Wat is de oorzaak van Vasculitis Neuropathie?

Wat is de oorzaak van Vasculitis Neuropathie? Vasculitis neuropathie kan een onderdeel vormen van een ontsteking van bloedvaatjes in het hele lijf, de zogenaamde systemische vasculitis.

112311491-Nikonlike-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn vasculitis neuropathieMaar het kan ook een onderdeel zijn van niet systemische vasculitis. Het klinische beeld is meestal beperkt tot een aandoening van een enkele zenuw, of meerdere zenuwen tegelijkertijd, maar het is vrijwel nooit een symmetrische aandoening, zoals de polyneuropathie dat is. 

Het meest komt voor een asymmetrische of multifocale pijnlijke neuropathie. Dat betekent dat de pijn op verschillende plaatsen gevoeld kan worden. De medische term daarvoor is de mono neuritis multiplex. Dat zien we in meer dan de helft van alle gevallen van patiënten die een vasculitis neuropathie krijgen.

De meest getroffen zenuw is een zenuw in het been, maar ook de zenuwen naar de arm kunnen aangedaan zijn.

Oorzaken reuma en Churg-Strauss syndroom

De meest voorkomende ziektebeelden die deze vasculitis kunnen veroorzaken zijn de reumatische aandoening polyarteritis nodosa en het Churg-Strauss syndroom.

In het eerste geval, bij polyarteritis nodosa die een auto-immuun ziekte is, raken vooral de middelgrote en grote slagaderen ontstoken.

In het tweede geval zijn dat kleinere vaten. Het Churg-Strauss Syndroom is ook een vorm van systeem vasculitis, en een auto-immuunziekte die gekenmerkt wordt door een chronische ontsteking van de wat kleinere vaten.

Soms kan een foute diagnose gesteld worden en gaat het bijvoorbeeld om een neuroborelliose.[1] Maar ook kan vasculitis neuropathie een bijwerking van medicijnen zijn.[2]

Indeling van de vasculitis neuropathieën

We volgen een overzicht uit 2005: [3]

Primary systemic vasculitides 

  1. Polyarteritis nodosa
  2. Churg-Strauss syndrome
  3. Microscopic polyangiitis
  4. Wegener’s granulomatosis

Secondary systemic vasculitides 

  1. Rheumatoid vasculitis
  2. Hepatitis C and mixed cryoglobulinaemia
  3. HIV and cytomegalovirus
  4. Paraneoplastic vasculitic neuropathy
  5. Non-systemic vasculitic neuropathy
  6. Diabetic and non-diabetic lumbosacral radiculoplexus neuropathy

In dat artikel werd het overzicht als volgt afgesloten:

Omdat neurologen een integraal onderdeel uitmaken om te komen tot diagnose en behandeling van patiënten met vasculitis die de perifere zenuwen aantasten, moeten zij de classificatie en behandelingsopties en indicaties voor deze ziekten begrijpen en ontwikkelen.

Het bieden van zorg aan patiënten met vasculitis neuropathie, omvat ook een gepaste bewaking van mogelijke complicaties van behandelingen. Hoewel corticosteroïden de steunpilaar blijven voor de behandeling van niet-virale systemische vasculitis neuropathie, zijn  de huidige behandelingen meer ziektespecifiek.

Prospectieve klinische studies van traditionele en nieuwe behandelingen zijn nodig om indicaties te identificeren en de werkzaamheid vast te stellen voor cytotoxische middelen, intraveneuze immunoglobuline en plasma-uitwisseling. Prospectieve studies zijn ook nodig om richtlijnen te geven voor het inductieproces en de duur van de onderhoudsbehandeling.

Idealiter zal toekomstig onderzoek leiden tot veiligere lange termijn behandelingen die gericht zijn op specifieke componenten van de inflammatoire route.

Behandeling voor vasculitis neuropathie

Er zijn verschillende behandelingen voor vasculitis neuropathie mogelijk. En naast de klassieke middelen die het immuunsysteem onderdrukken worden moderne antilichamen soms als tweede lijnsbehandeling ingezet, zoals rituximab, infliximab, en alemtuzumab.[4][5]

Maart 2010, revisie mei 2012, Prof. dr. J.M. Keppel Hesselink
‘Wat is de oorzaak van Vasculitis Neuropathie?’

Bekijk hier video’s van onze patiënten over neuropathie.

Wat is MGUS neuropathie?

Pijn bij Syringomyelie verhelpen
Komt het Vernet syndroom door Gordelroos?
Behandeling voor Herpes Genitalis


Referentielijst

[1] Träisk F, Andersson M, Svenungsson E. | Three cases of neuroborreliosis misdiagnosed as giant cell arteritis. | Scand J Rheumatol. | 2012;41(2):158-60.

[2] Thaisetthawatkul P, Sundell R, Robertson CE, Dyck PJ. | Vasculitic neuropathy associated with minocycline use. | J Clin Neuromuscul Dis. | 2011 Jun;12(4):231-4.

[3] Schaublin GA, Michet CJ Jr, Dyck PJ, Burns TM. | An update on the classification and treatment of vasculitic neuropathy. | Lancet Neurol. | 2005 Dec;4(12):853-65.

[4] Weber A, Hohlfeld T, Schrör K. | ADP-induced second wave aggregation in platelet rich plasma from hypercholesterolemic rabbits. | Thromb Res. | 1991 Dec 15;64(6):703-12.

[5] Collins MP, Periquet-Collins I. | Nonsystemic vasculitic neuropathy: update on diagnosis, classification, pathogenesis, and treatment. | Front Neurol Neurosci. | 2009;26:26-66. Epub 2009 Apr 6.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*