Home > Algemeen > Wetenschap

Wetenschap

In deze sectie zijn artikelen opgenomen waarin de meest recente wetenschappelijke onderzoeken worden besproken op het gebied van neuropathie of neuropathische pijn.

Dosering, cisplatin, carboplatin en leeftijd blijven issues bij chemokuren

Dosering, cisplatin, carboplatin en leeftijd blijven issues bij de bijwerking van chemokuren. De beide platina-zouten geven het meest frequent als bijwerking neuropathie, en de neuropathie is ernstiger naarmate de patient ouder is, en de gegeven totale dosis hoger. Dit is het resultaat van een analyse bij bijna 800 mannelijke patienten die behandeld werden met verschillende chemokuren.

Lees meer...

Eerste genoom zieke patient geheel beschikbaar: doorbraak!

Het eerste totale genoom van een zieke mens is beschikbaar gekomen. Terwijl het bepalen van een geheel menselijk genoom aanvankelijk vijf honderd miljoen US$ kostte, is nu het genoom van een geleerde die lijdt aan de ziekte van Charcot Marie Tooth voor 50.000 US$ bepaald door een Amerikaanse onderzoeksgroep. Daarbij is de patient, Dr. Lupski, ook wijzer geworden, evenals de hele wetenschap. De essentie van deze neuropathie ligt namelijk in een gen dat we steeds over het hoofd gezien hebben, het SH3TC2 gen. Dat is een van de 39 genen die na een mutatie deze neuropathie kunnen veroorzaken. Maar dit gen is nooit gevonden, omdat het volledige genoom nooit is gesequenced. 

Lees meer...

Onderzoek naar oorzaak multifocale motorische neuropathie

Het onderzoek naar oorzaak multifocale motorische neuropathie in Utrecht is afgerond, ziehier het persbericht. 

Lees meer...

Fibromyalgie: afwijking glutamate in hersenen!

Teveel glutamaat in de hersenen van fibromyalgie patienten! Glutamaat is een activerende neurotransmitter, en het belang daarvan blijkt nu uit een editorial in een medisch tijdschrift, van de hand van onderzoeker uit de afdeling anesthesiologie van de Universiteit van Michigan.

Lees meer...

Zenuwregeneratie en palmitoylethanolamide

Het endocannabinoid systeem lijkt een belangrijke rol te spelen in ons lijf bij regeneratie processen. Hier een recent (2011) artikel dat aangeeft dat het endocannabinoid palmitoylethanolamide neuroprotectief en zenuwregeneratief vermogen heeft.

Lees meer...

Translationeel onderzoek leidt tot doorbraak

Het instituut voor neuropathische pijn heeft als speerpunt translationeel onderzoek. Dat wil zeggen, hoe pas je fundamentele wetenschappelijke kennis toe zodat de patient er beter van wordt.

Fundamenteel onderzoek 

Het fundamentele onderzoek van moleculen en cellen krijgt steeds meer toepassingsmogelijkheden in de behandeling en de preventie van pijnsyndromen. Het onderzoek dat die brug slaat tussen het fundamentele onderzoek en de klinische toepassingen wordt aangeduid met de term translationeel onderzoek. Door de aanwezigheid van praktisch werkzame artsen en een moleculair farmacoloog in ons instituut en binnen onze samenwerkingskringen heeft ons instituut voor neuropathische pijn een pole position op het gebied van het translationele onderzoek binnen de chronische neuropathische pijn.

Samenwerking tussen INP en andere instituten, onze doelstelling 

Steeds meer artsen in Nederland, alsmede internationaal werkende artsen en wetenschappers, zoeken met ons de dialoog over hoe verder bij de behandeling van chronische pijnen. 

Ons instituut heeft dan ook een praktische doelstelling, die direct op de patient gericht is. De kern vat zich samen als : pijnstilling zonder bijwerkingen is ieders recht. Een van onze doelstellingen die dit steunen, is om op kwalitatief hoog niveau translationeel onderzoek te doen en een hoge output te genereren op het gebied van de behandeling van chronische pijnen.

In de laatste jaren genereerde ons instituut een serie publicaties die alle als focus hadden: optimale pijnbehandeling met minimale bijwerkingen. De oprichters van ons instituut publiceerden nog nooit zo vaak in internationale peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften als de laatste 2 jaren.

Ontwikkeling behandeling chronische pijn met natuurlijke stoffen 

In ons instituut vormen we een spearhead op gebied van het onderzoek naar de pijnstillende werking van natuurlijke stoffen die vrij zijn van problematische bijwerkingen. Ons werk met het lichaamseigen supplement Palmitoylethanolamide (merknamen een PEA-houdend product  en PeaPur) heeft geleid tot vele internationale publicaties op dit gebied; zie bv onder de link

Ontwikkeling nieuwe pijnstillende creme’s in INP basis 

Vanaf 2009 nam het aantal activiteiten dat gerelateerd is aan wetenschappelijk onderzoek binnen ons instituut sterk toe, mede door de intensieve samenwerking met een formuleringsapotheker, die samen met ons een hele lijn pijnstillende creme’s ontwikkelde. Op de nieuwe website www.stopdepijn.com  staan de concrete resultaten van ons onderzoek genoemd.

Ontwikkelingen binnen het thema van chronische en neuropathische pijn en pijnbestrijding hebben zich sinds 2009 met name geconcentreerd op het initiëren van nieuw onderzoek op het gebied van de bijwerkingsvrije behandeling van chronische pijnen.

Daarnaast werden er nieuwe projecten op het gebied van het complex regionaal pijn syndroom (CRPS) en de diabetische neuropathische pijn opgestart. Ook werd een behandelingsprotocol ontwikkeld voor de behandeling van aan chemokuur gerelateerde neuropathische klachten. Deze ontwikkelingen hebben tevens geleid tot nieuwe samenwerking en verdere bestendiging van reeds bestaande internationale samenwerkingverbanden. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om te komen tot internationale RCT’s op het gebied van pijnbehandeling met creme’s.

Via de linked-in special interest group neuropathsche pijn die door ons is opgericht, heeft ons instituut binding met ruim 500 internationale specialisten op het gebied van pijnbestrijding. 

Juli 2012, prof. dr. Jan M. Keppel Hesselink 

Lees meer...

Immunosuppressie bij multifocale motorische neuropathie

Terwijl het geven van intraveneuze immuunglobulines zinvol lijkt bij de MMN, de multifocale motorische neuropathie, is dat vooralsnog niet het geval voor immuun-onderdrukkende stoffen, zoals bijvoorbeeld mycophenolate. De Cochrane-analyse van januari 2009 analyseerde het materiaal dat voorhanden is en kwam tot de conclusie dat het bewijs afwezig was:

Lees meer...

Chronische idiopathische polyneuropathie en vermoeid zijn

Een onderzoek door neurologen uitgevoerd liet zien dat bij patienten met chronische idiopathische neuropathie vermoeidheid een symptoom is, waar patienten vaak last van hebben. In een vergelijking met andere neurologische patienten kwam vermoeidheid zelfs bij CIAP patienten meer voor, ook meer dan bij Guillain Barre (GBS) patienten. Voorts was er vaker sprake van pijnklachten. Hun conclusie was:

Lees meer...

Bij endometriose ook neuropathische pijn

Bij endometriose speelt neuropathische pijn vermoedelijk ook een rol. De bekkenpijn bij endometriose is lastig te behandelen. Endometriose als zodanig is ook moeilijk te behandelen, en komt vaak terug. Recent ondezoek lijkt te wijzen op het feit dat de pijn bij endometriose neuropathische is, en daarom dit stuk.

Lees meer...

SLE-CIDP

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie is een bijzonder ziektebeeld, waarvan we het fijne nog niet weten. de klinische manifestaties ervan lopen nogal uiteen. Soms kan een CIDP met een acuut begin debuteren. Dan lijkt het nogal op de ziekte van Guillain Barre Landy Strohl. De volgende patient had zo’n bizar begin van de ziekte, met verlammingen van veel spieren, autonome ontregelingen en de patient moest ook aan de beademing. Vervolgens, na IVIG, immuunglobulines knapte de patient goed op, maar na een volledig herstel stortte de patient weer ineen, met ernstige verlammingen. Een kuur met IVIG en corticosteroiden hielp de patient er weer bovenop, en de uiteindelijke diagnose was SLE-gerelateerde CIDP:

Lees meer...

Lyrica® (pregabaline) effectiviteit bij neuropathische pijn

De effectiviteit van Lyrica® (pregabaline) bij diverse soorten neuropathische pijn werd in 2009 bescheven door de Cochrane groep. We citeren hier hun bevindingen:

Lees meer...

Picoplatin tegen kanker: minder polyneuropathie?

Poniard PharmacPoniard Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: PARD) is een bedrijf die een nieuw middel, een chemotherapeuticum, in ontwikkelin g heeft dat ietwat te vergelijken is met de andere platina zouten tegen kanker. Het heeft de naam van picoplatin en de hoop is dat het minder bijwerkingen heeft dan de andere anti-kanker middelen op bais van platina. Het wordt ontwikkeld o.a. tegen klein longcel carcinoom en gemetastaseerd prostaat carcinoom.

De CEO merkte begin 2010 over de doelen van dit middel op: 

 

Lees meer...

Nierdialyse, verminderde nierfunctie en neuropathie

Patienten met een chronisch nierlijden, een nephropathie, en patienten die aan de dialyse zijn hebben een verhoogde kans op het krijgen van een neuropathie. Om die neuropathie zo goed mogelijk te behandelen, is het van belang precies te weten welke medicijnen ingenomen worden, voordat zenuw-opbouwende supplementen gegeven kunnen worden.

Lees meer...

sodium valproate and glyceryl trinitrate spray in neuropathic pain

Creams and sprays are promissing in the treatment of neuropathic pain.

Lees meer...

Autonome neuropathie en supplementen

Dr Ziegler en collega’s publiceerde de resultaten van een studie: Effects of treatment with the antioxidant alpha-lipoic acid on cardiac autonomic neuropathy in NIDDM patients. A 4-month randomized controlled multicenter trial (DEKAN Study). Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie.

Lees meer...

Diermodellen voor neuropathische pijn

Er zijn verschillende diermodellen die gebruikt worden om te analyseren of bepaalde stoffen of combinaties daarvan zinvol zouden kunnen zijn bij de behandeling van neuropathische pijn. Een veel gebruikt model is het zogenaamde “chronic constriction injury (CCI)”model in een rat.

Lees meer...

Neuropathische pijn behandelen met palmitoylethanolamide (PEA)

Bij het horen van de term neuropathische pijn denken we onwillekeurig aan het neuron en de pathologie ervan (neuro-pathisch). Die reflex doet echter grote afbreuk aan de complexe pathogenese van neuropathische pijn en staat nieuwe ontwikkelingen in de weg. In de literatuur duikt een nieuwe term op: gliopathische pijn. Het natuurlijke middel palmitoylethanolamide kan als supplement  daarbij goed ingezet worden.

Lees meer...

Groen licht voor Cannabis bij pijn

Cannabis roken of op een andere wijze tot je nemen geeft belangrijke pijnstillende werking. Wietolie heeft de laatste tijd ook de interesse van veel gebruikers. En dat bij de behandeling van chronische pijn in het algemeen, en ook voor door kanker veroorzaakte pijnen. Er zijn veel studies op dit gebied. Op het gebied van de invloed van wiet op niet-kanker pijn nu het resultaat van een grote studie naar de effecten van Cannabis die in 2011 in het medische tijdschrift the British Journal of Clinical Pharmacology verscheen.

Het pijnstillende effect van Cannabis is precies in lijn met wat wij in ons instituut al jaren weten. En het is ook in lijn met de pijnstillende en ontstekingsremmende effecten van de lichaamseigen stof en het supplement palmitoylethanolamide,  waarvan we aanvankelijk dachten dat het ook via de zogenaamde cannabisreceptoren loopt. Steeds meer wetenschappelijke informatie wijst nu dezelfde richting op: onze eigen cannabisreceptoren spelen een heel belangrijke rol bij pijn en ontstekingen. De positieve beïnvloeding van ons lijf met deze stoffen, zoals bij chroinische pijn dient nu eindelijk serieus genomen te worden!

Lees meer...

Palmitoylethanolamide bij Psoriasis en Eczeem

Ik heb al lang psoriasis op ellebogen en hoofdhaar, en kreeg steeds meer erge chronische pijnen aan gewrichten, moe, slapeloos en ellende.

Een vriend wees me op een behandeling met een ontstekingsremmer en een pijstiller die natuurlijk was en makkelijk in te nemen en in Italie heel veel voorgeschreven wordt: palmitoytlethanolamide, PEA. Ik ben nu ruim 3 maanden met dit middel bezig,

PEA is een supplement, en ik kan zeggen dat de pijn na 3 weken duidelijk minder werd. Maar ook mijn roodheid en de hele psoriasis is een stuk beter. PEA remt ontstekingscellen en daarom begreep ik dat ook de psoriasis zelf positief erop kan reageren. Bij mij lijkt dat er wel op!

Aldus een getuigenis op het internet.

Palmitoylethanolamide is een natuurlijke ontstekingsremmer, jeuk en pijnstiller. Met deze stof brengen we ontstekingen van de huid tot rust, op een natuurlijke wijze. Ook de jeuk wordt minder. Zeker met de beschikking over PEA creme kunnen dit soort nare huidaandoeningen nu van binnen en via de huid behandeld worden.

Lees meer...

Cremes net zo goed als pijnstillers

Cremes die je op de huid smeert zijn net zo goed als pijnstillers die je in moet nemen bij neuropathische pijnen. In een vergelijking tussen een groot aantal studies was dat de conclusie van een aantal anesthesiologen uit de VS.

Lees meer...

Methocarbamol tegen krampen

Methocarbamol is een centraal werkzaam spierverslappend middel, dat o.a. in Duitsland op recept verkrijgbaar is en via onze apothekers op recept geimporteerd kan worden. Sommige patienten met neuropathie hebben erg veel last van krampen in de benen, vooral ’s nachts, en dit medicament kan helpen.

Lees meer...

Tapentadol voor ernstige pijn

Tapentadol is een nieuw opiaat voor neuropathische pijn en ontwikkeld door de bekende opiaat producerende farmaceutische industrie, Grünenthal. Bij studies in mensen blijkt het even werkzaam te zijn als oxycodon en minder bijwerkingen te hebben. Meer patienten tolereren tapentadol. Het receptor profiel van tapentadol is ook boeiend, omdat het wat exra’s biedt boevnde klassieke opiaat agonisten. Het heeft zowel affiniteit van de mu-opiaat receptoren als dat het ook een remmer is van de opname van noradrenaline in de hersenen. 

Lees meer...

Effectiviteit pijnteams teleurstellend

Een recente Duitse studie bekeek de effectiviteit van zogenaamde gespecialiseerde pijnteams. Deze was behoorlijk teleurstellend. We hadden gedacht dat er meer succes zou zijn met deze interdisciplinaire behandeling van chronische pijn. Niet dus. Slechts een op de vijf patienten had duidelijk baat bij de behandeling door een gespecialiseerd pijnteam. Het kan dus duidelijk nog veel beter! Dit merkten de onderzoekers op:

Lees meer...

SB-509, een zinkvingerligand, tegen ALS en diabetische neuropathie

Sangamo Biosciences Inc. liet ons in December weten dat de eerste gegevens van een klnische studie naar de effecten van hun zinkvinger-ligand bij ALS positief was, (in de VS Lou Gehrig’s disease gheheten). De spierkracht nam toe. Het was een kleine studie met 19 patienten, dat wel. En het waren tussentijdse gegevens, dus we moeten de definitieve resultaten nog afwachten.

Lees meer...

Diagnose HMSN type 1A met gendiagnose

Diagnose van de preciese mutatie bij ziekten die behoren tot de groep van Charcot Marie Tooth, oftewel HMSN is duidelijk in opmars. Op 31 december 2009 werd bijvoorbeeld een nieuw patent geopenbaard over een methode om bij HMSN type 1A en de erfelijke drukneuropathie de preciese genetische afwijking in kaart te brengen.

Lees meer...

Oxaliplatin en bilaterale abducsens verlamming

Oxaliplatin infusie kan een acute vreemde verlamming bewerkstelligen met een verlamming van oogspieren aan beide ogen, de zogenaamde bilaterale abducsens verlamming. In januari 2010 werd voor het eerst de volgende gevalsbeschrijving gepubliceerd over een 47 jarige vrouw die meteen aansluitend aan het infuus hypokalemie ontwikkelde en beiderzijdse neuropathie van de nervis abducens, waardoor de ogen scheel komen te staan. De gevalsbeschrijving was als volgt:

Lees meer...

50 jaar onderzoek naar pijnstillers en vrijwel geen vooruitgang

Een halve eeuw onderzoek naar nieuwe pijnstillers, en de meeste wetenschappelijke studies gaan nog steeds over aspirine en morfine, pijnstillers van meer een eeuw oud, die bovendien bij veel soorten pijn, zoals neuropathische pijn vrijwel niet werken. Nog al beschamend al met al. Miljarden onderzoeksgeld en dan we komen niet erg veel verder dan die oude beesjes.

Lees meer...

IVig bij MMN en CIDP via zenuwcelmembraan

Intraveneuze immunoglobuline therapie (IVIg) helpt relatief snel bij sommige patienten die twee weinig voorkomende vormen van neuropathie hebben: de multifocal motor neuropathy (MMN) en de  chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP). Dat relatief snelle effect pleit tegen een steun van het infuus voor de axonale regeneratie en pleit voor een snel effect op de membraan potentalen. Dat laatste is nu aannemelijk gemaakt.

Lees meer...

Craniomandibulaire dysfunctie en neuropathische pijn

Een Italiaanse groep onderzoekers keek naar de lengte van de zenuw die naar de onderkaak gaat bij patienten die klachten hebben van het syndroom van Costen, in het Engels: Temporomandibular Joint Disorders. Het syndroom van Costen heeft veel synoniemen: CMD, Costen, craniomandibulaire dysfunctie, orodentaal syndroom, temporomandibulaire dysfunctie, en TMD. Uit het onderzoek met de titel: Neuropathic Pain in Temporomandibular Joint Disorders: Case-Control Analysis by MR Imaging, bleek dat patienten met neuropathische pijnklachten en dit syndroom inderdaad een kortere onderkaakszenuw hadden, de zogenaamde nervus mandibularis.

Lees meer...

Endocannabinoiden, palmitoylethanolamide en werkzaamheid tegen pijn

Neuropathische pijn is pijn veroorzaakt door schade aan de zenuwen. Veel patiënten hebben last van deze pijn, van herniapatiënten tot en met patiënten die diabetes hebben. Goede pijnstillers zijn er eigenlijk nog niet voor deze ernstige pijnen.

Lees meer...