Neuropathie behandeling volgens Kompas

Bij neuropathie zijn enkele behandelingen mogelijk, waarbij het Farmacotherapeutisch Kompas in Nederland door alle artsen gelezen en geraadpleegd wordt. Daarom is het goed te weten wat uw arts daarover gelezen heeft.

pixabay-4236985-INP-Instituut-voor-Neuropathische-Pijn.jpg neuropathie kompasHet Kompas wordt namelijk gezien als een objectief boek over alle medicijnen en andere behandelingen van ziekten.

We citeren het Farmacotherapeutisch Kompas (2008). Dat Kompas vormt dus het uitgangspunt voor het voorschrijven van geneesmiddelen door iedere arts in Nederland. Het Kompas valt meteen met de deur in huis:

Neuropathische pijn is moeilijk te behandelen. Bij veel patiënten met chronische neuropathische pijn is een multidisciplinaire behandeling aangewezen. De behandeling is symptomatisch en is gericht op mobilisatie en aandacht voor psychologische factoren.

Vervolgens aandacht voor de inzet van medicijnen om de pijn te verminderen.

Geen aspirine-achtig stoffen

Neuropathische pijn reageert slecht tot niet op prostaglandinesynthetaseremmers (NSAID’s) (dat is Ibuprofen e.a., maar is vaak resistent of ongevoelig voor opioïden. (die laatste opmerking wordt in de internationale literatuur niet altijd ondersteund.)

Wel anti-depressiva laag gedoseerd

Tricyclische anti-depressiva zoals Amitriptyline en anti-epileptica, zoals carbamazepine en Gabapentine worden al vele jaren toegepast bij neuropathische pijn. In de CBO-richtlijn polyneuropathie worden beide groepen, naast opioïden als tramadol, genoemd als symptomatische behandeling bij (diabetische) polyneuropathie.

Er is overeenstemming om bij min of meer continue pijn. Zoals bij diabetische neuropathie en postherpetische neuralgie. Te starten met een tricyclisch anti-depressivum (Amitriptyline avonds 25–100 mg/dag), en bij een paroxismaal pijnsyndroom, zoals trigeminusneuralgie, met carbamazepine 200–1200 mg/dag.

Zowel anti-depressiva en anti-epileptica hebben een beperkte werkzaamheid met nogal wat bijwerkingen. Een eventueel effect is tijdelijk en er is een hoge therapieresistentie. Bij ouderen wordt op theoretische grond de voorkeur aan nortriptyline gegeven, vanwege minder extracholinerge bijwerkingen. Aldus het Kompas.

Wat bij te weinig pijnstilling?

Bij onvoldoende werkzaamheid of bij contra-indicaties voor Amitriptyline, komt een anti-epilepticum als carbamazepine, Gabapentine of Pregabaline in aanmerking. Bij een paroxismaal pijnsyndroom zoals trigeminusneuralgie heeft een anti-epilepticum (carbamazepine 200–1200 mg/dag) de voorkeur.

Capsaïcine crème 0,075% FNA heeft als beperking het gebruiksgemak en kan (tijdelijk) worden toegevoegd aan de behandeling. Bij falen van andere behandelingen kunnen de opioïden tramadol, methadon en oxycodon worden geprobeerd.

Bij centrale neuropathische pijn zijn er weinig onderzoekgegevens om een voorkeur op te baseren.

Het Kompas is een goed document om er kennis van te nemen. Maar er is de laatste tijd duidelijk nieuws onder de zon. Waardoor enkele van de hier bovenstaande aanbevelingen enige kanttekeningen behoeven.

Nogal negatief

De informatie in het Kompas over de behandelingen van neuropathie klinkt nogal negatief. Maar er zijn gelukkig ook nog andere behandelmethoden die ingezet kunnen worden.

Serotonine opnameremmers, zoals Venlafaxine en Duloxetine zijn gebleken ook even effectief te zijn als de TCA’s en hebben minder bijwerkingen.[1][2] Daarbij is het van belang het volgende te weten:

Bij de behandeling van neuropathische pijn met anti-depressiva, moet je drie patiënten behandelen om tenminste bij een patiënt een acceptabel pijnstillend effect te krijgen. Dat heet Numbers Needed to Treat (NNT=3). Dat geeft aan dat die middelen een behoorlijk goed pijnstillend effect hebben.

De nieuwere alfa-2-delta agonisten, zoals Gabapentine en Pregabaline zijn ook duidelijk werkzaam, wat is gebleken in een grote hoeveelheid klinische studies. En deze middelen hebben een nieuw werkingsmechanisme.

Behandelen met pijnstillende crèmes

Al jarenlang behandelen wij patiënten met pijnstillende crèmes. Wij ontwerpen voor iedere patiënt die bij ons komt een

Overgewicht door gebruik PregabalineNeuropathie door cholesterolverlagers, statines
Natuurgeneeskunde bij neuropathische pijnDuloxetine, meta-analyse in diabetische pijn


Referentielijst

[1] Zin CS, Nissen LM, Smith MT, O'Callaghan JP, Moore BJ. | An update on the pharmacological management of post-herpetic neuralgia and painful diabetic neuropathy. | CNS Drugs. | 2008;22(5):417-42.

[2] Saarto T, Wiffen PJ. | Antidepressants for neuropathic pain. | Cochrane Database Syst Rev. | 2007 Oct 17;(4):CD005454.


Mail ons voor het maken van een afspraak

Mail ons voor het maken van een afspraak

Ik ga akkoord met de privacyverklaring*