Home > Algemeen > Wetenschap

Wetenschap

In deze sectie zijn artikelen opgenomen waarin de meest recente wetenschappelijke onderzoeken worden besproken op het gebied van neuropathie of neuropathische pijn.

Amerika eindelijk achter Cannabis gebruik bij pijn

Na vele miljoenen U.S. Dollar onderzoeksgelden steunt een Universitair rapport nu eindelijk en breed gedragen het gebruik van Cannabis als een bewezen pijnstiller! Diverse recente studies blijken namelijk steeds weer aan te geven datCannabis inderdaad een duidelijk werkzaam middel is!

Uit het rapport van februari 2010 uit het Center for Medical Cannabis Research (CMCR) blijkt dat spasmen bij multipele sclerose en ernstige pijnen van neurologische origine, zoals neuropathische pijnen, zinvol behandeld kunnen worden met Cannabis. Iets dat we in ons centrum al jaren doen overigens. Alleen de ziekenkostenverzekeraars werken niet echt mee. Die laten de patienten er zelf voor betalen. Dat is toch snel 50 Euro voor een potje met 5 gram, best veel dus! Terwijl nu blijkt dat Cannabis net zo goed werkt als het merendeel van de farmaceutische pijnstillers voor neuropathische pijn. En die zijn soms veel duurder, maar worden wel vergoed…We hopen dat dat nu anders gaat worden, nu dit prestigieuze stuk beschikbaar is gekomen. Hier een citaat met betrekking tot de belangrijkste indicaties voor Cannabis:

Lees meer...

In de VS refereert men naar Neuropathie.nu voor chemo neuropathie

Het is boeiend om te zien hoe groot de invloed aan het worden is van het werk dat we in Soest doen aan de behandeling van Chemo geinduceerde neuropathie. Hier een voorbeeld van een tekst uit de VS die in Maart 2010 verscheen naar aanleiding van een van onze Youtube filmpjes:

Lees meer...

ZonMW project diabetische neuropathie en De rol van het vasculaire endotheel

Ook bij ZonMw aandacht voor diabetes en neuropathie. In 2010 startte een boeiend project, dat o.a. de relatie onderzoekt van stikstofoxide en endotheline bij de pathogenese van diabetische neuropathie, ingediend door Prof. dr. C.D.A. Stehouwer van het VU Medisch Centrum. Hier de hypothesen en het onderzoeksvoorstel:

Lees meer...

Brandende pijn bij Guillain Barre

Bij het Guillain Barré syndroom (GBS) komt soms pijn voor. Die pijn is brandend van aard en duidelijk neuropathisch. 

Lees meer...

Endocannabinoid opiaat noradrenerg netwerk: basis voor boosten met palmitoylethanolamide

Jillian L. Scavone en collega’s lieten in een elegant neurobiologisch onderzoek zien hoe het endocannabinoid systeem samenhangt met ons opiaat systeem in de locus coeruleus, een belangrijke noradrenerge kern in de hersenen, die een belangrijke rol speelt bij pijngewaarwording. Ze wijzen er eerst op de de CB 1 receptor en de mu-opiaat receptor (MOR) veel voorkomen in het centrale zenuwstelsel.

Lees meer...

ARA290 tegen neuropathische pijnen

ARA290 tegen neuropathische pijnen, een nieuw klein eiwitje dat afkomstig is van erythropoietine, het hormoon dat een rol speelt bij de vorming van rode bloedcellen. Het middel is nu in fase II, menselijk onderzoek. Het middel remt de ontstekingen, waarvan we weten dat die bij neuropathische pijnen een grote rol spelen. In die zin is het mechanisme enigszins te vergelijken met het supplement dat in Nederland al veel gebruikt wordt bij neuropathische pijnen.

Lees meer...

Immunosuppressie bij multifocale motorische neuropathie

Terwijl het geven van intraveneuze immuunglobulines zinvol lijkt bij de MMN, de multifocale motorische neuropathie, is dat vooralsnog niet het geval voor immuun-onderdrukkende stoffen, zoals bijvoorbeeld mycophenolate. De Cochrane-analyse van januari 2009 analyseerde het materiaal dat voorhanden is en kwam tot de conclusie dat het bewijs afwezig was:

Lees meer...

Chronische idiopathische polyneuropathie en vermoeid zijn

Een onderzoek door neurologen uitgevoerd liet zien dat bij patienten met chronische idiopathische neuropathie vermoeidheid een symptoom is, waar patienten vaak last van hebben. In een vergelijking met andere neurologische patienten kwam vermoeidheid zelfs bij CIAP patienten meer voor, ook meer dan bij Guillain Barre (GBS) patienten. Voorts was er vaker sprake van pijnklachten. Hun conclusie was:

Lees meer...

Bij endometriose ook neuropathische pijn

Bij endometriose speelt neuropathische pijn vermoedelijk ook een rol. De bekkenpijn bij endometriose is lastig te behandelen. Endometriose als zodanig is ook moeilijk te behandelen, en komt vaak terug. Recent ondezoek lijkt te wijzen op het feit dat de pijn bij endometriose neuropathische is, en daarom dit stuk.

Lees meer...

SLE-CIDP

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie is een bijzonder ziektebeeld, waarvan we het fijne nog niet weten. de klinische manifestaties ervan lopen nogal uiteen. Soms kan een CIDP met een acuut begin debuteren. Dan lijkt het nogal op de ziekte van Guillain Barre Landy Strohl. De volgende patient had zo’n bizar begin van de ziekte, met verlammingen van veel spieren, autonome ontregelingen en de patient moest ook aan de beademing. Vervolgens, na IVIG, immuunglobulines knapte de patient goed op, maar na een volledig herstel stortte de patient weer ineen, met ernstige verlammingen. Een kuur met IVIG en corticosteroiden hielp de patient er weer bovenop, en de uiteindelijke diagnose was SLE-gerelateerde CIDP:

Lees meer...

Gordelroos behandelen met Lyrica® en oxycodon?

De pijn bij gordelroos behandelen is niet eenvoudig. Daarom is het goed kennis te nemen van klinische studies op dit gebied. In ons instituut behandelen we gordelroos soms met cremes, en soms met combinaties van bepaalde middelen en cremes. Hier een onderwerp op het gebied van de combinatietherapie van gordelroos. Lyrica® is de merknaam van het middel pregabaline.

Lees meer...

Afwijkingen calcium homeostase bij neuropathie

Abnormale neuronaal calcium (als Ca(2+) ionen homeostase wordt gezien als een oorzaak van verschillende aandoeningen van het zenuwstelsel. Zowel bij neuropathische pijn als bij de diabetische neuropathie wordt anno 2010 deze afwijking gezien als een mogelijke oorzakelijke factor.

In beide gevallen is er namelijk een aberrante Ca(2+) kanaal expressie en een veranderde functionaliteit. Deze veranderingen worden gezien als samenhangend met de dysfuncties van de energiecentrales van de zenuwcel, de mitochondriale dysfunction bij de pijnlijke en de diabetische neuropathie vormen.

Lees meer...

Mexiletine remt abnormale prikkelgeleiding

Mexiletine remt abnormale prikkelgeleiding, blijkt uit een ondezoek van Japanse wetenschappers. Deze stof is verwant met lidocaine. In een experiment met 17 patienten met neuropathische pijn vonden de onderzoekers het volgende.

Lees meer...

Dosering, cisplatin, carboplatin en leeftijd blijven issues bij chemokuren

Dosering, cisplatin, carboplatin en leeftijd blijven issues bij de bijwerking van chemokuren. De beide platina-zouten geven het meest frequent als bijwerking neuropathie, en de neuropathie is ernstiger naarmate de patient ouder is, en de gegeven totale dosis hoger. Dit is het resultaat van een analyse bij bijna 800 mannelijke patienten die behandeld werden met verschillende chemokuren.

Lees meer...

Eerste genoom zieke patient geheel beschikbaar: doorbraak!

Het eerste totale genoom van een zieke mens is beschikbaar gekomen. Terwijl het bepalen van een geheel menselijk genoom aanvankelijk vijf honderd miljoen US$ kostte, is nu het genoom van een geleerde die lijdt aan de ziekte van Charcot Marie Tooth voor 50.000 US$ bepaald door een Amerikaanse onderzoeksgroep. Daarbij is de patient, Dr. Lupski, ook wijzer geworden, evenals de hele wetenschap. De essentie van deze neuropathie ligt namelijk in een gen dat we steeds over het hoofd gezien hebben, het SH3TC2 gen. Dat is een van de 39 genen die na een mutatie deze neuropathie kunnen veroorzaken. Maar dit gen is nooit gevonden, omdat het volledige genoom nooit is gesequenced. 

Lees meer...

Onderzoek naar oorzaak multifocale motorische neuropathie

Het onderzoek naar oorzaak multifocale motorische neuropathie in Utrecht is afgerond, ziehier het persbericht. 

Lees meer...

Fibromyalgie: afwijking glutamate in hersenen!

Teveel glutamaat in de hersenen van fibromyalgie patienten! Glutamaat is een activerende neurotransmitter, en het belang daarvan blijkt nu uit een editorial in een medisch tijdschrift, van de hand van onderzoeker uit de afdeling anesthesiologie van de Universiteit van Michigan.

Lees meer...

Zenuwregeneratie en palmitoylethanolamide

Het endocannabinoid systeem lijkt een belangrijke rol te spelen in ons lijf bij regeneratie processen. Hier een recent (2011) artikel dat aangeeft dat het endocannabinoid palmitoylethanolamide neuroprotectief en zenuwregeneratief vermogen heeft.

Lees meer...

Translationeel onderzoek leidt tot doorbraak

Het instituut voor neuropathische pijn heeft als speerpunt translationeel onderzoek. Dat wil zeggen, hoe pas je fundamentele wetenschappelijke kennis toe zodat de patient er beter van wordt.

Fundamenteel onderzoek 

Het fundamentele onderzoek van moleculen en cellen krijgt steeds meer toepassingsmogelijkheden in de behandeling en de preventie van pijnsyndromen. Het onderzoek dat die brug slaat tussen het fundamentele onderzoek en de klinische toepassingen wordt aangeduid met de term translationeel onderzoek. Door de aanwezigheid van praktisch werkzame artsen en een moleculair farmacoloog in ons instituut en binnen onze samenwerkingskringen heeft ons instituut voor neuropathische pijn een pole position op het gebied van het translationele onderzoek binnen de chronische neuropathische pijn.

Samenwerking tussen INP en andere instituten, onze doelstelling 

Steeds meer artsen in Nederland, alsmede internationaal werkende artsen en wetenschappers, zoeken met ons de dialoog over hoe verder bij de behandeling van chronische pijnen. 

Ons instituut heeft dan ook een praktische doelstelling, die direct op de patient gericht is. De kern vat zich samen als : pijnstilling zonder bijwerkingen is ieders recht. Een van onze doelstellingen die dit steunen, is om op kwalitatief hoog niveau translationeel onderzoek te doen en een hoge output te genereren op het gebied van de behandeling van chronische pijnen.

In de laatste jaren genereerde ons instituut een serie publicaties die alle als focus hadden: optimale pijnbehandeling met minimale bijwerkingen. De oprichters van ons instituut publiceerden nog nooit zo vaak in internationale peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften als de laatste 2 jaren.

Ontwikkeling behandeling chronische pijn met natuurlijke stoffen 

In ons instituut vormen we een spearhead op gebied van het onderzoek naar de pijnstillende werking van natuurlijke stoffen die vrij zijn van problematische bijwerkingen. Ons werk met het lichaamseigen supplement Palmitoylethanolamide (merknamen een PEA-houdend product  en PeaPur) heeft geleid tot vele internationale publicaties op dit gebied; zie bv onder de link

Ontwikkeling nieuwe pijnstillende creme’s in INP basis 

Vanaf 2009 nam het aantal activiteiten dat gerelateerd is aan wetenschappelijk onderzoek binnen ons instituut sterk toe, mede door de intensieve samenwerking met een formuleringsapotheker, die samen met ons een hele lijn pijnstillende creme’s ontwikkelde. Op de nieuwe website www.stopdepijn.com  staan de concrete resultaten van ons onderzoek genoemd.

Ontwikkelingen binnen het thema van chronische en neuropathische pijn en pijnbestrijding hebben zich sinds 2009 met name geconcentreerd op het initiëren van nieuw onderzoek op het gebied van de bijwerkingsvrije behandeling van chronische pijnen.

Daarnaast werden er nieuwe projecten op het gebied van het complex regionaal pijn syndroom (CRPS) en de diabetische neuropathische pijn opgestart. Ook werd een behandelingsprotocol ontwikkeld voor de behandeling van aan chemokuur gerelateerde neuropathische klachten. Deze ontwikkelingen hebben tevens geleid tot nieuwe samenwerking en verdere bestendiging van reeds bestaande internationale samenwerkingverbanden. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om te komen tot internationale RCT’s op het gebied van pijnbehandeling met creme’s.

Via de linked-in special interest group neuropathsche pijn die door ons is opgericht, heeft ons instituut binding met ruim 500 internationale specialisten op het gebied van pijnbestrijding. 

Juli 2012, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink 

Lees meer...

Cremes net zo goed als pijnstillers

Cremes die je op de huid smeert zijn net zo goed als pijnstillers die je in moet nemen bij neuropathische pijnen. In een vergelijking tussen een groot aantal studies was dat de conclusie van een aantal anesthesiologen uit de VS.

Lees meer...

Methocarbamol tegen krampen

Methocarbamol is een centraal werkzaam spierverslappend middel, dat o.a. in Duitsland op recept verkrijgbaar is en via onze apothekers op recept geimporteerd kan worden. Sommige patienten met neuropathie hebben erg veel last van krampen in de benen, vooral ’s nachts, en dit medicament kan helpen.

Lees meer...

Tapentadol voor ernstige pijn

Tapentadol is een nieuw opiaat voor neuropathische pijn en ontwikkeld door de bekende opiaat producerende farmaceutische industrie, Grünenthal. Bij studies in mensen blijkt het even werkzaam te zijn als oxycodon en minder bijwerkingen te hebben. Meer patienten tolereren tapentadol. Het receptor profiel van tapentadol is ook boeiend, omdat het wat exra’s biedt boevnde klassieke opiaat agonisten. Het heeft zowel affiniteit van de mu-opiaat receptoren als dat het ook een remmer is van de opname van noradrenaline in de hersenen. 

Lees meer...

Effectiviteit pijnteams teleurstellend

Een recente Duitse studie bekeek de effectiviteit van zogenaamde gespecialiseerde pijnteams. Deze was behoorlijk teleurstellend. We hadden gedacht dat er meer succes zou zijn met deze interdisciplinaire behandeling van chronische pijn. Niet dus. Slechts een op de vijf patienten had duidelijk baat bij de behandeling door een gespecialiseerd pijnteam. Het kan dus duidelijk nog veel beter! Dit merkten de onderzoekers op:

Lees meer...

Lyrica® (pregabaline) effectiviteit bij neuropathische pijn

De effectiviteit van Lyrica® (pregabaline) bij diverse soorten neuropathische pijn werd in 2009 bescheven door de Cochrane groep. We citeren hier hun bevindingen:

Lees meer...

Picoplatin tegen kanker: minder polyneuropathie?

Poniard PharmacPoniard Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: PARD) is een bedrijf die een nieuw middel, een chemotherapeuticum, in ontwikkelin g heeft dat ietwat te vergelijken is met de andere platina zouten tegen kanker. Het heeft de naam van picoplatin en de hoop is dat het minder bijwerkingen heeft dan de andere anti-kanker middelen op bais van platina. Het wordt ontwikkeld o.a. tegen klein longcel carcinoom en gemetastaseerd prostaat carcinoom.

De CEO merkte begin 2010 over de doelen van dit middel op: 

 

Lees meer...

Nierdialyse, verminderde nierfunctie en neuropathie

Patienten met een chronisch nierlijden, een nephropathie, en patienten die aan de dialyse zijn hebben een verhoogde kans op het krijgen van een neuropathie. Om die neuropathie zo goed mogelijk te behandelen, is het van belang precies te weten welke medicijnen ingenomen worden, voordat zenuw-opbouwende supplementen gegeven kunnen worden.

Lees meer...

sodium valproate and glyceryl trinitrate spray in neuropathic pain

Creams and sprays are promissing in the treatment of neuropathic pain.

Lees meer...

Autonome neuropathie en supplementen

Dr Ziegler en collega’s publiceerde de resultaten van een studie: Effects of treatment with the antioxidant alpha-lipoic acid on cardiac autonomic neuropathy in NIDDM patients. A 4-month randomized controlled multicenter trial (DEKAN Study). Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie.

Lees meer...

Diermodellen voor neuropathische pijn

Er zijn verschillende diermodellen die gebruikt worden om te analyseren of bepaalde stoffen of combinaties daarvan zinvol zouden kunnen zijn bij de behandeling van neuropathische pijn. Een veel gebruikt model is het zogenaamde “chronic constriction injury (CCI)”model in een rat.

Lees meer...

Neuropathische pijn behandelen met palmitoylethanolamide (PEA)

Bij het horen van de term neuropathische pijn denken we onwillekeurig aan het neuron en de pathologie ervan (neuro-pathisch). Die reflex doet echter grote afbreuk aan de complexe pathogenese van neuropathische pijn en staat nieuwe ontwikkelingen in de weg. In de literatuur duikt een nieuwe term op: gliopathische pijn. Het natuurlijke middel palmitoylethanolamide kan als supplement  daarbij goed ingezet worden.

Lees meer...