Anti-epileptica bij neuropathische pijn nooit vergeleken

Medicatie bij epilepsie, anti-epileptica, kunnen bij neuropathische pijn werken, echter is de werking hiervan nooit met elkaar vergeleken.

pixabay-3673645-INP.jpg anti-epileptica neuropathische pijnAls voorbeeld is Pregabaline is veel onderzocht voor diverse soorten neuropathie. Voor beide indicaties is de werkzaamheid op de lange termijn nog onvoldoende vastgesteld.

Maar voor het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) en mononeuritis, is Pregabaline niet onderzocht.

Voorzichtigheid met aanwijzing

Aanwijzing tot de werking bij andere soorten neuropathische pijn moet met voorzichtigheid gebeuren. Omdat is gebleken dat de meeste anti-epileptica wél werkzaam zijn bij diabetische polyneuropathie, maar niet werkzaam bij HIV en neuropathie.

Terwijl Pregabaline bij postherpetische neuralgie weer meer werkzaam is dan bij diabetische polyneuropathie. Bij patiënten die last hebben van slaperigheid, ziet men een hogere respons dan bij diegenen die geen last van slaperig hadden. 

De werkzaamheid lijkt bij deze twee neuropathische aandoeningen, zijn vergelijkbaar met andere anti-epileptica zoals Gabapentine en Carbamazepine

Anti-epileptica niet met elkaar vergeleken

In geen enkel onderzoek zijn verschillende anti-epileptica direct met elkaar vergeleken. In een ongepubliceerd vergelijkend onderzoek bij diabetische polyneuropathie was de werkzaamheid van Pregabaline niet groter dan van placebo. Zowel op de respons als op de gemiddelde pijnscore gemeten. Terwijl Amitriptyline 75 mg/dag op beide uitkomstmaten duidelijk verschilde van placebo.

Volgens een Cochrane overzicht is er verder met Gabapentine geen bewijs dat het werkzamer is dan Carbamazepine.

Carbamazepine is echter vooral onderzocht bij trigeminusneuralgie, waarbij het bij 30–50% meer patiënten de pijn verminderde dan met placebo. Bij diabetische neuropathie zijn van carbamazepine, Fenytoïne en Gabapentine in beperkt onderzoek duidelijke effecten aangetoond:

  • na twee weken was met deze anti-convulsiva bij 30–50% meer patiënten de pijn verminderd dan met placebo.

Geen verschil met placebo

Van Gabapentine en Fenytoïne was echter niet in alle onderzoeken de werkzaamheid duidelijk verschillend van placebo. Voor Gabapentine wordt dit geweten aan een te lage dosering in sommige onderzoeken.

Alleen Pregabaline is voor centrale neuropathische pijn geregistreerd, gebaseerd op onderzoek bij patiënten met pijn door ruggenmergletsel. Het effect op de pijnrespons van Pregabaline bij deze vorm van centrale neuropathische pijn, lijkt geringer dan in de studies met perifere neuropathische pijn.

Bij 21,7% van de patiënten verbeterde de pijnscore met 50% of meer, vergeleken met 7,5% van de patiënten met placebo. Pregabaline is niet onderzocht bij andere vormen van centrale pijn, zoals bij multiple sclerose (MS) of na een beroerte. Het bijwerkingenprofiel van Pregabaline lijkt voorlopig vergelijkbaar met dat van Gabapentine.[1][2]

Prof. dr. J.M. Keppel Hesselink, Drs. D.J. Kopsky, arts
‘Anti-epileptica bij neuropathische pijn nooit vergeleken’

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Twijfels over werking Pregabaline bij hernia pijn

Markt neuropathische pijnstillers groeit
Fingolimod voor neuropathie is teleurstellend
Alarmbel luidt over gebruik zware pijnstillers!


Referentielijst

[1] Arezzo JC, Rosenstock J, Lamoreaux L, Pauer L. | Efficacy and safety of pregabalin 600 mg/d for treating painful diabetic peripheral neuropathy: a double-blind placebo-controlled trial. | BMC Neurol. | 2008 Sep 16;8:33.

[2] Stacey BR, Swift JN. | Pregabalin for neuropathic pain based on recent clinical trials. | Curr Pain Headache Rep. | 2006 Jun;10(3):179-84.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*