie

Er zijn maar weinig patiënten die baat hebben bij Capsaicine crème. Sinds 2009 maakte eerder Capsaicine crème deel uit van de door ons ontwikkelde tripel-crème voor neuropathische pijn. Deze crème bevat naast Capsaicine nog twee andere bestanddelen.

We zijn hier echter van afgestapt, omdat te veel mensen brandende voeten ervan kregen. Nu voegen we liever Fenytoine crème toe aan onze pijnstillende crèmes. 

Auteurs: Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, MD, PhD en D.J.Kopsky, MD; update september 2009, revisie mei 2019, Prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink, pijnarts

Bezoek hier onze video’s.

Nitroglycerine crème bij neuropathische pijn

Literatuur over iontoforese
Hoe gebruik je Fenytoine crème?
Nitroglycerine crème bij neuropathische pijn


Referentielijst

[1] Paice JA, Ferrans CE, Lashley FR, Shott S, Vizgirda V, Pitrak D. | Topical capsaicin in the management of HIV-associated peripheral neuropathy. | J Pain Symptom Manage. | 2000 Jan;19(1):45-52.

[2] [No authors listed] | Treatment of painful diabetic neuropathy with topical capsaicin. A multicenter, double-blind, vehicle-controlled study. The Capsaicin Study Group. | Arch Intern Med. | 1991 Nov;151(11):2225-9.

[3] Rains C, Bryson HM. | Topical capsaicin. A review of its pharmacological properties and therapeutic potential in post-herpetic neuralgia, diabetic neuropathy and osteoarthritis. | Drugs Aging. | 1995 Oct;7(4):317-28.

[4] Schmid G, Carità F, Bonanno G, Raiteri M. | NK-3 receptors mediate enhancement of substance P release from capsaicin-sensitive spinal cord afferent terminals. | Br J Pharmacol. | 1998 Oct;125(4):621-6.

[5] Dray A. | Mechanism of action of capsaicin-like molecules on sensory neurons. | Life Sci. | 1992;51(23):1759-65.

[6] Levine JD, Fields HL, Basbaum AI. | Peptides and the primary afferent nociceptor. | J Neurosci. | 1993 Jun;13(6):2273-86.

[7] Lynn B. | Capsaicin: actions on nociceptive C-fibres and therapeutic potential. | Pain. | 1990 Apr;41(1):61-9.

[8] [No authors listed] | Treatment of painful diabetic neuropathy with topical capsaicin. A multicenter, double-blind, vehicle-controlled study. The Capsaicin Study Group. | Arch Intern Med. | 1991 Nov;151(11):2225-9.

[9] Forst T, Pohlmann T, Kunt T, Goitom K, Schulz G, Löbig M, Engelbach M, Beyer J, Pfützner A. | The influence of local capsaicin treatment on small nerve fibre function and neurovascular control in symptomatic diabetic neuropathy. | Acta Diabetol. | 2002 Apr;39(1):1-6.

[10] Ellison N, Loprinzi CL, Kugler J, Hatfield AK, Miser A, Sloan JA, Wender DB, Rowland KM, Molina R, Cascino TL, Vukov AM, Dhaliwal HS, Ghosh C. | Phase III placebo-controlled trial of capsaicin cream in the management of surgical neuropathic pain in cancer patients. | J Clin Oncol. | 1997 Aug;15(8):2974-80.

[11] Bernstein JE, Korman NJ, Bickers DR, Dahl MV, Millikan LE. | Topical capsaicin treatment of chronic postherpetic neuralgia. | J Am Acad Dermatol. | 1989 Aug;21(2 Pt 1):265-70.

[12] Watson CP, Tyler KL, Bickers DR, Millikan LE, Smith S, Coleman E. | A randomized vehicle-controlled trial of topical capsaicin in the treatment of postherpetic neuralgia. | Clin Ther. | 1993 May-Jun;15(3):510-26.

[13] McCleane G. | The analgesic efficacy of topical capsaicin is enhanced by glyceryl trinitrate in painful osteoarthritis: a randomized, double blind, placebo controlled study. | Eur J Pain. | 2000;4(4):355-60.

[14] Walker RA, McCleane GJ. | The addition of glyceryltrinitrate to capsaicin cream reduces the thermal allodynia associated with the application of capsaicin alone in humans. | Neurosci Lett. | 2002 Apr 19;323(1):78-80.

[15] McCleane GJ, McLaughlin M. | The addition of GTN to capsaicin cream reduces the discomfort associated with application of capsaicin alone. A volunteer study. | Pain. | 1998 Nov;78(2):149-51.

[16] Berrazueta JR, Losada A, Poveda J, Ochoteco A, Riestra A, Salas E, Amado JA. | Successful treatment of shoulder pain syndrome due to supraspinatus tendinitis with transdermal nitroglycerin. A double blind study. | Pain. | 1996 Jul;66(1):63-7.

[17] Berrazueta JR, Poveda JJ, Ochoteco J, Amado JA, Puebla F, Salas E, Sarabia M. | The anti-inflammatory and analgesic action of transdermal glyceryltrinitrate in the treatment of infusion-related thrombophlebitis. | Postgrad Med J. | 1993 Jan;69(807):37-40.

[18] Berrazueta JR, Fleitas M, Salas E, Amado JA, Poveda JJ, Ochoteco A, Sánchez de Vega MJ, Ruiz de Celis G. | Local transdermal glyceryl trinitrate has an antiinflammatory action on thrombophlebitis induced by sclerosis of leg varicose veins. | Angiology. | 1994 May;45(5):347-51.

[19] Simpson DM, Brown S, Tobias J; NGX-4010 C107 Study Group. | Controlled trial of high-concentration capsaicin patch for treatment of painful HIV neuropathy. | Neurology. | 2008 Jun 10;70(24):2305-13.

[20] Backonja M, Wallace MS, Blonsky ER, Cutler BJ, Malan P Jr, Rauck R, Tobias J; NGX-4010 C116 Study Group. | NGX-4010, a high-concentration capsaicin patch, for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomised, double-blind study. | Lancet Neurol. | 2008 Dec;7(12):1106-12. Epub 2008 Oct 30.

[21] Raza K, Singh B, Mahajan A, Negi P, Bhatia A, Katare OP. | Design and evaluation of flexible membrane vesicles (FMVs) for enhanced topical delivery of capsaicin. | J Drug Target. | 2011 May;19(4):293-302. Epub 2010 Jul 8.

[22] McCleane G. | Topical application of doxepin hydrochloride, capsaicin and a combination of both produces analgesia in chronic human neuropathic pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. | Br J Clin Pharmacol. | 2000 Jun;49(6):574-9.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*