Behandelprotocol neuropathische pijn, stap 2

Als het behandelprotocol stap 1 voor neuropathische pijn niet helpt, dan schakelen we over naar stap 2:

Toevoegen van laag gedoseerde pijnstillers

96684520-Adul-Panumasviwut-Dreamstime-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn behandelprotocolDe meeste artsen geven 1 of hooguit 2 pijnstillers, en doseren vaak hoog, waardoor een deel van de patiënten erg veel last krijgt van bijwerkingen. Wij kiezen voor een door de Britse hoogleraar in de farmacologie Professor Tony Dickenson voorgesteld nieuw principe als behandelprotocol.

Enkele pijnstillers worden samen gegeven, maar dan in lagere doseringen, zodat de middelen elkaar qua werking versterken, maar er minder bijwerkingen optreden. Daarbij kiezen we voor middelen o.a. zoals Fenytoine, Amitriptyline en Gabapentine.

Die middelen zijn langdurig op de markt, zodat er geen verassingen optreden, en werken volgens de modernste inzichten vaak goed of zelfs beter dan de modernere en duurdere middelen. Soms voegen we in deze stap ook Cannabis toe, een pijnstillend middel met een goede werkzaamheid bij enkele patiënten.

Amitriptyline 

Meestal kiezen we allereerst voor een heel lage dosis Amitriptyline om mee te beginnen. Amitriptyline wordt oorspronkelijk gebruikt als middel tegen depressiviteit. Bij deze toepassing bleek dat het soms ook zenuwpijnen verminderde. Dit pijnstillende effect komt op een andere manier tot stand dan de werking tegen depressiviteit. De pijnstillende werking begint niet meteen, maar treedt in na één tot twee weken.

We schrijven vrijwel altijd 10 mg van dit middel voor, om in te nemen voor het slapen. Zo slaap je de bijwerkingen als het ware weg, en de hoofdwerking, minder pijn merk je ook overdag. 

De meeste bijwerkingen zijn in de eerste week het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs. Bij 10 mg zien we eigenlijk weinig lastige bijwerkingen. De bijwerkingen gaan weer over als u met het middel stopt.

De belangrijkste bijwerkingen zijn droge mond, sufheid, duizeligheid, hartkloppingen, gejaagdheid, verstopping, minder of meer zin in vrijen, misselijkheid, trillen, blauwgroene urine, moeilijk kunnen plassen, overmatig zweten, overgevoeligheid, gewichtstoename, lever- en bloedafwijkingen.

Sommige aandoeningen kunnen door Amitriptyline verergeren. Neem daarom in ieder geval contact op met uw arts als u lijdt aan: hartkramp (angina pectoris), hartfalen, hartritmestoornissen, verhoogde oogboldruk (glaucoom), epilepsie, een vergrote prostaat of porfyrie. 

Fenytoine

Fenytoïne wordt oorspronkelijk gebruikt als middel tegen epilepsie. Bij deze toepassing bleek dat het ook zenuwpijnen verminderde. Dit pijnstillende effect komt op een andere manier tot stand dan de werking tegen epilepsie. Fenytoïne werkt vooral bij zenuwpijn die in aanvallen optreedt, zoals de trigeminusneuralgie (aangezichtspijn) en bij zenuwpijn als gevolg van diabetes

Volgens de literatuur kan Fenytoine met veel andere middelen interacties geven, maar de combinatie Amitriptyline Fenytoine wordt daarbij niet genoemd als problematisch, en die combinatie is wel logisch. We doseren vrij laag en beginnen met 50 mg per dag, dan hogen we op naar 2 maal daags 50 mg en eventueel 2 maal daags 2 tabletten (totaal 200 mg/dag).

Ook Fenytoine en Pregabaline (Lyrica) kunnen samen gegeven worden, alleen dient opgepast te worden bij al deze combinaties voor versterking van bepaalde bijwerkingen, daarom doseren we ook laag. Fenytoine, Amitriptyline en Pregabaline kunnen namelijk alle bepaalde effecten geven, bijvoorbeeld dufheid, verminderde helderheid in het hoofd, langzamer reageren, wattenbollen hoofd. 

Gabapentine

Gabapentine werkt bij verschillende soorten zenuwpijn, bijvoorbeeld door diabetes of na gordelroos. Het effect van dit middel is zeer wisselend. Bij sommige mensen kan het de pijn in belangrijke mate verminderen. Bij anderen blijkt het niet te werken. Het kan enige dagen duren voor u effect merkt.

Het effect treedt meestal binnen drie weken in. We beginnen meestal met 900 mg of 1200 mg per dag, opbouwend in 3 dagen: dag 1: 300 mg eenmaal per dag; dag 2: 300 mg tweemaal per dag; dag 3: 300 mg driemaal per dag. 

Dit is een aanvullend behandelprotocol bij neuropathie, als alle voorgaande behandeling niet of nauwelijks werken.

Prof. dr. J.M. Keppel Hesselink, Drs. D.J. Kopsky, arts
‘Behandelprotocol neuropathie, stap 2’

ARA290 tegen neuropathische pijn

Bekijk hier de video’s van onze artsen.

Zenvia bij diabetische neuropathie
Beta-agonisten en pijnlijke neuropathie
Dunne Vezel Neuropathie is een brandend probleem


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*